13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

База даних

Додано: 17 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
20 запитань
Запитання 1

База даних - це

варіанти відповідей

сукупність правил і обмежень, які відображають зв'язки між окремими частинами даних

сукупність взаємопов'язаних файлів, призначених для спільного застосування

комплекс програм, які забезпечують взаємодію користувача з даними

факти ти ідеї, подані у формалізованому вигляді для обробки та передачі за допомогою певного процесу

Запитання 2

Що таке система управління базами даних?

варіанти відповідей

Прикладна програма, призначена для створення, збереження та використання баз даних.

Комп'ютер, на якому розміщується одна або декілька баз даних.

Програма для пошуку даних у базі даних.

Система для несанкціонованого входу і керування базами даних будь-якої організації.

Спеціалізована операційна система для створення, редагування та зберігання баз даних.

Запитання 3

Якi основнi об'єкти баз даних Access?

варіанти відповідей

таблицi, форми ,запити, звiти.

структури, макроси, запити, сторiнки.

модулi, макроси ,запити, фiльтри.

колонтитули, об'єкти керування, елементи оформлення.

рядки, стовпчики, макроси.

Запитання 4

Що таке "реляцiйнi бази даних"?

варіанти відповідей

бази, данi в яких розмiщенi у виглядi взаємопов'язаних таблиць

сукупнiсть засобiв обробки, зберiгання, передачi iнформацiї

бази, данi в яких розмiщенi у єдинiй прямокутнiй таблицi

бази даних з великою кiлькiстю iнформацiї

бази даних що мають iєрархiчну структуру

Запитання 5

Електронні бази даних активно використовуються в:

варіанти відповідей

банківській сфері

бібліотеках

пошукових системах Інтернету

під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів

Запитання 6

Комп'ютерний варіант звичайної таблиці називається

варіанти відповідей

електронною таблицею

друкованою таблицею

вставленою таблицею

Запитання 7

Формулою в електронній таблиці називається:

варіанти відповідей

виділений діапазон клітинок

вираз, що містить числові дані, адреси клітинок та знаки арифметичних операцій

словесний запис математичних виразів

Запитання 8

Які існують види сортування?

(декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

за зростанням

за порядкуванням

за спаданням

за кодуванням

Запитання 9

Набір слайдів, підготовлених з використанням інформаційних технологій і призначених для демонстрації текстових, графічних, відео-, звукових даних з певної теми, найчастіше під час усного виступу, це ...

варіанти відповідей

комп'ютерна презентація

Графіка

Робоча книга

Запитання 10

Яка з даних програм належить до редактора презентацій

варіанти відповідей

Paint

Word

Inkscape

Power point

Запитання 11

Що є основним об'єктом презентації?

варіанти відповідей

Слайд

Шаблон

Заголовок

Напис

Запитання 12

Який системний значок має програма PowerPoint?

варіанти відповідей
Запитання 13

Що належить до об'єктів презентації? ( декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

текст

програма

системний значок

панель меню

відео

зображення


слайд

Запитання 14

Як називається перший слайд, де розміщується інформація про назву презентації та і'мя автора?

варіанти відповідей

Заголовок


 Головний слайд

 Титульний слайд

Запитання 15

 В чому полягає основне призначення запиту?

варіанти відповідей

у відбиранні з таблиць потрібних даних, їх опрацюванні та поданні користувачеві в зручній форм

у опрацюванні потрібних даних з таблиць

у редагуванні потрібних даних у таблицях

у форматуванні потрібних даних у таблицях

Запитання 16

Як можна в Access створити запити?

варіанти відповідей

з використанням помічника Office

з використанням майстрів запитів

імпортом запитів з інших систем

за допомогою конструктора запитів

Запитання 17

Оберіть функції, які можна вбудовувати в запит

варіанти відповідей

сума

середнє

максимум/мінімум

кількість

модуль

Запитання 18

На які основні групи поділяють запити?

варіанти відповідей

 на вибірку даних

на змінення даних у таблицях

прості

складні

Запитання 19

Як називається  запит, який забезпечує вибір необхідних даних з однієї або кількох таблиць?


варіанти відповідей

запит на вибірку даних

запит на змінення даних

запит на друк даних

запит на збереження даних

Запитання 20

Як називаються запити, що дають змогу виводити в результуючий набір записів не лише поля таблиць, а й нові поля, які створює сам користувач?

варіанти відповідей

запит з полем, що обчислюється

запит на вибірку даних

запит з параметром

простий запит

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест