КР11. Атомна і ядерна фізика

Додано: 14 травня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 249 разів
11 запитань
Запитання 1

Вкажіть, що таке радіоактивність:

варіанти відповідей

перетворення одних речовин на інші;

розпад молекул на йони;

 спонтанне перетворення ядер атомів одних хімічних елементів на ядра інших хімічних елементів;

 розпад атомних ядер на нуклони.

Запитання 2

Вкажіть, що таке α-частинка:


варіанти відповідей

 електрон;

нейтрон;

 ядро атома Гідрогену;

 ядро атома Гелію.

Запитання 3

Використовуючи Періодичну систему хімічних елементів, визначте елемент, що утворюється в результаті α-розпаду Радію :


варіанти відповідей
Запитання 4

Вперше нейтрон був виділений з ядра атома в результаті бомбардування α-частинками Берилію. Виберіть рівняння від повідної реакції:


варіанти відповідей
Запитання 5

Вкажіть частинку, яка не дописана в рівнянні реакції ?:


варіанти відповідей
Запитання 6

Вкажіть ізотоп, який не дописаний в рівнянні реакції

варіанти відповідей
Запитання 7

Вкажіть, чому дорівнює коефіцієнт розмноження нейтронів:


варіанти відповідей

різниці кількості нейтронів, що є продуктами реакції, і кількості нейтронів, які спричинили реакцію;

сумі кількості нейтронів, що є продуктами реакції, і кількості нейтронів, які спричинили реакцію;

відношенню кількості нейтронів у даному поколінні до кількості нейтронів у попередньому поколінні.

 добутку кількості нейтронів, що є продуктами реакції, і кількості нейтронів, які спричинили реакцію;

Запитання 8

Вкажіть, де застосовують ізотопи:

варіанти відповідей

встановлення віку археологічних знахідок;

прискорення мутацій для штучного відбору;

запис і зчитування інформації;

застосування «мічених атомів» для діагностики в медицині;

джерела γ -променів.

Запитання 9

Виберіть визначення енергії зв'язку атомного ядра:


варіанти відповідей

 енергія, яка необхідна для розділення ядра на окремі нуклони;

 енергія, яка виділяється при утворенні ядра з окремих нуклонів;

 енергія, яка необхідна для утворення ядра з окремих нуклонів;

 енергія, яка виділяється при розділенні ядра на окремі нуклони;

енергія, що необхідна для утримання електронів на орбітах навколо ядра.

Запитання 10

Який хімічний елемент утвориться внаслідок подвійного α-розпаду атома титану

варіанти відповідей
Запитання 11

Високі температури під час термоядерних реакцій, тобто великі кінетичні енергії ядер, потрібні для того, щоб подолати сили

варіанти відповідей

електричного відштовхування ядер

магнітного притягування ядер

електричного притягування ядер

ядерних сил

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест