Антропічне забрудненння повітря.

Додано: 16 січня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 71 раз
12 запитань
Запитання 1

Вуглекислий газ має важливу особливість, він:

варіанти відповідей

Впливає на кількість водяної пари


Регулює утворення туману

Затримує відбите від Землі тепло

Запитання 2

Наявність в атмосфері забруднювальних аерозолей, що складаються з пилоподібних і сконденсованих рідинних речовин, називається ...


варіанти відповідей

Димами

Туманами

Смогом

Фреонами

Запитання 3

Озон озонового шару атмосфери руйнується під впливом:


варіанти відповідей

Молекул хлору

Молекул інертних газів

Молекул вуглекислого газу

Запитання 4

Які компоненти міських екосистем у найбільшому ступені забезпечують регуляцію газового складу атмосфери:


варіанти відповідей

Консументи

Редуценти

Симбіонти

Продуценти

Запитання 5

Найбільшу частку промислових відходів становлять сполуки:


варіанти відповідей

Сірки й азоту

Сірки й вуглецю

Хлору й свинцю

Запитання 6

Постійне збільшення кількості спалюваного органічного палива призводить до:


варіанти відповідей

Підвищення концентрації озону

Зростання ультрафіолетового опромінення

Підвищення концентрації вуглекислого газу

Запитання 7

Озоновий шар в атмосфері виконує ряд функцій, головною з них є:


варіанти відповідей

Сприяє утворенню водяної пари

Затримує відбите від Землі тепло

Поглинає частину ультрафіолетового випромінювання Сонця

Запитання 8

Дощ вважається кислотним, якщо його:


варіанти відповідей

рН більше 5,6

рН менше 5,6

рН дорівнює 5,6

Запитання 9

Офіційний документ щодо захисту озонового шару підписаний представниками 30 промислових країн світу було прийнято:


варіанти відповідей

У 1985 р. в Парижі

У 1987 р. у Монреалі

У 1990 р. у Москві

Запитання 10

Для кількісних показників газового складу атмосфери від більшого до меншого характерна така послідовність:


варіанти відповідей

Кисень, азот, вуглекислий газ, аргон

Вуглекислий газ, кисень, азот, аргон

Азот, кисень, аргон, вуглекислий газ

Запитання 11

Забруднювачі атмосфери за агрегатним станом поділяють на тверді, рідкі, газоподібні. У процентному відношенні від загальної маси вони мають таку послідовність:


варіанти відповідей

Тверді, газоподібні, рідкі

Рідкі, тверді, газоподібні

Газоподібні, тверді, рідкі

Запитання 12

Із усіх забруднювальників повітря у найбільшому ступені на органи дихання людини впливають…

 

варіанти відповідей

Сірчистий газ

Сірчана і азотна кислоти

Пил

 Оксиди свинцю

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест