Нуклеїнові кислоти

Додано: 26 вересня 2022
Предмет: Біологія, 9 клас
Копія з тесту: Нуклеїнові кислоти
Тест виконано: 108 разів
12 запитань
Запитання 1

Нуклеїнові кислоти вперше були виявлені:

варіанти відповідей

1. Р. Гуком у клітинах корка.

2. Р. Броун у яйцеклітинах.

3. І. Мішер у клітинах лейкоцитів.

4. Г. Мендель у листках гороху.

Запитання 2

Мономерами нуклеїнових кислот є нуклеотиди. Яка із цих речовин НЕ входить до складу нуклеотидів ДНК:

варіанти відповідей

1. Нітогеновмісна основа аденін.

2. Вуглевод рибоза.

3. Вуглевод дезоксирибоза.

4. Залишок ортофосфорної кислоти.

Запитання 3

Який із цих нуклеотидів міститься тільки в молекулі ДНК, але його нема в РНК:

варіанти відповідей

1. Аденіловий.

2. Гуаніловий.

3. Тимідиловий.

3. Цитодиловий.

Запитання 4

Яка із цих нуклеїнових кислот має вигляд спіралі, що утворена із двох паралельно розташованих ланцюжків нуклеотидів:

варіанти відповідей

1. ДНК.

2. і-РНК.

3. т-РНК.

4. р-РНК.

Запитання 5

У молекулі ДНК ланцюжки нуклеотидів будуються за принципом комплементарності. Яка із перерахованих тут пар нуклеотидів НЕ притаманна молекулі ДНК:

варіанти відповідей

1. А - Т.

2. Г- Ц.

3. А - У.

4. Нема вірної відповіді.

Запитання 6

До складу якої органели клітини входить р-РНК:

варіанти відповідей

1. Комплексу Гольджі.

2. Клітинного центру.

3. Рибосом.

4. Вакуоль.

Запитання 7

Яку роль у клітині виконує т-РНК:

варіанти відповідей

1. Транспортує амінокислоти до місця синтезу білка.

2. Транспортує білки до комплексу Гольджі.

3. Транспортує ферменти до рибосом.

4. Виконує всі перераховані тут процеси.

Запитання 8

У молекулі РНК виявлено чотири комплементарні ділянки, які спричинюють склеювання частин РНК у вигляді петель. В результаті утворюється структура, яка показана на малюнку. Для якого виду РНК притаманна така структура:

варіанти відповідей

1. і- РНК.

2. т-РНК.

3. м-РНК.

4. р-РНК.

Запитання 9

В молекулі ДНК може відбуватися пошкодження окремих ділянок. І тоді проходить "ремонт" пошкодженої частини. Молекула набуває початкового вигляду. Як називається такий "ремонт" фрагменту молекули ДНК:

варіанти відповідей

1. Деструкція.

2. Реплікація.

3. Денатурація.

4. Репарація.

Запитання 10

При поділі клітини в кожну із дочірніх клітин повинна потрапити така сама кількість спадкової інформація, яка була в материнській клітині. Для цього відбувається спочатку збільшення кількості ДНК в ядрі, а потім рівномірний розподіл цієї ДНК між двома дочірніми клітинами. Як називається процес утворення копій ДНК материнської клітини:

варіанти відповідей

1. Репарація.

2. Реплікація.

3. Денатурація.

4. Ренатурація.

Запитання 11

На молекулі ДНК можуть відбуватися два процеси - реплікація та транскрипція. Ці процеси різняться між собою тим, що:

варіанти відповідей

1. Реплікація приводить до утворення нових молекул ДНК.

2. Транскрипція приводить до утворення м-РНК.

3. Ці процеси відбуваються не одночасно і мають різні наслідки.

4. Всі відповіді вірні.

Запитання 12

У якій послідовності відображується принцип комплементарності

варіанти відповідей

А -Т

А - Ц

А- Г

Г - Ц

Г - Т

Ц - Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест