Атомне ядро.

Додано: 2 лютого
Предмет: Фізика, 9 клас
20 запитань
Запитання 1

Які процеси відбуваються внаслідок поглинання нейтрона ядром Урану?

варіанти відповідей

Поглинання нейтрона ядром Урану може спричинити синтез ядра.

Поглинання нейтрона ядром Урану може спричинити розпад ядра.

Запитання 2

Опишіть механізм ланцюгової ядерної реакції

варіанти відповідей

Поглинення нейтрона ядром Урану супроводжується звільненням нейтронів, які містяться в ядрі, а ті, в свою чергу, можуть спричинити поділ інших ядер Урану - відбуватиметься ланцюгова ядерна реакція, яка супроводжується виділенням величезної енергії.

Поглинення нейтрона ядром Урану супроводжується звільненням нейтронів, які містяться в ядрі, а ті, в свою чергу, можуть спричинити поділ інших ядер Урану - відбуватиметься термоядерний синтез, який супроводжується виділенням величезної енергії.

Запитання 3

Як називається пристрій, призначений для здійснення керованої ланцюгової реакції поділу, яка завжди супроводжується виділенням енергії?

варіанти відповідей

Ядерний реактор

Ядерний генератор

Ядерна турбіна

Запитання 4

Як називається поділ важкого атомного ядра на два (рідше три) ядра, які називають осколками поділу?

варіанти відповідей

Синтез ядра

Розщеплення ядра

Ланцюгова ядерна реакція

Запитання 5

Закінчіть речення: "Ланцюгова ядерна реакція супроводжується ..."

варіанти відповідей

поглинанням величезної кількості енергії

виділенням величезної кількості енергії

синтезом величезної кількості енергії

Запитання 6

8. У ядрі атома Хлору знаходиться 17 протонів та 19 нейтронів. Яка кількість електронів у цьому атомі?


варіанти відповідей

19 електронів

17 електронів

2 електрона

36 електронів.

Запитання 7

6. Радіоактивне випромінювання розпадається на

варіанти відповідей

α- і β- проміння

α- і γ- проміння

α-, β-, γ- проміння.

Запитання 8

Радіоактивний ізотоп 225Ra88 зазнає чотирьох α-розпадів і двох β-розпадів. Визначте порядковий номер кінцевого елемента

варіанти відповідей

208

209

81

82

Запитання 9

Яка кількість нейтронів в ядрі елемента 232U92 ?

варіанти відповідей

92

232

140

324

Запитання 10

Яка кількість електронів в ядрі елемента 239Pu94 ?

варіанти відповідей

94

0

145

239

Запитання 11

Ядра яких елементів мають однакову кількість протонів:

варіанти відповідей

106Pd46 i 107Ag47

211Pb82 i 211Bi83

211Pb82 i 207Pb82

 

88Sr38 i 89Y39

Запитання 12

Який елемент має доповнити рівняння реакції 27Al13 + γ→ 26Mg12+X

варіанти відповідей

α-частинка

позитрон

 

нейтрон

протон

Запитання 13

Чим відрізняються ізотопи 14N7 та 15N7

варіанти відповідей

зарядом ядра

кількістю протонів

кількістю нейтронів

кількістю електронів

Запитання 14

Скільки електронів виділяється при перетворенні ядра 81Tl у ядро 82Pb, якщо про цьому викидається одна α-частинка?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 15

Який період піврозпаду радіонукліда, ящо через 10 діб його активність зменшилась у 4 рази?

варіанти відповідей

10 діб

5 діб

4 доби

2,5 доби

Запитання 16

Які сили зумовлюють існування ядер із протонів та нейтронів?

варіанти відповідей

кулонівські сили

ядерні сили

сили гравітації

сили слабкої взаємодії

Запитання 17

Ядро якого елемента утворилося з ядра ізотопу цезію 55Cs137 в результаті β- випромінювання? 

варіанти відповідей

56Ва137

54Хе137

57La141

53I133

Запитання 18

Ізотоп бісмуту 83 Ві 206 утворився в результаті двох β та одного α - розпаду. Який елемент розпався?

варіанти відповідей

85 Аt 202

83 Bi 210

84 Po 210

82 Pb 210

Запитання 19

В ядрі атома торію 90Th230 міститься  

варіанти відповідей

90 протонів, 230 електронів

90 протонів, 90 електронів

230 протонів, 90 нейтронів

90 протонів, 140 нейтронів

Запитання 20

У ядрі якого хімічного елемента 33 протона і 43 нейтрона. Який це елемент

варіанти відповідей

Технецій

Арсен

Уран

Аурум

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест