24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Алкани

Додано: 7 лютого
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
23 запитання
Запитання 1

Алкан,який містить14 атомів Гідрогену,називається:

варіанти відповідей

пентан

гептан

октан

гексан

бутан

пропан

Запитання 2

Як метан утворюється в природі?

варіанти відповідей

Під часрозкладання решток рослин і тварин за відсутності повітря

Під часрозкладання решток рослин і тварин за наявності повітря

Під часрозкладання решток рослин і тварин за відсутності вологи

Під часрозкладання решток рослин і тварин за низької температури

Під часрозкладання решток рослин і тварин за високої температури

Запитання 3

Яка валентність атомів Карбону в органічних сполуках

варіанти відповідей

I

II

III

IV

V

VI

Запитання 4

Який вигляд мають гібридні р орбіталі атома Карбону в молекулах алканів?

варіанти відповідей

Плоских несиметричних вісімок

Плоских симетричних вісімок

Шару

Об'ємних несиметричних вісімок

Об'ємних симетричних вісімок

Еліпсу

Запитання 5

Гібридні орбіталі в молекулах алканів розташовуються під кутом:

варіанти відповідей

180⁰

120⁰

109,5⁰

105,5⁰

90⁰

60⁰

Запитання 6

Яку геометричну фігуру нагадує молекула метану?

варіанти відповідей

Трикутник

Ромб

Трапецію

Октаедр

Тетраедр

Призму

Куб

Конус

Запитання 7

Який зв'язок між атомами Карбону та Гідрогену в алканах?

варіанти відповідей

Ковалентний неполярній

Ковалентний слабополярний

Ковалентний сильнополярний

Йонний

Водневий

Металічний

Запитання 8

Температура кипіння метану:

варіанти відповідей

- 192⁰С

- 162⁰С

- 92⁰С

- 62⁰С

0⁰С

62⁰С

162⁰С

Запитання 9

Температура кипіння метану:кий об'єм природного газу добуває Україна щороку?

варіанти відповідей

200 000 000 м3

2 000 000 000 м3

20 000 000 м3

20 000 000 000 м3

200 000 000 000 м3

2 000 000 м3

Запитання 10

При наявності достатньої кількості повітря,метан горить:

варіанти відповідей

червоним кольором

блакитним кольором

жовтим кольором

зеленим кольором

без кольору

Запитання 11

Під час горіння метану СО виділяється:

варіанти відповідей

за відсутністю кисню

якщо кисень зайвий

якщо кисню в достатку

якщо кисню недостатньо

якщо замість кисню беруть озон

Запитання 12

Взаємодія метану з хлором відноситься до реакцій:

варіанти відповідей

обміну

окислення

заміщення

сполучення

розкладу

ізомеризації

полімеризації

Запитання 13

Як називається суміш СО і Н2 ?

варіанти відповідей

водяний газ

чадний газ

веселящий газ

синтез газ

гримучий газ

вуглекислий газ

лисячий хвіст

Запитання 14

Яка загальна формула алканів?

варіанти відповідей

СnH2n+2

СnH2n-2

СnH2n

СnH2n+1

СnH2n-4

Запитання 15

Що таке ізомери?

варіанти відповідей

Речовини з подібною будовою але різним складом

Речовини з подібною будовою і однаковим складом складом

Речовини з подібною будовою, алевідрізняються на гомологічну різницю

Речовини з різною будовою і різним складом

Речовини з різною будовою але однаковим складом

Запитання 16

За яких умов відбувається термічний розклад метану?

варіанти відповідей

При сильному нагріванні в присутності повітря

При сильному нагріванні без доступу повітря

При слабкому нагріванні в присутності повітря

При слабкому нагріванні без доступу повітря

Така реакція не існує

Запитання 17

Ряд органічних сполук, молекулиякихподібні за будовою, яле відрізняються на одну або декілька груп -СН2-, називаються:

варіанти відповідей

ізомерами

рядом активності

гомологічним рядом

ізобарами

природним газом

Запитання 18

Щотаке вазелін?

варіанти відповідей

суміш твердих алканів

суміш рідких алканів

суміш твердих і рідких алканів

рослинні жири

Запитання 19

Що таке "скраплений газ"?

варіанти відповідей

суміш метану і етану

суміш пропану і бутану

суміш пентану і гексану

суміш усіх газоподібних алканів

сумішметану з повітря у співвідношенні 1:4

Запитання 20

В яку реакцію не вступають алкани?

варіанти відповідей

обміну

заміщення

приєднання

окислення

ізомеризації

полімеризації

розкладу

Запитання 21

3-етил-2-метилпентан по відношенню до 2,2,3,3-тетраметилбутану:

варіанти відповідей

не має нічого спільного

гомолог

ізомер

має однакову будову

відноситься до різних класів органічних сполук

Запитання 22

Для повного хлорування 0,5 моля етану потрібно витратити хлор, об'ємом:

варіанти відповідей

22,4 л

33,6 л

22,8 л

11,2 л

67,2 л

50 л

Запитання 23

Який об'єм повітря затрачується на спалювання 40 м3 метану?

варіанти відповідей

40 м3

80 м3

381 м3

162 м3

364 м3

241 м3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест