База з фізіології для семестрового заліку. Л/С.

Додано: 18 грудня 2023
Предмет: Біологія, 11 клас
119 запитань
Запитання 1

Процес оновлення газової суміші в легенях, що досягається ритмічними вдихами і видихами – це:

варіанти відповідей

внутрішнє дихання

вентиляція легень

легеневе дихання

транспорт газів

Запитання 2

Під час вдиху м’язові волокна діафрагми:

варіанти відповідей

скорочуються

розслабляються

звужуються

не приймають участі у цьому процесі

Запитання 3

Грудна клітка під час спокійного вдиху розширюється за рахунок скорочення дихальних м’язів:

варіанти відповідей

допоміжних експіраторних

додаткових інспіраторних

основних інспіраторних

внутрішніх міжребрових

Запитання 4

У плевральній порожнині тиск є:

варіанти відповідей

негативним

позитивним

рівним атмосферному

вищим від альвеолярного

Запитання 5

Максимальна кількість повітря, яку може видихнути людина після максимального вдиху – це:

варіанти відповідей

залишковий об’єм легень

дихальний об’єм легень

резервний об’єм видиху

життєва ємність легень

Запитання 6

Кількість повітря, яку людина вдихає або видихає під час спокійного дихання – це:

варіанти відповідей

загальна ємність легень

дихальний об’єм легень

резервний об’єм видиху

життєва ємність легень

Запитання 7

Додатковий об’єм повітря, яке можна вдихнути після нормального вдиху – це:

варіанти відповідей

загальна ємність легень

дихальний об’єм легень

резервний об’єм видиху

Резервний об’єм вдиху

Запитання 8

Повітря, яке додатково можна видихнути після нормального видиху – це:

варіанти відповідей

загальна ємність легень

дихальний об’єм легень

резервний об’єм видиху

резервний об’єм вдиху

Запитання 9

Обмін газів у альвеолах відбувається шляхом пасивного руху молекул газу за градієнтом концентрацій або інакше кажучи шляхом:

варіанти відповідей

перфузії

вентиляції

дифузії

конвекції

Запитання 10

При гуморальній регуляції дихання сигналом, що регулює функції дихального центру є:

варіанти відповідей

гелій

азот

кисень

вуглекислий газ

Запитання 11

Найнижчий вміст кисню і найвищий вміст вуглекислого газу знаходиться у :

варіанти відповідей

видихуваному повітрі

альвеолярному повітрі

вдихуваному повітрі

атмосферному повітрі

Запитання 12

Сполука гемоглобіну з вуглекислим газом називається:

варіанти відповідей

оксигемоглобін

карбгемоглобін

карбоксигемоглобін

метгемоглобін

Запитання 13

Сукупність нейронів, що забезпечують діяльність апарату дихання та його пристосування до змін навколишнього середовища називається:

варіанти відповідей

кашльовий центр

центр Брока

дихальний центр

центр Верніке

Запитання 14

Дихальний центр розташований в:

варіанти відповідей

кінцевому мозку

середньому мозку

довгастому мозку

проміжному мозку

Запитання 15

Механізм саморегуляції дихального процесу, що забезпечує зміну актів вдиху та видиху – це:

варіанти відповідей

рефлекс Гейманса

рефлекс Даніні-Ашнера

рефлекс Сергієвського

рефлекс Геринга-Брейера

Запитання 16

Внутрішнє дихання – це:

варіанти відповідей

обмін газів між атмосферним повітрям і кров’ю

перенесення газів кров’ю

обмін газів у тканинах

обмін газів у легенях

Запитання 17

Як змінюється тиск у легенях на вдиху?

варіанти відповідей

не змінюється

знижується

стає вищим від атмосферного

стає рівним атмосферному

Запитання 18

Скільки дихальних рухів за хвилину здійснює доросла людина в стані спокою?

варіанти відповідей

6-8

16-20

60-80

120-130

Запитання 19

Перебування людини в умовах зниженого атмосферного тиску призводить до виникнення:

варіанти відповідей

гірської хвороби

кисневого отруєння

кесонної хвороби

хронічного гаймориту

Запитання 20

Нервова регуляція дихального центру забезпечується:

варіанти відповідей

корою великих півкуль

подразненням зовнішніх рецепторів

подразненням внутрішніх рецепторів

блукаючим нервом

всі відповіді вірні

Запитання 21

За допомогою якого приладу можна виміряти життєву ємність легень?

варіанти відповідей

газоаналізатору

тонометру

спідометру

спірометру

Запитання 22

Сполука гемоглобіну з киснем називається:

варіанти відповідей

оксигемоглобін

карбоксигемоглобін

карбгемоглобін

метгемоглобін

Запитання 23

Хімічна сполука гемоглобіну з чадним газом має назву:

варіанти відповідей

оксигемоглобін

карбоксигемоглобін

карбгемоглобін

метгемоглобін

Запитання 24

Дихальний об’єм, резервний об’єм вдиху і резервний об’єм видиху разом складають:

варіанти відповідей

залишковий об’єм

хвилинний об’єм

життєву ємність легень

немає вірної відповіді

Запитання 25

Захисний рефлекс, який виникає при подразненні рецепторів органів дихання і характеризується глибоким вдихом, що змінюється різким коротким видихом – це:

варіанти відповідей

блювання

гикавка

кашель

чхання

Запитання 26

Тиск усередині легенів в паузі між вдихом і видихом:

варіанти відповідей

дорівнює атмосферному

нижчий від атмосферного

вищий від атмосферного

від’ємний

Запитання 27

Де знаходяться центри таких захисних рефлексів як чхання та кашель?

варіанти відповідей

у спинному мозку

у довгастому мозку

у середньому мозку

у кінцевому мозку

Запитання 28

Співвідношення частоти дихання і серцевих скорочень становить:

варіанти відповідей

1:1

1:2

1:5

1:16

Запитання 29

Надходження атмосферного повітря під час вдиху – це:

варіанти відповідей

експірація

аспірація

інспірація

дифузія

Запитання 30

Видалення повітря з легень під час видиху – це:

варіанти відповідей

експірація

аспірація

інспірація

дифузія

Запитання 31

Мінімальна кількість енергії, необхідна для підтримування життєдіяльності організму в стані повного фізичного та психічного спокою – це:

варіанти відповідей

основний обмін

добовий обмін

робоча прибавка

дихальний коефіцієнт

Запитання 32

Основний обмін залежить від:

варіанти відповідей

зросту

маси

статі

всі відповіді вірні

Запитання 33

Терморегуляція, яка відбувається шляхом зміни тепловіддачі організмом – це:

варіанти відповідей

фізична терморегуляція

хімічна терморегуляція

біологічна терморегуляція

механічна терморегуляція

Запитання 34

 

Терморегуляція, яка відбувається за рахунок змін рівня теплоутворення під дією зовнішнього середовища – це:

варіанти відповідей

фізична терморегуляція

хімічна терморегуляція

біологічна терморегуляція

механічна терморегуляція

Запитання 35

Асимілія – це:

варіанти відповідей

розпад речовин в організмі

утворення складних речовин в організмі

виділення речовин з організму

надходження речовин в організм

Запитання 36

Які речовини не депонуються в організмі?

варіанти відповідей

білки

жири

вуглеводи

ліпіди

Запитання 37

Найбільше енергії людина отримує за рахунок:

варіанти відповідей

жирів

білків

вуглеводів

вітамінів

Запитання 38

Глікоген – є резервом в організмі:

варіанти відповідей

жирів

білків

вуглеводів

вітамінів

Запитання 39

Стан, при якому кількість виведеного азоту дорівнює кількості азоту, що надійшов – це:

варіанти відповідей

позитивний азотистий баланс

негативний азотистий баланс

білковий мінімум

азотиста рівновага

Запитання 40

Кінцевими продуктами обміну білків є:

варіанти відповідей

сечовина та сечова кислота

вуглекислий газ і вода

гліцерин та жирні кислоти

моносахариди

Запитання 41

Кінцевими продуктами обміну вуглеводів є:

варіанти відповідей

сечовина та сечова кислота

вуглекислий газ і вода

гліцерин та жирні кислоти

амінокислоти

Запитання 42

У період голодування жирові запаси є джерелом утворення:

варіанти відповідей

амінокислот

білків

вуглеводів

вітамінів

Запитання 43

Недостатнє вживання вітамінів або порушення їхнього всмоктування в травному каналі призводять до:

варіанти відповідей

авітамінозу

гіповітамінозу

гіпервітамінозу

нема вірної відповіді

Запитання 44

Який із перелічених вітамінів синтезується мікрофлорою кишок?

варіанти відповідей

К

В12

В6

всі відповіді вірні

Запитання 45

Яке захворювання може розвитися у людини при надмірному надходженні в організм вітамінів?

Запитання 46

Всі вітаміни поділяють на:

варіанти відповідей

дві групи

три групи

чотири групи

п'ять груп

Запитання 47

«Куряча сліпота» виникає при:

варіанти відповідей

авітамінозі А

гіповітамінозі D

авітамінозі В1

авітамінозі С

Запитання 48

Розвиток рахіту у дітей виникає при:

варіанти відповідей

авітамінозі А

гіповітамінозі D

авітамінозі В1

авітамінозі К

Запитання 49

Кінцевими продуктами обміну жирів є:

варіанти відповідей

сечовина та сечова кислота

вуглекислий газ і вода

моносахариди

амінокислоти

Запитання 50

Цинга розвивається при:

варіанти відповідей

авітамінозі А

гіповітамінозі D

авітамінозі В1

авітамінозі С

Запитання 51

У якому відділі травного каналу підлягають розщепленню білки, жири і вуглеводи?

варіанти відповідей

у ротовій порожнині

у шлунку

у тонкій кишці

у товстій кишці

Запитання 52

Які ферменти розщеплюють жири і фосфоліпіди до гліцерину і жирних кислот?

варіанти відповідей

ліпаза і фосфоліпаза

трипсин і хемотрипсин

амілаза і мальтоза

хімозин і желатиназа

Запитання 53

Гідроліз і всмоктування жирів відбувається тільки в присутності:

варіанти відповідей

слини

жовчі

шлункового соку

ентерокінази

Запитання 54

Кінцеве всмоктування води відбувається у:

варіанти відповідей

шлунку

товстому кишечнику

ротовій порожнині

дванадцятипалій кишці

Запитання 55

У вигляді яких водних розчинів всмоктуються білки?

варіанти відповідей

амінокислот і простих пептидів

поліпептидів

моносахаридів

моногліцеридів

Запитання 56

У вигляді яких водних розчинів всмоктуються вуглеводи?

варіанти відповідей

амінокислот і простих пептидів

моносахаридів

емульгованих жирних кислот

моногліцеридів

Запитання 57

Дефекація – це:

варіанти відповідей

потраплянні їжі в рот

потраплянні харчової грудки в шлунок

надходження хімусу у дванадцятипалу кишку

виділення калових мас через пряму кишку

Запитання 58

Жовч утворюється у:

варіанти відповідей

шлунку

підшлунковій залозі

печінці

тонкій кишці

Запитання 59

Ферменти підшлункового соку , крім:

варіанти відповідей

трипсин

пепсин

амілаза

ліпаза

Запитання 60

Трипсиноген підшлункового соку переходить в активну форму трипсин під дією:

варіанти відповідей

ентерокинази

пепсину

муцину

жовчі

Запитання 61

Ліпаза підшлункового соку активізується в присутності:

варіанти відповідей

ентерокінази

муцину

жовчі

HCl

Запитання 62

Функція жовчі полягає в:

варіанти відповідей

перетравленні жирів

бактерицидній дії

посиленні дії ліпази

збільшенні перистальтики кишечника

всі відповіді вірні

Запитання 63

Жирні кислоти всмоктуються в кишечнику тільки в присутності:

варіанти відповідей

муцину

НCl

жовчних кислот

трипсину

Запитання 64

Трипсин підшлункового соку розщеплює:

варіанти відповідей

вуглеводи до моносахариді

жири до жирних кислот та гліцерину

білки до поліпептидів

білки до амінокислот

Запитання 65

Мікрофлора товстої кишки забезпечує:

варіанти відповідей

бродіння вуглеводів

гниття білків

розкладання клітковини

синтез вітамінів групи В і К

всі відповіді вірні

Запитання 66

Жовч зберігається в :

варіанти відповідей

жовчному міхурі

підшлунковій залозі

дванадцятипалій кишці

печінці

Запитання 67

В лімфу всмоктуються переважно:

варіанти відповідей

білки

жири

вуглеводи

вітаміни

Запитання 68

Жовч виділяється в :

варіанти відповідей

шлунок

підшлункову залозу

дванадцятипалу кишку

сліпу кишку

Запитання 69

До складу жовчі входить:

варіанти відповідей

вода

жовчні кислоти

жовчні пігменти

холестерин

всі відповіді вірні

Запитання 70

Секреторним нервом підшлункової залози є:

варіанти відповідей

лицевий нерв

трійчастий нерв

блукаючий нерв

присінково-завитковий нерв

Запитання 71

Початкове розщеплення вуглеводів під дією амілази і мальтази відбувається у:

варіанти відповідей

шлунку

товстому кишечнику

ротовій порожнині

дванадцятипалій кишці

Запитання 72

Речовина, що міститься в слині і робить харчову грудку слизькою називається:

варіанти відповідей

ліпаза

амілаза

лізоцим

муцин

Запитання 73

Завдяки якій речовині слина має бактерицидну дію?

варіанти відповідей

лізоциму

мальтазі

муцину

пепсину

Запитання 74

Рефлекторне слиновиділення спричиняють:

варіанти відповідей

запах їжі

смак їжі

вигляд їжі

всі відповіді вірні

Запитання 75

Середовище у шлунку:

варіанти відповідей

нейтральне

кисле

слабколужне

нема вірної відповіді

Запитання 76

Яка речовина зберігає слизову оболонку шлунка від само перетравлення, механічних та хімічних впливів?

варіанти відповідей

пепсин

ліпаза

муцин

трипсин

Запитання 77

У шлунковому соку містяться такі ферменти, крім:

варіанти відповідей

пепсин

ліпаза

хімозин

трипсин

Запитання 78

Травними функціями шлунка є:

варіанти відповідей

депонування їжі

хімічна обробка їжі

евакуація харчового хімусу в кишечник

всі відповіді вірні

Запитання 79

Фермент шлункового соку, під дією якого білок в шлунку розщеплюється до поліпептидів – це:

варіанти відповідей

пепсин

хімозин

ліпаза

амілаза

Запитання 80

Фермент шлункового соку, який викликає звурдження молока у шлунку – це:

варіанти відповідей

пепсин

хімозин

ліпаза

трипсин

Запитання 81

Виділення «запального» шлункового соку відбувається при:

варіанти відповідей

потраплянні їжі в рот

потраплянні харчової грудки в шлунок

надходження хімусу у дванадцятипалу кишку

виділяється постійно

Запитання 82

Шлункова фаза секреції починається з моменту:

варіанти відповідей

потраплянні їжі в рот

потраплянні харчової грудки в шлунок

надходження хімусу у дванадцятипалу кишку

при вигляді їжі

Запитання 83

Кишкова фаза шлункової секреції починається з моменту:

варіанти відповідей

потраплянні їжі в рот

потраплянні харчової грудки в шлунок

надходження першої порції хімусу у дванадцятипалу кишку

на запах їжі

Запитання 84

Секреторним нервом шлунка е:

варіанти відповідей

лицевий нерв

трійчастий нерв

блукаючий нерв

язикогорловий нерв

Запитання 85

Білок у шлунку під дією пепсину розщеплюється до:

варіанти відповідей

вуглекислого газу і води

гліцерину і жирних кислот

амінокислот

поліпептидів

Запитання 86

Гормон, який підсилює секрецію НCl шлунком, здійснює трофічний вплив на слизову оболонку шлунка, має назву:

варіанти відповідей

секретин

гастрин

інсулін

вазопресин

Запитання 87

Гальмівний вплив на шлункову секрецію справляють всі гормони, крім:

варіанти відповідей

бульбогастрон

ентерогастрин

гастрин

соматостатин

Запитання 88

Фермент шлункового соку, який розщеплює емульгований жир молока:

варіанти відповідей

пепсин

ліпаза

желатиназа

хімозин

Запитання 89

Умовнорефлекторне слиновиділення виникає на:

варіанти відповідей

думку про їжу

вигляд їжі

запах їжі

всі відповіді вірні

Запитання 90

Безумовнорефлекторне слиновиділення відбувається на:

варіанти відповідей

смак їжі

запах їжі

вигляд їжі

думку про їжу

Запитання 91

Яку назву має явище розповсюдження збудження з одного нервового центру на навколишнi?

варіанти відповідей

Конвергенція

Іррадіація

Оклюзія

Полегшення

Запитання 92

Яку назву має явище сходження волокон багатьох нейронiв з утворенням синапсiв на одному нейронi?

варіанти відповідей

Реверберація

Оклюзія

Конвергенція

Іррадіація

Запитання 93

Тривала циркуляція імпульсів збудження між різними структурами ЦНС.

варіанти відповідей

Домінанта

Конвергенція

Іррадіація

Реверберація

Запитання 94

Який принцип функціонування нейронних ланцюгів зображений на малюнку?

варіанти відповідей

конвергенція

іррадіація

реверберація

дивергенція

Запитання 95

Який принцип функціонування нейронних ланцюгів зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Конвергенція

Дивергенція

Іррадіація

Реверберація

Запитання 96

Який принцип функціонування нейронних ланцюгів зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Оклюзія

Іррадіація

Конвергенція

Реверберація

Запитання 97

Активний процес, що представляє собою відповідну реакцію тканини на подразнення і характеризується підвищенням функцій тканини.

варіанти відповідей

Гальмування

Збудження

Сумація

Генералізація

Запитання 98

Активний процес, що представляє собою відповідну реакцію тканини на подразнення і характеризується зниженням функцій тканини.

варіанти відповідей

Гальмування

Збудження

Сумація

Генералізація

Запитання 99

Особлива хімічна речовина, яка передає збудження з пресинаптичної на постсинаптичну мембрану синапсу.

варіанти відповідей

Фермент

Гормон

Медіатор

Муцин

Запитання 100

Наука про об’єктивні закономірності функцій у їх взаємозв’язку та у взаємодії організму з зовнішнім середовищем

варіанти відповідей

Анатомія

Фізіологія

Ембріологія

Екологія

Запитання 101

Метод дослідження функцій без втручання в діяльність організму

варіанти відповідей

Експеримент

Моделювання

Стимулювання

Спостереження

Запитання 102

Метод дослідження функцій організму та його структур з втручанням в їх діяльність

варіанти відповідей

Спостереження

Моделювання

Експеримент

Стимулювання

Запитання 103

Метод дослідження функцій за допомогою програм, що описують діяльність систем організму

варіанти відповідей

Моделювання

Експеримент

Стимулювання

Спостереження

Запитання 104

Реакція-відповідь організму на зміни зовнішнього або внутрішнього середовища при обов’язковій участі центральної нервової системи

варіанти відповідей

Тропізм

Таксіс

Настії

Рефлекс

Запитання 105

Чутливі структури, які сприймають зміни зовнішнього або внутрішнього середовища

варіанти відповідей

Рецептори

Ефектори

Синапси

Нервові центри

Запитання 106

Скупчення нейронів на певному рівні ЦНС

варіанти відповідей

Рецептор

Нервовий центр

Синапс

Аферентний шлях

Запитання 107

Чутливі нерви, які приносять збудження від рецепторів у ЦНС

варіанти відповідей

Рецептори

Нервові центри

Аферентні шляхи

Еферентні шляхи

Запитання 108

Рухові нерви, по яким передається збудження від ЦНС до робочого виконавчого органа

варіанти відповідей

Нервовий центр

Аферентні шляхи

Еферентні шляхи

Синапси

Запитання 109

Робочий орган, який отримує збудження «наказ», що надійшов із центру, і здійснює або, навпаки, припиняє виконання роботи

варіанти відповідей

Ефектор

Рецептор

Доцентрове волокно

Відцентрове волокно

Запитання 110

Яка структура клітини зображена на малюнку?

варіанти відповідей

Комплекс Гольжі

Цитоплазматична мембрана

Ендоплазматична сітка

Мітохондрії

Запитання 111

Перехід розчинника через плазматичну мембрану в бік великої концентрації речовини для якої мембрана непроникла.

варіанти відповідей

Осмос

Диффузія

Іонний канал

Калієво-натрієвий насос

Запитання 112

Перехід речовини через цитоплазматичну мембрану в бік її меньшої концентрації.

варіанти відповідей

Осмос

Дифузія

Іонні канали

Калієво-натрієві насоси

Запитання 113

Який вид активного транспорту зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Осмос

Дифузія

Калієво-натрієвий насос

Нема вірної відповіді

Запитання 114

Який розчин називають фізіологічним?

варіанти відповідей

9% р-н NaCl

19% р-н NaCl

9% р-н NaОН

0,9% р-н NaCl

Запитання 115

Назва структури, яка зображена на малюнку.

варіанти відповідей

Рецептор

Ефектор

Синапс

нервовий центр

Запитання 116

Тетанічні скорочення характерні

варіанти відповідей

Гладеньким м'язам

Скелетним м'язам

Серцевому м'язу

Запитання 117

Тонічні скорочення характерні

варіанти відповідей

Гладеньким м'язам

Скелетним м'язам

Серцевому м'язу

Запитання 118

Який вид м'язового скорочення позначений на малюнку цифрою 3?

варіанти відповідей

Поодиноке скорочення

Гладкий тетанус

Зубчастий тетанус

Немає вірної відповіді

Запитання 119

Яка структура синапса позначена цифрою 3?

варіанти відповідей

Пресинаптична мембрана

Постсинаптична мембрана

Синаптична щілина

Пухірці з медіатором

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест