29 травня о 18:00Вебінар: Філософія для дітей: закордонні та українські практики

Світлові явища

Додано: 24 квітня
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 6 разів
7 запитань
Запитання 1

Розділ фізики, що вивчає світло - ...

варіанти відповідей

олтика

механіка

хвильова оптика

електрика

Запитання 2

Світло  –  відмінний від речовини вид матері, який ... енергію.

варіанти відповідей

переносить

не переносить

переносить або не переносить

Запитання 3

Яке з наведених джерел є штучним?

варіанти відповідей

Сонце

Блискавка

Лампа

Зоря

Запитання 4

Яке слово зайве?

варіанти відповідей

Сонце

Зорі

Земля

Полум'я свічки

Запитання 5

Виберіть усі правильні твердження

Зображення предмета у плоскому дзеркалі ...

варіанти відповідей

уявне

пряме

за розмірами дорівнює самому предмету

дійсне

розташоване на тій само відстані від дзеркала, що й предмет

збільшене

Запитання 6

Укажіть явище, яке пояснюється прямолінійністю поширення світла.

варіанти відповідей

веселка

блискавка

полярне сяйво

утворення тіні

Запитання 7

Укажіть правильне продовження твердження.

Промінь світла - це

варіанти відповідей

лінія світла

частина освітленого простору

частина прямої, що складається з усіх точок цієї прямої, які лежать по один бік від даної точки

лінія, вздовж якої поширюється світло