24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Алюмій

Додано: 1 квітня 2020
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 200 разів
24 запитання
Запитання 1

Укажіть назву продукту взаємодії азоту з алюмінієм

варіанти відповідей

алюміній нітрит

алюміній нітрат

алюміній нітрид

алюміній карбід

Запитання 2

Позначте речовину, яку використовують для добування алюміній оксиду

варіанти відповідей

KAlO2

Al(OH)3

AlPO4

Na3AlF6

Запитання 3

Укажіть, з якої сировини виготовляють абразивні матеріали

варіанти відповідей

з каоліну

з кріоліту

з корунду

з піриту

Запитання 4

Укажіть речовину, яка утвориться під час сплавляння алюміній оксиду з калій гідроксидом

варіанти відповідей

K[Al(OH)4(H2O)2]

K3[Al(OH)6]

K[Al(OH)4]

KAlO2

Запитання 5

Виберіть пару речовин, які потрібно використати для одержання алюміній гідроксиду

варіанти відповідей

Al2O3 і Н2О

Аl(NO3)3 і CsOH

Na[Al(OH)4] і NaOH

Na3AlF6 і K2O

Запитання 6

Укажіть формули речовин, які взаємодіють з алюмінієм

варіанти відповідей

S, HCl

HNO3(конц.), С

H2SO4(конц.), HCl

HCl, H2

Запитання 7

Укажіть формули речовин, які взаємдіють з алюміній оксидом

варіанти відповідей

KOH, H2O

NaOH, Zn(OH)2

H2SO4, H2O

Ca(OH)2, HCl

Запитання 8

Укажіть пару формул речовин, які необхідно використати для реакцій, щоб довести амфотерність оксиду

варіанти відповідей

KOH, H2SO4

NaOH, Na2O

AlCl3,Ca(OH)2

Al, HCl

Запитання 9

Укажіть формули продуктів взаємодіїз водою алюміній карбіду

варіанти відповідей

Al(OH)3,C2H2

AlH3, CH4

Al2O3, CH4

Al(OH)3, CH4

Запитання 10

Визначте речовину Х у схемі перетворення: Al(OH)3 + X → Al3+

варіанти відповідей

KOH

Na2O

H3PO4

HNO3

Запитання 11

Визначте речовину Х у реакції Al + H2O → X + H2, яка починається після знищення оксидної плівки на поверхні алюмінію та вкажіть її формулу

варіанти відповідей

Al2O3

Al(OH)3

KAlO2

K[Al(OH)4]

Запитання 12

Позначте пару речовин, які входять до складу алюмосилікатів

варіанти відповідей

Na3[AlF6], SiO2

Al2O3·nH2O, CuSO4

SiO2, Al2O3

Al2O3·nH2O, Na3[AlF6]

Запитання 13

Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

концентрована H2SO4 під час нагрівання реагує з алюмінієм, утворюючи сірководень, а концентрована HNO3 не взаємодіє

концентровані H2SO4 і HNO3 на холоді не взаємодіють з алюмінієм

концентрована H2SO4 не реагує з алюмінієм на холоді, а концентрована HNO3 реагує

концентрована H2SO4 під час нагрівання реагує з алюмінієм, утворюючи водень

Запитання 14

Укажіть, яким з реагентів потрібно подіяти на алюміній, щоб добути Н2

варіанти відповідей

ортофосфатною кислотою

концентрованою сульфатною

розбавленою нітратною

розчином калій гідроксиду

Запитання 15

Укажіть формулу алюмокалієваго галуна

варіанти відповідей

KAlO2

KAl(SO4)2·12H2O

K[Al(OH)4]

Al(NH4)(SO4)2·12H2O

Запитання 16

У промисловості алюміній добувають

варіанти відповідей

електролізом розчину алюміній хлориду

електролізом розплаву Al2O3

електролізом розплаву AlCl3

електролізом розплаву алюміній оксиду в кріоліті

Запитання 17

Укажіть назву коштовного каменя червоного кольору на основі мінералу корунду

варіанти відповідей

сапфір

бірюза

кріоліт

рубін

Запитання 18

Укажіть, які неметали взаємодіють з алюмінієм за стандартних умов

варіанти відповідей

N2, Cl2

Cl2, Br2

C, S

S, Br2

Запитання 19

Укажіть формулу речовини, яка у водному розчині дисоціює з утворенням йона Al3+

варіанти відповідей

AlCl3

Al(OH)3

AlPO4

Al2O3

Запитання 20

Обчисліть і вкажіть масу технічного алюмінію (масова частка домішок становить2,5%), яку потрібно використати для алюмотермічного відновлення хрому з хром(ІІІ) оксиду, маса якого дорівнює 38,0 г

варіанти відповідей

6,8 г

18,4 г

9,23 г

13,85 г

Запитання 21

Обчисліть і вкажіть об´єм газової суміші, що утвориться у результаті термічного розкладання солі, яку виділили з 532,5 г розчину з масовою часткою алюміній нітрату 10%

варіанти відповідей

24 л

21 л

16 л

16,8 л

Запитання 22

Алюміній, маса якого становить 10,8 г, сплавили із сіркою, кількість речовини якої дорівнює 0,7 моль. Одержану суміш помістили у воду. Обчисліть і вкажіть об´єм газу (н. у.), що виділився у результаті реакції

варіанти відповідей

0,56 л

6,72 л

13,44 л

26,88 л

Запитання 23

Технічний алюміній, маса якого становила 10 г, помістили в розчин їдкого натру, який повністю розчинив увесь метал. Отримали 10,64 л (н. у.) газу, відносний вихід якого склав 95%. Обчисліть і вкажіть частку домішок у металі

варіанти відповідей

10%

11%

17%

24%

Запитання 24

Суміш міді й алюмінію, маса якої 20 г, помістили в концентровану нітратну кислоту, взяту в надлишку. Виділилось 8,96 л (н. у.) газу. Визначте і вкажіть масову частку алюмінію у вихідній суміші (%)

варіанти відповідей

36%

74%

50%

75%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест