Алюміній, залізо, сплави металів

Додано: 10 лютого 2021
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 18 разів
45 запитань
Запитання 1

Позначте дві фізичні властивості заліза:

варіанти відповідей

крихкість;

пластичність;

електропровідність;

нетелопровідність.

Запитання 2

Чому алюміній, з якого зроблена ложка, не реагує з борщем?

варіанти відповідей

тому що алюміній утворює оксидну плівку;

тому що алюміній хімічно не активний;

тому що алюміній утворює токсичну плівку;

тому що алюміній утворює йодидну плівку.

Запитання 3

Позначте неправильне твердження щодо фізичних властивостей заліза:

варіанти відповідей

має високу теплопровідність;

за звичайних умов- тверда речовина;

не має запаху;

температура плавлення менша за 2000 С.

Запитання 4

У природі залізо знаходиться :


варіанти відповідей

у гідроксиді заліза

у сульфаті натрію

у різних рудах (магнітний, шпатовий, червоний, бурий залізняк, залізний колчедан)

Запитання 5

Алюміній пасивується кислотами:


варіанти відповідей

розбавленою хлоридною


розбавленою сульфатною

концентрованими холодними сульфатною і нітратною та розбавленою холодною нітратною

Запитання 6

Який з металів найбільш активно реагує з киснем при кімнатній температурі?


варіанти відповідей

 Fe


Ag


Cu

 Hg


Запитання 7

У чистому вигляді алюміній можна одержати:


варіанти відповідей

електролізом розплаву суміші криоліту і глинозему

електролізом хлориду натрію

взаємодією нітрату алюмінію і сульфату натрію

Запитання 8

Мінерал корунд, забарвлений у синій колір (сапфір) і у червоний колір (рубін), має формулу:

варіанти відповідей

Al(OH)3

Na3[AlF6]

Al2O3

Запитання 9

Для виробництва чавуну і сталі використовують руди, що містять

варіанти відповідей

залізо

алюміній

мідь

Запитання 10

Для виготовлення космічних кораблів і літаків використовують:

варіанти відповідей

корунд

дюралюміній, силумін   

каолін

Запитання 11

Валентність, характерна для Феруму в сполуках:

варіанти відповідей

І

III

IV

VIII

II

VI

Запитання 12

Укажіть,яку формулу має червоний залізняк (гематит):

варіанти відповідей

FeS2

Fe2О3

FeCO3

Fe3О4

Запитання 13

За розповсюдженням Алюміній, - це:

варіанти відповідей

найпоширеніший елемент Всесвіту

найпоширеніший елемент на Землі

найпоширеніший елемент Сонячної системи

другий за поширенням метал земної кори.

третій за поширенням в земній корі

найпоширеніший метал земної кори

Запитання 14

Коштовне каміння, яке містить атоми Алюмінію, називається:

варіанти відповідей

агат

рубін

смарагд

сапфір

алмаз

Запитання 15

Найбільна кількість Феруму в організмі людини міститься в

варіанти відповідей
Запитання 16

Зазначте ознаки, які характеризують алюміній:

варіанти відповідей

сріблясто білий метал, досить легкоплавкий і дуже легкий, крихкий, має добру тепло- і електропровідність

метал білого кольору, тугоплавкий, легкий, з поганою теплопровідністю і доброю електропровідністю;

метал темно-сірого кольору, легкоплавкий, легкий, з поганою теплопровідність і доброю електропровідністю;

сріблясто-білий метал, досить легкоплавкий і досить легкий, має добру тепло- і електропровідність;

Запитання 17

Назвати компоненти сплаву дюралюміній:

варіанти відповідей

алюміній, мідь, магній;

алюміній, мідь, марганець;

алюміній, мідь, цинк;

алюміній, мідь, магній, марганець;

Запитання 18

Сталь - це

варіанти відповідей

неочищене залізо

сплав заліза з вуглецем

сплав феруму з карбоном

чавун

Запитання 19

Алюміній використовують у виготовленні високоякісних дзеркал, тому що метал ...

варіанти відповідей

віддає теплоту

електропровідний

відбиває проміння, що на нього падає

поглинає проміння, що на нього падає

Запитання 20

Укажіть назву плівки, яка захищає алюміній від окиснення.

варіанти відповідей

хлоридна

гідридна

оксидна

гідроксидна

Запитання 21

Укажіть газ, що утворюється при взаємодії алюмінію з калій гідроксидом.

варіанти відповідей

кисень

калій

водень

вуглекислий газ

Запитання 22

Укажіть кислоти, які пасивує метал алюміній.

варіанти відповідей

хлоридна

розбавлена сульфатна

концентрована сульфатна

концентрована нітратна

Запитання 23

Укажіть кислоти, з якими реагує алюміній за звичайних умов.

варіанти відповідей

хлоридна

розбавлена сульфатна

концентрована сульфатна

концентрована нітратна

Запитання 24

Укажіть метал, з яким алюміній утворює амальгаму.

варіанти відповідей

мідь

срібло

золото

ртуть

Запитання 25

Укажіть символ металу, з якого виготовляють обгортковий матеріал для харчових продуктів.

варіанти відповідей
Запитання 26

Назвіть найважливіші мінерали Алюмінію.

варіанти відповідей

боксити

мідний купорос

корунд

питна сода

глинозем

вапняк

галіт

кріоліт

Запитання 27

Укажіть символ технічного металу - корозійно стійкого, легкого, міцного, дуже пластичного.

варіанти відповідей
Запитання 28

Схарактеризуйте фізичні властивості металу алюмінію.

варіанти відповідей

сріблясто-білий

сірий

добрий теплопровідник

погано проводить тепло

пластичний

крихкий

легкий

важкий

Запитання 29

Позначте правильне продовження визначення: «Корозія металів – це…»:


варіанти відповідей

руйнування металів на світлі

руйнування металів під впливом навколишнього середовища

руйнування металів при високій температурі

руйнування металів при низькій температурі

Запитання 30

Виберіть ряд, в якому розташовані набільш електропровідні метали

варіанти відповідей

калій, кальцій, магній

алюміній, срібло, кальцій

алюміній, золото, срібло

барій, магній, ртуть

Запитання 31

Сплави - це системи утворені сплавленням двох і більше компонентів:

варіанти відповідей

металів з металами.

металів з солями.

металів з неметалами.

Запитання 32

Алюміній - метал, який має наступні властивості:

Знайди неправильну відповідь.

варіанти відповідей

Займає третє місце за електропровідністю після срібла і міді.

найбільш поширений у природі метал, собівартість його найнижча.

алюміній і його сплави дуже легкі і тому застосовуються в літакобудуванні; кореблебудуванні; в харчовій промисловості; машинобудуванні; в медицині.

недоліки сплавів алюмінію: піддаються корозії і руйнуванню.

Запитання 33

Який з наведених переліків містить тільки назви сплавів?

варіанти відповідей

Бронза,сталь,чавун.

Чавун,олово,свинець.

Мідь,латунь,бронза.

Запитання 34

Де перелічено сплави кольорових металів?

варіанти відповідей

Мідь,бронза,алюміній.

Латунь,мідь,цинк.

Бронза,латунь,дюралюміній.

Запитання 35

Що є чистим чорним металом?

варіанти відповідей

Сталь.

Чавун.

Залізо.

Латунь.

Запитання 36

Як називається сплав міді із цинком?

варіанти відповідей

Титан.

Латунь.

Бронза.

Мельхіор.

Запитання 37

Бронза – це сплав:

варіанти відповідей

 заліза із вуглецем та кремнієм

 міді із вуглецем та кремнієм

міді з оловом, міді з фосфором, міді з берилієм та ін.

міді з цинком із додаванням алюмінію

Запитання 38

Чавун на відміну від сталі має ... (2 відповіді)

варіанти відповідей

більший вміст вуглецю

менший вміст вуглецю

крихкіший

пластичніший

Запитання 39

Завдяки якій властивості алюміній використовують в авіаційній промисловості?

(2 відповіді)

варіанти відповідей

електропровідний

легкий

теплопровідний

міцний

Запитання 40

Свинець використовується:

(Знайти неправильну відповідь)

варіанти відповідей

як важкий і м'який метал, використовується у виготовленні боєприпасів, свинцевих акумуляторів, підшипників.

у виготовленні засобів захисту від опромінення, як метал здатний поглинати рентгеневські та інші шкідливі промені.

свинець добавляють до деяких марок бензину, щоб підвищити його октанове число.

викиди свинцю разом з вихлопними газами обабіч доріг і лісосмуг, підвищують врожаї корисних ягід і грибів, сприяють кращому росту зелених рослин.

Запитання 41

Титан і його сплави:

(Знайди неправильну відповідь)

варіанти відповідей

удвічі міцніший за сталь.

має велику температуру плавлення і стійкість до корозії; титанові пластинки роками перебувають під водою і не піддаються корозії.

недоліки: титан і його сплави дуже важкі.

використовують у коребле-; ракето-; літакобудуванні і медицині.

Запитання 42

Сплави виявляють:

варіанти відповідей

загальні властивості металів.

тільки нові специфічні, властиві тільки сплавам властивості.

також нові властивості, відсутні у кожного окремо взятого компонента.

Запитання 43

 Сплав олова з міддю (75-90 % міді) називається

варіанти відповідей

латунь

бронза

силумін

чавун

Запитання 44

 Сплав нікелю з міддю називається

варіанти відповідей

сталь

бронза

латунь

мельхіор 

Запитання 45

В електротехніці дуже широко використовують метал

варіанти відповідей

мідь

залізо

алююміній

кальцій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест