Сучасна модель атома. Ізотопи. Радіоактивність. Активність радіоактивної речовини.1в

15 запитань
Запитання 1

Відповідно до ядерної (планетарної) моделі атом складається із….

варіанти відповідей

Негативно зарядженого ядра, протонів і електронів;


Протонів і нейтронів, які рухаються навколо зарядженого ядра

Електронів і протонів, з яких складається ядро;

Електронів і позитивно зарядженого ядра, яке складається із протонів і нейтронів;

Запитання 2

Виберіть правильні твердження:

а) Електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)

б) Потік ядер атомів Гелію

в) Потік швидких електронів 


1. β-випромінювання

2. α-випромінювання

3. γ-випромінювання 

варіанти відповідей

а) - 1

б) - 1

в) - 1

а) - 2

а) - 3

в) - 3

в) - 2

б) - 2

Запитання 3

Явище радіоактивності відкрито

варіанти відповідей

Антуаном Анрі Беккерелем

Ернестом Резерфордом

Джозефом Джоном Томсоном 

Марією Кьюрі

Запитання 4

Загальна кількість нуклонів у ядрі називається ...

варіанти відповідей

масовим числом, позначається літерою А.

масовим числом, позначається літерою N.

зарядовим числом, позначається літерою Z.

нейтронним числом, позначається літерою А.

Запитання 5

На малюнку показано схему досліду Резерфорда. Яким номером позначено золоту фольгу. 

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 6

Радіоактивністю називають здатність до мимовільного випромінювання

варіанти відповідей

Атомів всіх хімічних елементів

Атомів деяких хімічних елементів

Молекул деяких речовин

Молекул всіх хімічних елементів

Запитання 7

Вкажіть правильний запис заміщення альфа- і бета- розпаду

варіанти відповідей
Запитання 8

Виберіть правильні твердження:


варіанти відповідей

Одиниця періоду піврозпаду в CI - м/с

Одиниця активності радіоактивної речовини в СІ - Бк

Одиниця сталої радіоактивного розпаду в СІ - год

Одиниця активності радіоактивної речовини в СІ - Кі

Одиниця періоду піврозпаду в CI - с

Одиниця сталої радіоактивного розпаду в СІ - 1/с

Запитання 9

Фізичну величину,яка чисельно дорівнює кількості розпадів,що відбуваються в певному радіоактивному джерелі за одиницю часу, називають...

варіанти відповідей

λ- стала радіоактивного розпаду

T½ - період піврозпаду

A-активність радіоактивного джерела

N- кількість атомів рідіонуклідів

Запитання 10

. За якою формулою визначають сталу радіоактивного розпаду? 

варіанти відповідей

А=λN  

λ=0,69/(Т½)

А=λ/N

λ=T½ /0,69

Запитання 11

Який радіонуклід має більший період піврозпаду?

варіанти відповідей

йод-131

радон-222

цезій-137

кобальт-60

Запитання 12

Чому дорівнює позасистемна одиниця активності Кі ?

варіанти відповідей

1.7 *1010Бк

2.7 *1010Бк

3.7 *1010Бк

3.7 *1020Бк

Запитання 13

На честь якого вченого названо в СІ одиницю вимірювання активності радіоактивного елемента?

варіанти відповідей

Беккерель

Кюрі

Пулюй

Рентген

Запитання 14

Стала розпаду радіоактивного Урану-235 рівна 3,14×10-17 с-1. Визначте інтервал часу, за який первинна кількість радіоактивних атомів скоротиться удвічі. 

варіанти відповідей

0,7 млрд років

0,7 млн років

7 млрд років

7 років

Запитання 15

Стала розпаду радіоактивного Плутонію­238 дорівнює 2,6×10-10 с-1. Унаслідок розпаду кожного ядра виділяється енергія W0=8,8×10-13 Дж. Скільки енергії виділяється за 24 год в зразку, що містить 10 мг Плутонію-238? Активність Плутонію-238 протягом цього часу вважайте незмінною. Розв'язок задачі показати вчителю

варіанти відповідей

490 Дж

490 МДж

490 мДж

490 кДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест