Амінокислоти. Білки

Додано: 13 квітня 2021
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 113 разів
20 запитань
Запитання 1

Атоми яких елементів входять до складу амінокислот:

варіанти відповідей

С

О

N

P

Н

Запитання 2

Аміноетанова кислота має формулу:

варіанти відповідей

CH3COOH

NH2CH2COOH

NH3CH2COOH

Запитання 3

До складу амінокислот входять такі групи:

варіанти відповідей

гідроксильна

карбоксильна

карбонільна

аміногрупа

Запитання 4

Формулі NH2CH2COOH відповідає така назва речовини (три назви):

варіанти відповідей

амінооцтова

аміноетанова

амінопропанова

гліцин

лейцин

аміномасляна кислота

Запитання 5

Для амінокислот характерна наявність двох функціональних груп, проявляють при цьому властивості:

варіанти відповідей

кислотні

лужні

амфотерні

нейтральні

Запитання 6

Амінокислоти вступають в реакції з:

варіанти відповідей

кислотами

солями

лугами

Запитання 7

Як називається зв`язок, що виникає при взаємодії молекул амінокислот між собою:

варіанти відповідей

водневий

пептидний (пептидна група)

ковалентний

молекулярний

Запитання 8

Вкажіть кількість амінокислот, що є мономерами білкових молекул:

варіанти відповідей

20

22

24

26

Запитання 9

Є амінокислоти, які не здатні синтезуватися в організмі людини мають назву:

варіанти відповідей

незамінні

замінні

ациклічні

ароматичні

Запитання 10

Вкажіть функціональні групи, які містять молекули амінокислот:

варіанти відповідей

−OH

−COH

−NH2

−Br

−COОH

Запитання 11

Вкажіть правильне твердження про фізичні властивості амінокислот: 

варіанти відповідей

за звичайних умов - рідкі речовини, добре проводять електричний струм

яскраво забарвлені речовини

при нагріванні випаровуються

кристалічні речовини, добре розчинні у воді

Запитання 12

Амінокислоти входять до складу:

варіанти відповідей

жирів

білків

вуглеводнів

вуглеводів

Запитання 13

На які властивості амінокислоти вказує карбоксильна група? 

варіанти відповідей

кислотні

нейтральні

основні

амфотерні

Запитання 14

Визначте масу 5 моль аміноетанової кислоти 

варіанти відповідей

22,4 л

375 г

275 г

37,5 г

Запитання 15

Проаналізуйте твердження. Чи є серед них правильні?

І. Амінокислоти – амфотерні сполуки.

ІІ. Аміноетанова кислота не реагує з натрій гідроксидом.

варіанти відповідей

немає правильних

правильне лише І   

правильне лише ІІ

обидва правильні

Запитання 16

Які амінокислоти переважають у природі?

варіанти відповідей

α-амінокислоти

β-амінокислоти

γ-амінокислоти

δ-амінокислоти

Запитання 17

Найпростіша амінокислота -

варіанти відповідей

аміноетанова

амінопропанова

амінобутанова

амінопентанова

Запитання 18

Вкажіть загальну формулу амінокислот:

варіанти відповідей

R−OH

R−COH

R−COOH

NH2−R−COOH

Запитання 19

Руйнування просторової структури білка зі збереженням його первинної структури називають...

варіанти відповідей

денатурацією

гідролізом

дисоціацією

деструкція

Запитання 20

Денатурація білкових молекул відбувається під впливом

варіанти відповідей

сонячного світла

високої температури

спиртів

сильних кислот

лугів

води

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест