Атмосферний тиск та його вимірювання. Сполучені посудини. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Умови плавання тіл.

11 запитань
Запитання 1

Повітряну оболонку Землі називають....

варіанти відповідей

Гідросферою

Атмосферою

Літосферою

Біосферою

Запитання 2

Хто вперше довів існування атмосферного тиску?

варіанти відповідей

Архімед

Б. Паскаль

Е. Торічеллі

Ньютон

Запитання 3

Нормальний атмосферний тиск складає 760 мм рт.ст. в СІ цей тиск дорівнює...

варіанти відповідей

300 кПа

101 Па

100 кПа

160 кПа

Запитання 4

Як називається безрідинний пристрій для вимірювання тиску атмосфери?

варіанти відповідей

Барометр - анероїд

Манометр

Гідрометр

Динамометр

Запитання 5

Зі збільшенням висоти над рівнем Землі, тиск ....

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Запитання 6

Сила, що діє на всі тіла, занурені в рідину або газ називається...

варіанти відповідей

Архімедова сила

Сила Тиску

Вагою

Силою тяжіння

Запитання 7

Тіло виготовлене з оргскла (дивись таб.густин), занурили в ацетон (дивись таб. густин). Як поводитиметься тіло?


варіанти відповідей

Тонутиме

Плавати в середені ацетону

Спливатиме

Відповідь залежить від об'єму тіла

Запитання 8

Силу Архімеда можна розрахувати за такою формулою:

варіанти відповідей
Запитання 9

Чи правильним є твердження: тіло, занурене в рідину або газ втрачає вагу

варіанти відповідей

Правильне

Неправильне

Запитання 10

Якщо сила тяжіння дорівнює силі Архімеда і густина тіла менше за густину рідини, в яку занурене тіло, то воно ....

варіанти відповідей

плаває на поверхні

тоне

плаватиме всередині рідини

Запитання 11

середня густина тіла становить 900 кг/м3 . На поверхні якої рідини тіло може плавати?

варіанти відповідей

вода

нафта

Олія

Спирт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест