Автотрофні еукаріоти

Додано: 12 жовтня 2021
Предмет: Біологія, 10 клас
Копія з тесту: Автотрофні еукаріоти
Тест виконано: 84 рази
10 запитань
Запитання 1

Завдяки якому процесу автотрофні еукаріоти утворюють органічні речовини з неорганічних? 

варіанти відповідей

 гліколізу  хемосинтезу  бродінню 
 фотосинтезу 


Запитання 2

Хлоропласти еукаріотів виникли шляхом:

варіанти відповідей

ендомутуалізму ендосимбіозу  паразитизму 


 екзосимбіозу


Запитання 3

Які автотрофні еукаріоти належать до екскаватів?

варіанти відповідей

конюшина лучна  ламінарія 


 евглена зелена  філофора 


Запитання 4

Клітина якого одноклітинного організму вкрита двостулковим панциром з кремнезему? 

варіанти відповідей

 політриха   навікули 

 


 вошерії 


  фукуса 


Запитання 5

Наземні рослини досить простої будови, у життєвому циклі яких переважає гаметофіт, — це: 

варіанти відповідей

насінні рослини  справжні мохи 

 


 папоротеподібні  зелені водорості 


Запитання 6

Установіть відповідність між рослинами та групами, до яких вони належать:

1 конвалія   2 сальвінія 3 порфіра 4 сфагнум

А покритонасінні   Б папороті

 В справжні мохи   Г червоні водорості 

 варіанти відповідей

1-А 2-Б 3-В 4-Г

1-Б 2-В 3-Г 4-А

1-А 2-Б 3-Г 4-В

1-В 2-А 3-В 4-Г

Запитання 7

Клітинна стінка рослини на малюнку містить: 

варіанти відповідей

 хітин 


 муреїн 

 


  целюлозу 


Запитання 8

Рослина на малюнку відноситься до

варіанти відповідей

голонасінних

хвощів

мохів

папоротей

Запитання 9

Оберіть організм, тіло якого предствалено сланнню:

варіанти відповідей

орляк

ульва

сфагнум

конвалія

Запитання 10

Серед представників яких субдоменів еукаріотів є автотрофні організми?

варіанти відповідей

екскавати

опістоконти

діафоретики

аморфеї

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест