Взаємодія генів

Додано: 10 квітня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 2827 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть, де розміщені алельні гени:

варіанти відповідей

в однакових локусах гомологічних хромосом

в однакових локусах негомологічних хромосом

у різних локусах гомологічних хромосом

у різних локусах негомологічних хромосом

Запитання 2

Укажіть характер повного домінування:

варіанти відповідей

домінантний ген повністю пригнічує дію рецесивного

домінантний ген не повністю пригнічує дію рецесивного

жоден з генів не пригнічує дію іншого

рецесивний ген пригнічує дію домінантного

Запитання 3

Укажіть тип взаємодії неалельних генів, за якого відбувається пригнічення одним неалельним геном дії іншого:

варіанти відповідей

полімерія

епістаз

комплементарність

проміжне успадкування

Запитання 4

Укажіть тип взаємодії неалельних генів:

варіанти відповідей

повне домінування

кодомінування

полімерія

проміжне успадкування

Запитання 5

Здатність одного гена контролювати кілька ознак називають:

варіанти відповідей

повним домінуванням

кодомінуванням

комплементарністю

плейотропією

Запитання 6

Спадкування 4 групи крові системи АВО відбувається за типом:

варіанти відповідей

комплементарної взаємодії

плейотропії

неповного домінування

кодомінування

Запитання 7

Укажіть нормальний каріотип чоловіка:

варіанти відповідей

44 аутосоми+ ХУ

44 аутосоми+ ХХ

44 аутосоми + У

46 аутосом + ХУ

Запитання 8

Укажіть вид взаємодії неалельних генів:

варіанти відповідей

кодомінування

комплементарність

повне домінування

проміжне успадкування

Запитання 9

Позначте тип взаємодії генів, характерний для спадкування кольору шкіри у людини:

варіанти відповідей

епістаз

кодомінування

комплементарність

полімерія

Запитання 10

Укажіть групу крові, якої не може бути в дітей, якщо обоє батьків мають 4 групу крові:

варіанти відповідей

1

3

2

4

Запитання 11

Позначте кількість алельних генів у людській популяції, які кодують групи крові за системою АВО :

варіанти відповідей

1

3

2

46

Запитання 12

Прикладом якого типу взаємодії неалельних генів є успадкування забарвлення оперення у хвилястих папуг?

варіанти відповідей

комплементарності

епістазу

полімерії

плейотропії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест