Контрольна робота N 4 по темі "Фізика атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики".

Додано: 3 лютого
Предмет: Фізика, 9 клас
13 запитань
Запитання 1

У ядрі атома Берилію 4 протони і 5 нейтронів. Скільки електронів в атомі Берилію?

варіанти відповідей

1

4

5

9

Запитання 2

У ядрі хімічного елемента 33 протони і 43 нейтрони. Який це елемент?

варіанти відповідей

Технецій

Арсен

Уран

Аурум

Запитання 3

На підставі дослідів із α-частинками Е. Резерфорд:

варіанти відповідей

запропонував нейтронно-протонну модель атомного ядра.

пояснив явище радіоактивності.

пояснив механізм ланцюгової ядерної реакції.

запропонував ядерну модель будови атома.

Запитання 4

При α-розпаді ядра атома деякого елемента утворюється ядро атома елемента, який в Періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва розташований від вихідного елемента:

варіанти відповідей

на дві клітинки ліворуч.

на дві клітинки праворуч.

на одну клітинку праворуч.

на одну клітинку ліворуч.

Запитання 5

Заряд ядра атома деякого хімічного елемента становить 3,2•10-19 Кл.

Який це елемент?

варіанти відповідей

Калій

Гелій

Літій

Германій

Запитання 6

Пучок радіоактивного випромінювання розділяється, проходячи між зарядженими пластинами.

Яким є знак кожної пластини?

варіанти відповідей

платина 1 "+", пластина 2 "-"

платина 1 "-", пластина 2 "+"

платина 1 "+", пластина 2 "+"

платина 1 "-", пластина 2 "-"

Запитання 7

Визначте активність радіоактивного зразка, якщо щогодини в ньому розпадається 7,2•1010 ядер. Активність зразка вважайте незмінною.

варіанти відповідей

7,2•1010 Бк

1,2•109 Бк

3,6•108 Бк

2•107 Бк

Запитання 8

Термоядерна реакція синтезу відбувається за умови:

варіанти відповідей

поглинання ядром нейтрона.

високої температури.

низького тиску.

наявності важких ядер.

Запитання 9

Який нуклід має 70 електронів?

варіанти відповідей
Запитання 10

Який нуклід має 57 протонів?

варіанти відповідей
Запитання 11

Який нуклід має 57 нейтронів?

варіанти відповідей
Запитання 12

Який нуклід має 70 нуклонів?

варіанти відповідей
Запитання 13

Яка з наведених нижче ядерних реакцій є реакцією β-розпаду?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест