Антропічний вплив на атмосферу, гідросферу, грунт

Додано: 3 лютого
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 45 разів
17 запитань
Запитання 1

Як попередити порушення людиною рівноваги в біосфері?

варіанти відповідей

Вивчати біологію рідкісних і зникаючих видів

Підвищувати продуктивність біомаси екосистеми

Враховувати екологічні закономірності в господарській діяльності

Підвищувати інтенсивність господарської діяльності

Запитання 2

Наведіть приклади антропічних екологічних проблем:

варіанти відповідей

Парниковий ефект

Падіння метеоритів

Виверження вулканів

Землетруси

Запитання 3

З якою геологічною оболонкою пов‘язані такі екологічні проблеми як руйнування озонового екрану, кислотні опади?

варіанти відповідей

Атмосферою

Літосферою

Гідросферою

Біосферою

Запитання 4

Чому не можна збирати гриби, фрукти з дерев, ягоди з кущів, лікарські трави на узбіччі автомобільних доріг?

варіанти відповідей

Накопичують шкідливі сполуки з кислотних дощів

Вони втрачають смак і мають малі розміри

Накопичують важкі метали, які потрапляють в грунти з вихлопних газів

Вони забруднені пилом

Запитання 5

Хімічні засоби боротьби з бур‘янами- це......

варіанти відповідей

Інсектициди

Фітонциди

Гербіциди

Фугніциди

Запитання 6

Руйнування верхніх горизонтів грунту сильними вітрами або водними потоками- це....

варіанти відповідей

Ерозія

Евтрофікація

Смог

Парниковий ефект

Запитання 7

Забруднення води нітратами зумовлено:

варіанти відповідей

Внесенням міндобрив у грунт

Парниковим ефектом

Кислотними опадами

Внесенням органічних добрив

Запитання 8

Видиме сильне забруднення повітря, що характеризується поєднанням частинок пилу, краплин туману, газоподібних забруднювачів і диму,- це.....

варіанти відповідей

Урбанізація

Озонові діри

Смог

Парниковий ефект

Запитання 9

Назвіть наслідки викидів сірчистого газу в атмосферу?

варіанти відповідей

Кислотні дощі

Цвітіння воли

Засолення грунтів

Озонові діри

Запитання 10

Виберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Накопичення СО2 призводить до парникового ефекту

Парниковий ефект зумовлює глобальне потепління

Причиною глобального потепління є використання викопного палива

Парниковий ефект призводить до виникнення смогу

Запитання 11

Як називаються впливи господарської діяльності людини на природу?

варіанти відповідей

Абіотичні

Біотичні

Антропічні

Еволюційні

Запитання 12

До складу біосфери належать:

(декілька відповідей)

варіанти відповідей

нижній шар атмосфери

верхній шар гідросфери

уся літосфера

верхній шар літосфери

верхні шари атмосфери

уся гідросфера

нижній шар гідросфери

Запитання 13

Види забруднень гідросфери:

варіанти відповідей

 Механічне

 

 Біологічне

 

 Хімічне


  Фізичне


  Елекричне

Запитання 14

Механічне забруднення:

варіанти відповідей

 нафта, нафтопродукти, пестициди, сполуки важких металів, діоксини, антибіотики, добрива


тепло, радіонукліди Цезій-137, Стронцій-90, Калій-40

бактерії, ентеровіруси, яйця гельмінтів, спори грибів

забруднення піском, глиною

 засмічення

Запитання 15

Наслідками забруднення гідросфери є:


варіанти відповідей

 Скорочення запасів морської води

  Зниження первинної біологічної продукції 

 Деградація й руйнування водних екосистем 

 Погіршення якості води


  Збільшення частоти інфекційних захворювань

Запитання 16

Охорона водойм - сукупність заходів, спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню вод здійснюється через :

варіанти відповідей

дотримання природоохоронних законів

  створення санітарних зон, прибережних захисних смуг 

 технології очищення стічних вод, оборотного водопостачання  

виховання бережливого ставлення до води, екологічна освіта  

економне використання водних ресурсів

Запитання 17

Поступове погіршення властивостей грунту, що супроводжується зменшенням вмісту гумусу ї зниженням родючості

варіанти відповідей

деградація

ерозія

сукцесія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест