Атом і атомне ядро. Фізичні основи ядерної енергетики (контрольний тест)

15 запитань
Запитання 1

Хто запропонував таку модель атома?

варіанти відповідей

Резерфорд

Томсон

Бор

Демокріт

Запитання 2

Які частинки , що входять до складу атома , мають негативний заряд ?

варіанти відповідей

Електрони

Нуклони

Протони

Нейтрони

Запитання 3

Число протонів в ядрі атома дорівнює :

варіанти відповідей

Числу нуклонів

Числу нейтронів

Числу електронів

атомному числу

Запитання 4

Модель якого атома зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Літію

Бору

Берилію

Карбону

Запитання 5

Чому дорівнює число протонів (Z) і число нейтронів (N) в ізотопі алюмінію 27Al13 ?

варіанти відповідей

Z=13, N=27

Z=27, N=13

Z=14, N=13

Z=13, N=14

Запитання 6

Ізотопи - це:

варіанти відповідей

різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів

різновиди того самого хімічного елемента, ядра яких містять різну кількість протонів, але однакову кількість нейтронів

різновиди того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакову кількість електронів і нейтронів

різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість електронів

Запитання 7

Хто відкрив радіоактивність?

варіанти відповідей

томсон

Кюрі

Беккерель

Резерфорд

Запитання 8

Ядерні сили - це:

варіанти відповідей

сили, які діють між протонами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер

сили, які діють між нейтронами і електронамив ядрі та забезпечують існування атомних ядер

сили, які діють між нейтронами і протонами ядрі та забезпечують існування атомних ядер

сили, які діють між всіма частинками в атомі та забезпечують існування атомів

Запитання 9

α-випромінювання — це..

варіанти відповідей

потік електронів


потік ядер атомів Гідрогену

електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти

 потік ядер атомів Гелію

Запитання 10

Формула для обчислення активності радіоактивного джерела має вигляд:

варіанти відповідей

A=KD                              

λ= AN

A= λD

A= λN          

Запитання 11

Що утворюється під час α розпаду з ізотопа ²²⁶₈₈Ra (розвязок подати на перевірку)

варіанти відповідей

²²⁰₈₆Rn

²²²₈₆Rn

²²⁴₈₆Rn

²²⁶₈₉Rn

Запитання 12

Дописати ядерну реакцію 105B + 42He → 10n +? .(Відповідь подати на перевірку)
варіанти відповідей

¹³₇N

¹₁p

²⁷₁₃Al

¹³₇Na

Запитання 13

Внаслідок поділу ядра Урану під час ланцюгової ядерної реакції вилітають:

варіанти відповідей

швидкі протони

швидкі електрони

швидкі нейтрони

швидкі α- частинки

Запитання 14

Ядерний реактор — пристрій, призначений для здійснення

варіанти відповідей

керованої реакції поділу важких ядер.

ланцюгової реакції поділу важких ядер

керованої ланцюгової реакції поділу важких або синтезу легких ядер

керованої ланцюгової реакції поділу

Запитання 15

Яку реакцію ілюструє малюнок?

варіанти відповідей

Ядерну

Ланцюгову ядерну

термічноядерну

термоядерну

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест