СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ №3

Додано: 4 червня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 22 рази
24 запитання
Запитання 1

База даних - це...

варіанти відповідей

сукупність програм для зберігання і обробки великих масивів інформації

це сховище даних про деяку предметну область, організоване у вигляді спеціальної структури

інтерфейс, що підтримує наповнення і маніпулювання даними

певна сукупність інформації

Запитання 2

Де зберігаються об’єкти баз даних?

варіанти відповідей

у файлі

у базі даних

у СУБД Access

у таблицях

Запитання 3

Без яких об'єктів не може існувати база даних?

варіанти відповідей

без модулів

без звітів

без таблиць

без запитів

Запитання 4

Щоб зберегти інформацію в таблиці, потрібно...

варіанти відповідей

виконати команду Файл/Зберегти

зберегти таблицю

дані зберігаються автоматично після введення

зберегти базу даних

Запитання 5

Що таке СУБД?

варіанти відповідей

Системи управління бортами даних

Системи упорядкування безлічі даних

Системи управління базами даних

Це скорочена назва бази даних

Запитання 6

Коли місце збереження інформації стає базою даних?

варіанти відповідей

якщо дані об'єднані зв'язками та спільною структурою

якщо забезпечена секретність даних

якщо інформація має виключно текстовий характер

як тільки якась інформація занесена до пам'яті комп'ютера

Запитання 7

Які основні об'єкти БД Access?

варіанти відповідей

таблиці, форми, запити, звіти

структури, макроси, запити, сторінки

запити, фільтри, модулі, макроси

Запитання 8

Яка спеціалізована мова програмування використовуєть в СУБД?

варіанти відповідей

мова SQL

мова Visual Вasic

мова Pascal

жодної мови не використовують

Запитання 9

Що таке "реляційні бази даних"?

варіанти відповідей

бази, дані в яких розміщені у вигляді взаємопов’язаних таблиць

сукупність засобів обробки, зберігання, передавання інформації

бази, дані в яких розміщені в єдиній прямокутній таблиці

бази даних з великою кількістю інформації

Запитання 10

Якими бувають моделі зберігання даних?

варіанти відповідей

ієрархічна, мережева і реляційна

ієрархічна, мережева і таблична

ієрархічна, логічна та арифметична

мережева, таблична та реляційна

Запитання 11

Як називаються стовпчики в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

поля

записи

кортежі

відношення

Запитання 12

Як називаються рядки в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

поля

записи

атрибути

відношення

Запитання 13

Які типи зв’язків можуть існувати між таблицями баз даних?

варіанти відповідей

«один за всіх і всі за одного»

 «один до одного», «один до багатьох» і «багато до багатьох»

«один до кожного», «кожен до багатьох» і «багато до всіх»

«один до жодного», «один до двох» і «багато до багатьох»

Запитання 14

До якого типу даних відносяться СУБД Access?

варіанти відповідей

Локальна

Мережна

Реляційна

Ієрархічна

Запитання 15

Яке поле можна вважати унікальним?

варіанти відповідей

поле, значення в якому не можуть повторяться

поле, що носить унікальне ім'я

жодне

поле, значення якого мають властивість нарощування

Запитання 16

Не буває такого типу зв’язків...

варіанти відповідей

один до одного

один до багатьох

багато до багатьох

один до кількох

Запитання 17

Що з перерахованого не є об'єктом Access?

варіанти відповідей

запити

таблиці

форми

модулі

Запитання 18

Яка програма призначена для роботи з базами даних?

варіанти відповідей

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft Outlook

Запитання 19

Форма - це...

варіанти відповідей

створена користувачем таблиця

надання користувачеві зручних засобів для введення даних у таблицю

результат роботи з базою даних

програмний модуль для виведення операцій

Запитання 20

Для чого призначені запити?

варіанти відповідей

для зберігання даних бази

для сортування та опрацювання даних у таблицях

для уведення даних бази і їхній перегляд

для передачі оброблених данних бази на принтер

Запитання 21

Чи містить яку-небудь інформацію таблиця, у якій немає жодного запису?

варіанти відповідей

порожня таблиця не містить ні якої інформації

порожня таблиця містить інформацію про структуру бази даних

таблиця без записів існувати не може

Запитання 22

Що можна назвати базою даних?

варіанти відповідей

Класний журнал

Телефон

Рецепт приготування салату

Зошит

Запитання 23

Як можна відсортувати дані в таблиці?

варіанти відповідей

За зростанням

За копіюванням

За спаданням

За підростанням

Запитання 24

У якому режимі можна доопрацювати й відредагувати форму?

варіанти відповідей

У режимі Створення

У режимі Фільтри

У режимі Таблиць

У режимі Конструктора

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест