атомна фізика

Додано: 26 лютого
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
11 запитань
Запитання 1

Ізотопами називають атоми, ядра яких мають

варіанти відповідей

однакову кількість протонів і нейтронів

різні заряди, однакову масу

однакові заряди, однакову масу

 однакові заряди, різну масу

Запитання 2

У ядрі атома 5 протонів і 6 нейтронів. Скільки електронів в атомі?


варіанти відповідей

 1 електрон

6 електронів

5 електронів

11 електронів

Запитання 3

Відповідно до ядерної (планетарної) моделі атома в центрі атома знаходиться

варіанти відповідей

негативно заряджене ядро 

нейтральне ядро

 позитивно заряджене ядро

електрон

Запитання 4

Хто перший створив модель атома?

варіанти відповідей

Резерфорд

Ньютон

Томсон

Архімед

Запитання 5

Скількі протонів в ядре в кисні 16О8 ?

варіанти відповідей

16

8

24

32

Запитання 6

Ядро Tорію 23090Th претворилося на ядро Радію 22688Ra. Ядро Торію викинуло 

варіанти відповідей

β - частинку

α-частинку

протон

нейтрон

Запитання 7

Ізотоп якого радіоактивного елемента утвориться з радіоактивного ізотопу Торія 23290Th після його трьох α-розпадів і одного β-розпаду:

варіанти відповідей

 21885 At

22085 At

 21483 Bi

 22086 Rn

Запитання 8

Випромінювання радіоактивної речовини, яка знаходиться на дні каналу у свинці, розпадається в однородному магнітному полі на три пучки (див. малюнок). Який з цих пучків утворений α-частинками, β-частинками, γ-частинками

варіанти відповідей

1 - β-частинки, 2 - α-частинки, 3 - γ-частинки

1 - α-частинки, 2 - β-частинки, 3 - γ-частинки

1 - α-частинки, 2 - γ-частинки, 3 - β-частинки

1 - γ-частинки, 2 - β-частинки, 3 - α-частинки

Запитання 9

Який прилад застосовують для вимірювання дози радіоактивного випромінювання?

варіанти відповідей

ватметр

вольтметр

амперметр

дозиметр

Запитання 10

Радіоактивне випромінювання відкрив французький фізик...

варіанти відповідей

Анрі Беккерель

 Ернест Резерфорд

Марія Склодовська-Кюрі

Вільгельм Рентген

Запитання 11

β-випромінювання - це

варіанти відповідей

потік протонів, що летять зі швидкістю світла

потік електронів, що летять зі швидкістю, близькою до швидкості світла

електромагнітні хвилі

потік ядер атома гелію

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест