Аксіоми стереометрії і наслідки з них

Додано: 18 січня
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 23 рази
10 запитань
Запитання 1

Яке з наступних тверджень правильне?

варіанти відповідей

 будь які чотири точки лежать в одній площині;

 через будь які три точки проходить площина;

 через будь які три точки проходить площина, і причому тільки одна

 будь які три точки не лежать в одній площині;

будь які чотири точки не лежать в одній площині;

Запитання 2

Скільки спільних точок мають дві різних площини, що перетинаються?

варіанти відповідей

Дві

Чотири

Безліч

Три

Жодної

Запитання 3

Точки A, B, C лежать на одній прямій, точка D не лежить на ній. Через кожні три точки, що не лежать на одній прямій проведено площину. Скільки різних площин проведено?

варіанти відповідей

одна

три

нескінченно багато

дві

чотири

Запитання 4

Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей


якщо одна точка прямої лежить на площині, то всі точки прямої лежать у цій площині;

через дві прямі, що перетинаються, площину провести не можливо

 якщо чотири точки не лежать в одній площині, то які-небудь три з них лежать на одній прямій

 через пряму і точку, що не лежить на ній, проходить площина, і при чому тільки одна

будь які дві площини не мають спільних точок

Запитання 5


Яку з перераховатих площин перетинає пряма EF (рисунок 1).

887841_1610961361.png

варіанти відповідей

ABC


 BB1C1

 B1C1C


AA1D

 AEF

Запитання 6

Пряма а лежить у площині α і перетинає площину β. Яке взаємне розміщенняплощин α і β?

варіанти відповідей

 визначити неможливо

 мають тільки одну спільну точку

 перетинаються по деякій прямій

 вони збігаються

 не перетинаються

Запитання 7

Точки A, B, C не лежать на одній прямій. M ∈ AB, K ∈ AC, X ∈ MK. Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

X ∈ AB

 X ∈ ABC

точки X і K збігаються

X ∈ AC

точки X і M збігаються

Запитання 8

Що можна сказати про взаємне розташування двох площин, які мають три спільні точки, що не лежать на одній прямій?

варіанти відповідей

 перетинаються

 не перетинаються

 мають три спільні точки

 нічого сказати неможливо

 збігаються

Запитання 9

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

через будь які три точки проходить площина, і причому тільки одна

 якщо дві площини мають спільну точку, то вони не перетинаються

 через дві прямі, які перетинаються, площину провести неможливо

якщо дві точки прямої лежать у площині, то всі точки цієї прямої лежать у цій площині

 через пряму і точку, що не лежить на ній, проходить площина, і при чому тільки одна

Запитання 10

Дві площини перетинаються по прямій с. Точка M лежить тільки в одній із площин. Що можна сказати про взаємне розміщення точки M і прямої с?

варіанти відповідей


ніякого висновку зробити неможливо

 точка M лежить на прямій с

 інша відповідь

пряма с проходить через точку M

пряма с не проходить через точку M

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест