Аксіоми стереометрії

Додано: 18 вересня 2023
Предмет: Геометрія, 10 клас
Копія з тесту: Аксіоми стереометрії
Тест виконано: 313 разів
16 запитань
Запитання 1

Стереометрія - це розділ геометрії, який вивчає ...

варіанти відповідей

властивості геометричних фігур у просторі.

вимірювання простору.

побудову і властивості об’ємних фігур

властивості плоских фігур у просторі

інша відповідь

Запитання 2

Виберіть основі фігури стереометрії

варіанти відповідей

точка

коло

промінь

пряма

площина

відрізок

кут

трикутник

Запитання 3

Скільки площин можна провести через три точки?

варіанти відповідей

одну;

безліч;

одну або безліч;

одну або жодної

три або жодної

три або безліч

Запитання 4

Скільки площин можна провести через дві точки?

варіанти відповідей

одну;

безліч;

одну або безліч;

одну або жодної

дві або жодної

дві або безліч

Запитання 5

Яке мінімальне число точок визначає пряму у просторі?

варіанти відповідей

одна

дві

три

безліч

інша відповідь

Запитання 6

Яке мінімальне число точок визначає площину у просторі?

варіанти відповідей

одна

дві

три

безліч

інша відповідь

Запитання 7

Скільки площин можна провести через дві прямі?

варіанти відповідей

одну;

одну або жодної;

одну або безліч.

безліч;

одну, жодної або безліч.

Запитання 8

Які із зазначених фігур неплоскі?

варіанти відповідей

Відрізок

Коло

Куля

Прямокутний паралелепіпед

Прямокутний трикутник

Запитання 9

Пряма належить площині, якщо

варіанти відповідей

хоча б одна точка цієїї прямої належить цій площині

дві точки цієїї прямої належить цій площині

три точки цієїї прямої належить цій площині

десять точок цієїї прямої належить цій площині

Запитання 10

Скільки площин можна провести через точки М, N і К ,якщо МК=8 см, КN=9см, MN=6см?

варіанти відповідей

одну

дві

жодної

безліч

одну або безліч

жодної або безліч

Запитання 11

Точки А і В належать площині α, а точка С лежить поза площиною α. Які твердження правильні?

  

 

  

 

варіанти відповідей

 пряма АВ лежить у площині α

пряма АВ не лежить у площині α

  пряма АС перетинає площину α

 пряма ВС перетинає площину α

пряма ВС лежить у площині α

 пряма АС лежить у площині α

Запитання 12

Вибрати правильний запис:


варіанти відповідей

 a⊄α, b⊂α

  a⊄α, b⊄α

a⊂α, b⊂α

 a⊂α, b⊄α

Запитання 13

Дано зображення піраміди SABC . По якій прямій перетинаються площини SAB і SBC?

варіанти відповідей

AB

BC

SB

SA

Запитання 14

Укажіть площину, яка проходить через прямі BN i SC

варіанти відповідей

BCA

 BSC

ASC

ASB

Запитання 15

За зображенням куба вказати по якій прямій перетинаються площини (ABC) і (FTC)?

варіанти відповідей

FB

FC

BC

TC

Запитання 16

Дано точки А, В і С такі, що АВ = 10 см, ВС = 12 см, АС = 14 см.

Скільки площин можна провести через ці точки?

варіанти відповідей

 одну

  дві

жодної

 безліч

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест