22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

База даних. Підсумковий тест

Додано: 20 квітня
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 3 рази
30 запитань
Запитання 1

Впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних


варіанти відповідей

Текстовий документ

База даних

Запитання 2

Стовпець таблиці реляційної бази даних називають:


варіанти відповідей

записом, або кортежем

полем, або атрибутом

Запитання 3

Перерахувати основні об'єкти БД Access

варіанти відповідей

поля

таблиці

форми

записи

запити

звіти

макроси

Запитання 4

Існують такі моделі даних

варіанти відповідей

мережева

ієрархічна

реляційна

республіканська

Запитання 5

Як називається СУБД пакету Microsoft Office?

варіанти відповідей

Word

Excel

Access

FoxPro

Запитання 6

Основні режими для створення таблиць:

варіанти відповідей

Режим таблиці

Режим файла

Режим конструктора

Режим запиту

Запитання 7

Які об’єкти призначені для пошуку, сортування та іншої обробки даних?

варіанти відповідей

таблиці

запити

зв'язки

форми

Запитання 8

Для створення нової бази даних використовуємо прикладну програму, яка належить до пакету програм Microsoft Office:

варіанти відповідей
Запитання 9

Укажіть кількість полів у наведеній базі даних

варіанти відповідей

6

7

2

3

Визначити неможливо

Запитання 10

Об'єкт, головне призначення якого — забезпечити користувачам зручне введення, редагування й видалення записів в базі даних. 

варіанти відповідей

запит

форма

таблиця

звіт

Запитання 11

Унікальне поле або набір кількох полів, які однозначно ідентифікують записи

варіанти відповідей

форма

запит

запис

ключ

Запитання 12

Що таке звіт?

варіанти відповідей

тимчасові форми з даними, що дублюються

форматоване представлення даних, що виводяться на екран, принтер або у файл

спеціальні таблиці утворені з допомогою формул і інших залежностей

різновид форм

Запитання 13

Яке призначення запиту на створення таблицi?

варіанти відповідей

змiнювати або переносити данi в таблицi  

додавати та знищувати групи записів

на основi результуючої створюють новi таблицi або змiнюють iснуючi

лише відфільтровувати дані

Запитання 14

Які об’єкти призначені для пошуку, сортування та іншої обробки даних?

варіанти відповідей

таблиці

запити

зв'язки

форми

Запитання 15

Які типи зв'зків можуть існувати між таблицями БД?

варіанти відповідей

 «один за всі і всі за одного»

«один до кожного», «кожен до багатьох», і «багато до всіх»

«один до одного», «один до багатьох», і «багато до багатьох»;

«один до жодного», «один до двох», і «багато до багатьох»

Запитання 16

є один вид товару і він зберігається на кількох складах

варіанти відповідей

1:1

М:М

М:1

1:М

Запитання 17

Рядок таблиці реляційної бази даних називається 

варіанти відповідей

записом

полем

варіантом

Запитання 18

є кілька видів товару та є кілька складів, на кожному складі є всі види товарів

варіанти відповідей

1:1

М:М

М:1

1:М

Запитання 19

є кілька видів товару і всі вони зберігаються на одному складі

варіанти відповідей

1:1

М:М

М:1

1:М

Запитання 20

є кілька магазинів і є кілька моделей автомобілів, у кожному магазині є автомобілі тільки однієї моделі і кожна модель автомобіля продається тільки в одному магазині

варіанти відповідей

1:1

М:М

М:1

1:М

Запитання 21

Які існують види сортування?

варіанти відповідей

 за зростанням

за спаданням

за порядкуванням

за кодуванням

Запитання 22

Створити таблицю БД Access можна:

варіанти відповідей

режим конструктора; 

режим сортування; 

Запитання 23

Який режим роботи з таблицею дозволяє задавати назви полів і їх типи даних?

варіанти відповідей

Конструктор

Зв'язки

Подання таблиці

Майстер запитів

Запитання 24

Таблиці в базах даних призначені:

варіанти відповідей

для відбору і обробки даних бази

для зберігання даних бази

для автоматичного виконання групи команд

для виконання складних програмних дій

Запитання 25

Де використовують бази даних?

варіанти відповідей

транспортних системах;

 магазинах;

бібліотечних каталогах; 

усі відповіді правильні.

Запитання 26

Сфера застосування конкретної БД

варіанти відповідей

СУБД

База даних

Таблиця

Предметна область

Запитання 27

За структурою даних БД поділяються на...

варіанти відповідей

автономні

документальні

групові

фактографічні

корпоративні

глобальні

Запитання 28

Інформаційні системи за способом доступу поділяють на...

варіанти відповідей

автономні

документальні

групові

фактографічні

корпоративні

глобальні

Запитання 29

СУБД - це...

варіанти відповідей

сховище даних різного типу про об'єкти та взаємозв'язки між ними певної предметної області

інструмент, призначений для створення структури БД, уведення та оновлення даних, пошуку необхідних даних та ї опрацювання за певним алгоритмом

сфера застосування конкретної бази даних

Запитання 30

Яку з кнопок потрібно натиснути, щоб перейти в режим Конструктора?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест