Білки

Додано: 26 вересня 2022
Предмет: Біологія, 9 клас
Копія з тесту: Білки
Тест виконано: 87 разів
22 запитання
Запитання 1

Яка структура білка зображена на малюнку?

варіанти відповідей

 первинна

 

  вторинна

  третинна

 четвертинна

Запитання 2

Скільки амінокислот входить до білків ?

варіанти відповідей

20

100

200

30

Запитання 3

Мономерорами білків є

варіанти відповідей

нуклеотиди

жири

амінокислоти

монасахариди

Запитання 4

Первинна структура білків має вигляд:

варіанти відповідей

глобули

декількох сполучених між собою білкових молекул

спіралі

ланцюга амінокислотних залишків

Запитання 5

Фактори, що спричиняють денатурацію білків - це

варіанти відповідей

радіація

висока температура

дія кислот

дія спиртів

перемішування білків

Запитання 6

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

молекула ліпідів;

молекула амінокислоти;

молекула моносахариду;

молекула глюкози;

Запитання 7

На якому рівні організації знаходиться данна молекула білку :

варіанти відповідей

первинна;

вторинна;

третинна;

четвертинна;

Запитання 8

На якому рівні організації знаходиться данна молекула білку :

варіанти відповідей

первинна;

вторинна;

третинна;

четвертинна;

Запитання 9

Третинна структура білків має вигляд:

варіанти відповідей

глобули

спіралі

ланцюга амінокислотних залишків

Запитання 10

До складу амінокислот входять групи:

варіанти відповідей

-СООН

-NH2

-COH

-OH

Запитання 11

Амінокислоти у молекулі білка поєднані зв'язком:

варіанти відповідей

ковалентним

пептидним

йонним

водневим

Запитання 12

Білки, які містять усі незамінні амінокислоти, називаються:

варіанти відповідей

замінні

повноцінні

незамінні

неповноцінні

Запитання 13

До фібрилярних білків належать:

варіанти відповідей

інсулін

антитіла

колаген

кератин

Запитання 14

Білки, які мають більш або менш сферичну форму і водорозчинні:

варіанти відповідей

фібрилярні

глобулярні

мембранні

ферменти

Запитання 15

Які білки відносять до простих (ПРОТЕЇНІВ)?

варіанти відповідей

  білки, побудовані із залишків амінокислот і фосфорної кислоти

 білки, побудовані із залишків амінокислот і вуглеводів

білки, побудовані лише із залишків амінокислот

  білки, які містять у своєму складі йони металів

Запитання 16

Протеїди( складні білки) побудовані із


варіанти відповідей

 простого білка і небілкової частини (простетичних груп)

 простого білка і дикарбонових кислот

 декількох простих білків

 простого білка і спиртів

Запитання 17

Процес порушення структур білка без можливості відновлення попереднього стану

варіанти відповідей

ренатурацією

денатурацією

деструкцією

дисоціацією

Запитання 18

Зображено структуру білка

варіанти відповідей

третинну

четвертинну

вторинна

первинна

Запитання 19

Оберіть формулу амінокислоти:

варіанти відповідей
Запитання 20

Білки - це....

варіанти відповідей

це органічні сполуки, полімери, мономерами в яких є амінокислоти

це органічні речовини, що складаються з повторюваних структурних одиниць – моносахаридів.

це невеликі за розміром органічні сполуки , у молекулі яких одночасно містяться аміногрупа та карбоксильна група.

Запитання 21

Денатурація - це:


варіанти відповідей

 процес порушення просторової структури білка без руйнування пептидних зв’язків

  процес руйнування первинної структури білків

  відновлення структури білка на початковій стадії руйнування

  не має правильної відповіді

Запитання 22

Коли білок відновлює свій початковий стан, то це явище називають:


 

варіанти відповідей

 денатурація

  деструкція

 ренатурація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест