Білки

Додано: 25 вересня 2022
Предмет: Біологія, 9 клас
Копія з тесту: Білки
Тест виконано: 27 разів
15 запитань
Запитання 1

Для якої речовини можливий процес дентурації та ренатурації?

варіанти відповідей


вуглеводи

  білки

  жири

Запитання 2

Яка структура білка зображена на малюнку?

варіанти відповідей

 первинна

 

  вторинна

  третинна

 четвертинна

Запитання 3

Мономерорами білків є

варіанти відповідей

нуклеотиди

жири

амінокислоти

монасахариди

Запитання 4

Первинна структура білків має вигляд:

варіанти відповідей

глобули

декількох сполучених між собою білкових молекул

спіралі

ланцюга амінокислотних залишків

Запитання 5

Оберіть функції білків в організмі людини

варіанти відповідей

Будівельна

Енергетична

Каталітична

Транспортна

Регуляторна

Окиснення

Запитання 6

Фактори, що спричиняють денатурацію білків - це

варіанти відповідей

радіація

висока температура

дія кислот

дія спиртів

перемішування білків

Запитання 7

Білки - це


варіанти відповідей

полімери;

мономери

амінокислоти

не має

Запитання 8

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

молекула крохмалю;

молекула амінокислоти;

молекула моносахариду;

молекула води;

Запитання 9

На якому рівні організації знаходиться данна молекула білку :

варіанти відповідей

первинна;

вторинна;

третинна;

четвертинна;

Запитання 10

На якому рівні організації знаходиться данна молекула білку :

варіанти відповідей

первинна;

вторинна;

третинна;

четвертинна;

Запитання 11

Третинна структура білків має вигляд:

варіанти відповідей

глобули

спіралі

ланцюга амінокислотних залишків

Запитання 12

До складу амінокислот входять групи:

варіанти відповідей

-СООН

-NH2

-COH

-OH

Запитання 13

Білки - це....

варіанти відповідей

це органічні сполуки, полімери, мономерами в яких є амінокислоти

це органічні речовини, що складаються з повторюваних структурних одиниць – мономерів.

це невеликі за розміром органічні сполуки , у молекулі яких одночасно містяться аміногрупа та карбоксильна група.

Запитання 14

Денатурація - це:


варіанти відповідей

 процес порушення просторової структури білка без руйнування пептидних зв’язків

  процес руйнування первинної структури білків

  відновлення структури білка на початковій стадії руйнування

  не має правильної відповіді

Запитання 15

Коли білок відновлює свій початковий стан, то це явище називають:


 

варіанти відповідей

 денатурація

  деструкція

 ренатурація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест