Атомна та ядерна фізика

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 209 разів
12 запитань
Запитання 1

Для проведення термоядерного синтезу, потрібно...

варіанти відповідей

Висока температура

Низька температура

Досягнення абсолютного нуля температур

Кімнатна температура

Запитання 2

Що таке альфа розпад?

варіанти відповідей

Радіоактивне перетворення атомів одних речовин в інші, яке супроводжується випромінюванням електронів або позитронів

Це незаряджена складова радіоактивного випромінювання, має електромагнітну природу і відрізняється від рентгенівських променів тільки довжиною хвилі.

Вид радіоактивного розпаду ядра, при якому випромінюються альфа-частинки — ядра He

Запитання 3

Яка з наведених формул є прикладом альфа-розпода?

варіанти відповідей
Запитання 4

Період піврозпаду радіоактивних ядер - це час, за який...

варіанти відповідей

Розпадаються усі ядра

Розпадається половина ядер

Розпадається четверта частина усіх ядер

Запитання 5

Яка маса Урану-235 спалюється щогодини в реакторі атомної електростанції електричною потужністю 320 МВт, якщо ККД електростанції – 36 %

варіанти відповідей

18. кг

44*10-3 кг

39000 кг

39*10-3 кг

Запитання 6

Яка з формул описує закон радіактивного розпаду?

варіанти відповідей
Запитання 7

Чому радіоактивні промені небезпечні для живих істот?

варіанти відповідей

Вони можуть викликати реакцію термоядерного синтезу в організмі

 Вони викликають виділення великої кількості теплоти

Вони можуть викликати реакцію поділу ядер атомів

Вони викликають іонізацію, руйнують хімічні зв'язки в білкових молекулах

Запитання 8

Позначте речовину , яку в ядерних реакторах використовують як ядерне паливо

варіанти відповідей

уран

графіт

 бор

 вода

Запитання 9

Вкажіть, хто і коли відкрив явище радіоактивності:

варіанти відповідей

Ернест Резерфорд; 1986р.;

Альберт Ейнштейн; 1905р.;

 Фредерік Жоліо-Кюрі; 1906р.;

Анрі Беккерель; 1896р.

Запитання 10

На початку ХХ століття було відомо такі частинки:

варіанти відповідей

електрон

позитрон

протон

нейтрон

фотон

нейтрино

Запитання 11

Радіоактивний ізотоп має період піврозпаду 1 хв. Скільки ядер із 1000 лишиться за 2 хв?

варіанти відповідей

200

150

250

300

Запитання 12

Під час поділу одного ядра Урану-235 вивільняється близько 200 МеВ енергії? Виразіть це у Джоулях.

варіанти відповідей

3,2 ⋅10-9 Дж

320⋅10-13 Дж

200⋅1,6⋅10-13 Дж

320⋅10-19 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест