Біологія як основа біотехнології і медицини.

Додано: 22 липня 2019
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 12 разів
105 запитань
Запитання 1

Селекція вирішує ряд питань, які стосуються не тільки сільського господарства, а й економіки. Яке із цих завдань вирішує економічну проблему в більшій мірі, ніж сільськогосподарську:

варіанти відповідей

1. Створення сортів із великими розмірами листків.

2. Створення сортів рослин із плодами, які мають господарське значення і можуть добре зберігатися тривалий час.

3. Створення порід тварин, які мають мало шерсті на тілі.

4. Створення порід тварин, які мають неагресивну поведінку.

Запитання 2

Яке із завдань сучасної селекції вирішують селекціонери при створенні низькорослих і з добре розвиненою механічною тканиною сортів пшениці:

варіанти відповідей

1. Виведення сортів рослин із високою продуктивністю.

2. Створення сортів рослин із високою стійкістю до захворювань.

3. Зниження витрат на вирощування рослин.

4. Забезпечення адаптації сортів до сучасного сільськогосподарського виробництва.

Запитання 3

Який із методів селекції є найдавнішим:

варіанти відповідей

1. Гібридизація.

2. Добір.

3. Клонування.

4. Віддалена гібридизація.

Запитання 4

Яке явище приводить до того, що нащадки двох батьківських форм мають вищу урожайність та стійкість до інфекційних захворювань, ніж їхні батьки:

варіанти відповідей

1. Гетерозису.

2. Віддаленої гібридизації.

3. Самозапилення.

4. Клонування.

Запитання 5


одним із методів селекції є схрещування між собою організмів, які відрізняються за однією або кількома ознаками. Якщо при схрещуванні приймається до уваги три - чотири ознаки одночасно, то таке схрещування називається:

варіанти відповідей

1. Моногібридне.

2. Дигібридне.

3. Полігібридне.

4. Аналізуюче.

Запитання 6

Всім у світі відомий український борщ. Для його приготування потрібні картопля, капуста, буряк, морква. Кожна із цих рослин має свою історію введення в культуру. Вони мають свої центри походження. Яка із цих рослин походить із іншого центру, ніж всі інші:

варіанти відповідей

1. Картопля.

2. Капуста.

3. Буряк.

4. Морква.

Запитання 7

Сучасна біотехнологія використовує багато різних методів один із яких передбачає вирощування клітин і тканин поза організмом на поживних середовищах. Галузь біотехнології, яка використовує такі методи, називається:

варіанти відповідей

1. Біоніка.

2. Клітинна інженерія.

3. Генна інженерія.

4. Технологія створення ГМО.

Запитання 8

Відома широкому загалу вівця Доллі є досягнення біотехнології та сучасної селекції. Поставлений вченими експеримент має великі перспективи в майбутньому. Вчені покладають на цю технологію великі надії. Яка саме технологія була застосована при отриманні віці Доллі:

варіанти відповідей

1. Віддалена гібридизація.

2. Добір.

3. Метод клітинних культур.

4. Клонування.

Запитання 9

Уявіть собі, що вам довелося зустрітися із ситуацією, коли ви, не маючи спеціальних медичних знань та навичок, вимушені надати потерпілому першу допомогу при нещасному випадку, бо інших людей поряд нема. Про який принцип біоетики ви повинні при цьому в першу чергу пам'ятати:

варіанти відповідей

1. Принцип автономії.

2. Принцип блага.

3. Принцип "не зашкодь".

4. Принцип справедливості.

Запитання 10

Який метод застосовує селекціонер, запилюючи рослини материнського сорту пилком рослин батьківського сорту?

варіанти відповідей

мікроклональне розмноження

гібридизацію

індукований мутагенез

поліплоїдію

Запитання 11

Основна ідея генної терапії:

варіанти відповідей

створити новий вид

замінити дефектний ген у клітинах на нормальний

клонування організмів

Запитання 12

Виробництво яких продуктів харчування ґрунтується на явищі традиційної біотехнології?

варіанти відповідей

кисло-молочних

м'ясних

генетично-модифікованих

Запитання 13

Клонування - це напрям:

варіанти відповідей

селекції

генної терапії

клітинної інженерії

генної інженерії

Запитання 14

Назвіть прізвище ученого, який встановив центри походження і різноманітності культурних рослин:

варіанти відповідей

Г. Мендель

М. Вавилов

Ч. Дарвін

Г. Карпеченко

Запитання 15

Зазначте, що таке біотехнологія:

варіанти відповідей

галузь генетики

галузь цитології

галузь біохімії

сукупність промислових методів, у яких використовують живі організми чи біологічні процеси

Запитання 16

Розроблення та вдосконалення методів перебудови геномів організмів видаленням або введенням окремих генів чи їхніх груп, це:

варіанти відповідей

генна інженерія

біотехнологія

клітинна інженерія

Запитання 17

Галузь біології, що займається створенням методів синтезу і виділення генів, за допомогою яких можна змінити генотип організму, називають:

варіанти відповідей

молекулярна біологія

селекція

біохімія

генна інженерія

Запитання 18

Клітинна інженерія:

варіанти відповідей

це сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин з використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ

це галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології культивування і тканин поза організмом у штучних умовах

галузь біотехнології, яка розробляє й використовує технології виділення генів з організмів і окремих клітин

Запитання 19

Біотехнологічним процесом не є:

варіанти відповідей

виробництво сирів під дією сичужного ферменту хімозину

виробництво свинини з використанням цукрових буряків як корму

виробництво людського інсуліну з використанням кишкової палички

виробництво квасу з використанням дріжджів

Запитання 20

Сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ - це:

варіанти відповідей

генетична інженерія

селекція

біотехнологія

клітинна інженерія

Запитання 21

У яких галузях сучасного виробництвах використовують традиційну біотехнологію:

варіанти відповідей

фармацевтичній промисловості

харчовій промисловості

сільському господарстві

легкій промисловості

хімічної промисловості

металургійній промисловості

Запитання 22

Які організми використовують в біотехнології:

варіанти відповідей

паразитичні гриби

пекарські дріжджі

 хижі комахи

термофільні стрептококи

Запитання 23

Продукт виготовлений завдяки процесу:

варіанти відповідей

активації

стерилізації

ферментації

фотосинтезу

Запитання 24

Які продукти харчування виробляють за допомогою мікроорганізмів:

варіанти відповідей

сир

молоко

йогурт

згущене молоко

Запитання 25

Методи клітинної інженерії:

варіанти відповідей

перебудова геномів

клонування організмів

створення культур клітин

штучне конструювання молекул ДНК

Запитання 26

Методи генної інженерії:

варіанти відповідей

перенесення генів у рослинні і тваринні організми (ГМО)

клонування організмів

перебудова геномів

використання стовбурових клітин

Запитання 27

В медичній практиці широко застосовуються вітаміни при багатьох захворюваннях. Чи можемо ми вважати їх продуктом біотехнології:

варіанти відповідей

так, бо вітаміни можна отримати тільки із живих організмів і синтезувати їх штучним шляхом не вдається

так, бо більшість вітамінів отримують із використанням живих організмів

ні, бо це вже ті речовини, які при застосуванні не входять до складу живих організмів.

ні, бо вітаміни можна отримати не із живих організмів, а синтезувати хімічним шляхом

Запитання 28

Обєктами біотехнології можуть бути різні організми. Який організм використовується для отримання антибіотика "Пеніцилін":

варіанти відповідей

віруси

 гриби

бактерії

ензими

Запитання 29

У селекції тварин використовують добір

варіанти відповідей

Масовий

Індивідуальний

Стихійний

Запитання 30

Галузь біології, що займається створенням методів синтезу і виділення генів, за допомогою яеих можна змінити генотип організму, називається

варіанти відповідей

Молекулярна біологія

Селекція

Біохімія

Генна інженерія

Запитання 31

Інбридинг - це схрещування

варіанти відповідей

Міжвидове

Близькоспоріднене

Чистих ліній

Запитання 32

Причиною безпліддя міжвидових гібридів є

варіанти відповідей

Високий ступінь гетерозиготності алелів у гібридів

Порушення процесу кон"югації в профазі І через відсутність гомологічних хромосом

Високий ступінь гомозиготності ьалелів уьгібридів

Запитання 33

Мул - це гібрид

варіанти відповідей

Осла і кобили

Ослиці і коня

Верблюда і осла

Запитання 34

Спеціальний метод лікування, що полягає в пересадці анатомічного матеріалу від донора реципієнту і спрямований на відновлення здоров'я людини - це:

варіанти відповідей

А) трансплантологія

Б) експлантація

В) репродуктивна медицина

Г) донорство органів

Запитання 35

Галузь біології, що вивчає молекулярні основи спадковості й мінливості живих організмів і вірусів

варіанти відповідей

Генетика

Біохімія

Молекулярна генетика

Молекулярна біологія

Запитання 36

Метод клонування організмів - це ...

варіанти відповідей

Поєднання соматичних клітин різних тканин або організмів

Виділення й перенесення клітин з організму на поживні середовища

Наука про хімічний склад і хімічні процеси

Отримання із застосуванням нестатевих способів розмноження клонів

Запитання 37

Біотехнологія - це

варіанти відповідей

наука про чистоту довкілля

наука про взаємозв′язки живих організмів з навколишнім середовищем

сукупність промислових методів, у яких використовуються живі організми, біологічні процеси

наука про виробництво приладів та механізмів прототипом, яких є живі організми

Запитання 38

ГМО отримують за допомогою

варіанти відповідей

Генної інженерії

Клітинної інженерії

Трансплантації

Генної терапії

Запитання 39

Трансгенний організм — це організм...

варіанти відповідей

що мутував у результаті природних причин чи спрямованої модифікації людиною

у який методами генної інженерії штучно введено ген з організму іншого виду

отриманий у результаті схрещування з організмом іншого виду

який тривалий час перебував у контакті з трансгенами

що утворився внаслідок операції зі зміни статі

Запитання 40

Людина за допомогою біотехнологій може отримувати

варіанти відповідей

біопаливо, гормони, вітаміни, кисломолочні продукти, пиво

біопаливо, хліб, молоко, фрукти, овочі

кисломолочні продукти, пиво, яйця, овочі

овочі, фрукти, пиво, яйця

Запитання 41

Трансгенні організми отримують шляхом використання методів:

варіанти відповідей

щеплення

генної інженерії

клітинної інженерії

Запитання 42

Химери - це

варіанти відповідей

штучно створені істоти, які мають клітини, що належать різним біологічним видам

штучно створені істоти, що мають вбудований ген інших організмів

організми, які з′явилися на світ в наслідок штучного запліднення

всі живі організми

Запитання 43

З’єднайте термін з його визначенням:

1. Порода

2. Сорт

3. Штам

4. Добір

А. Чиста культура мікроорганізмів

Б. Популяції тварин, створені людиною

В. Відбір особин

Г.Популяції рослин, створені людиною

варіанти відповідей

 1.Б; 2. Г; 3. А; 4. В.


  1.А; 2. Б; 3. В; 4. Г.

 1. Г; 2. А; 3. Б; 4. В.

  1. В; 2. Г; 3. Б; 4. А.

Запитання 44

Одним із досягнень клітинної інженерії стала розробка методів використання:

варіанти відповідей

стовбурових клітин у лікуванні людини; 

клітин ембріонів;


стовбурових клітин

статевих клітин

Запитання 45

Наука про створення нових і поліпшення існуюючих сортів рослин, порід тварин та штамів мікроорганізмів -

варіанти відповідей

біоніка

енвайронментологія


генетика

селекція

Запитання 46

Штучно створена людиною група рослин, які мають біологічну й морфологічну подібність із метою одержання високого урожаю

варіанти відповідей

порода

сорт

штам

клон

Запитання 47

Система комплексних заходів, спрямована на своєчасне виявлення біологічної небезпеки та забезпечення захисту від неї населення на відповідних територіях....

варіанти відповідей

біологічний тероризм

біологічна небезпека

біологічний захист

біологічна технологія

Запитання 48

Укажіть, який метод не використовують в селекції рослин

варіанти відповідей

гібридизація

добір

штучний мутагенез

близнюковий

Запитання 49

Біотехнологія - це...

варіанти відповідей

сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин

сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів

сукупність промислових методів, які застосовують для виробництва різних речовин із використанням живих організмів, біологічних процесів чи явищ

Запитання 50

Джерелом біологічної небезпеки є...

варіанти відповідей

мікроорганізми, комахи, рослини

вода

токсичні речовини хімічних підприємств

солі важких металів

Запитання 51

Першим етапом селекції тварин є..

варіанти відповідей

несвідомий відбір

одомашнення

гібридизація 

методичний відбір

Запитання 52

 Центр походження соняшника і кукурудзи:

варіанти відповідей

 Індійський

Середземноморський

Східноазіатський

Центральноамериканський

Запитання 53

У чому полягає значення стовбурових клітин у лікуванні людини?

варіанти відповідей

плюрипотентність

здатність до перетворення на різні типи клітин

здатність до поділу;

 здатність до необмеженого поділу.

Запитання 54

Незаконне використання біологічних засобів проти людей для досягнення особистих, політичних чи соціальних цілей - це...

варіанти відповідей

біотероризм

біотехнологія

клітинна інженерія

біонебезпека

Запитання 55

Генофонди тварин зберігаються у:

варіанти відповідей

кріолабораторіях

зоопарках

кріосховищах

Запитання 56

Добір - це метод:

варіанти відповідей

відбору й збереження особин з певними, цінними для людини ознаками і сприяння їхньому розмноженню.


одержання нащадків внаслідок поєднання генетичного матеріалу різних клітин або організмів.штучного одержання мутацій, зумовлений спрямованою дією різних мутагенів.

отримання організмів зі збільшеною кількістю хромосом, що кратна гаплоїдному набору.

Запитання 57

На відміну від селекції рослин у селекції тварин використовують лише

варіанти відповідей

статеве розмноження

нестатеве розмноження

вегетативне розмноження

щеплення

Запитання 58

Що відбувається з плодючістю віддалених гібридів?

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

вони, зазвичай, безплідні

Запитання 59

ГМО отримують за допомогою

варіанти відповідей

Генної інженерії

Клітинної інженерії

Трансплантації

Генної терапії

Запитання 60

Класичними методами селекції є:

варіанти відповідей

штучний добір

природний добір

гібридизація

клонування

Запитання 61

З’єднайте термін з його визначенням:

1)Порода А)Чиста культура мікроорганізмів

2) Сорт Б) Популяції тварин, створені людиною

3) Штам В) Відбір особин

4) Добір Г) Популяції рослин, створені людиною

варіанти відповідей

1-В,2-А,3-Г,4-Б

1-Г,2-А,3-В,4-Г

1-Б,2-Г,3-А,4-В

1-Г,2-Б,3-А,4-В

Запитання 62

засновник біотехнології-

варіанти відповідей

Вiлл Гейм

Луї Пастер

Луї Гангстер

Павло Фавор

Запитання 63

Методи біотехнології:

варіанти відповідей

Синтез генів поза організмом

Виділення з клітини та перебудова окремих генів або їх частин

Копіювання та розмноження виділених та синтезованих генів.

Поєднання різних геномів в одній клітині

Введення генів та їхніх груп у геном інших організмів.

Запитання 64

4. Де в Україні зберігається насіння 27 000 зразів 203 видів рослин?

варіанти відповідей

А) в селекційно-генетичному інституті

Б) у глобальному банку насіння

В) У Національному центрі генетичних ресурсів рослин

Г) у генетичному банку

Запитання 65

5. Завдяки цьому методу отримано сорти картоплі, стійкі проти колорадського жука - цей метод:

варіанти відповідей

А) метод генетичних маркерів

Б) цисгенез

В) рекомбіногенез

Г) трансгенез

Запитання 66

8. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості створив у 1920 році :

варіанти відповідей

А) Ч. Дарвін

Б) М.М.Амосов

В) О.О. Богомолець

Г) М.І.Вавілов

Запитання 67

9. Лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини за працю "Імунітет при заразних хворобах". Він відкрив явище фагоцитозу - це:

варіанти відповідей

А) О.О. Богомолець

Б) М.Ф. Гамалія

В) І.І. Мечніков

Г) Ю.Ю.Вороний

Запитання 68

12.Встановіть правильну відповідність.

варіанти відповідей

А) фетальна генотерапія - чужорідну ДНК вводять у зиготу (ембріон) на ранній стадії розвитку

Б) позаорганізмова генотерапія - введення генів у соматичні клітини пацієнтів

В) соматична генотерапія - введення генів у культивовані клітини

Г) активація власних генів організму з метою подолання дії мутантного гена

Запитання 69

11. Що може бути джерелом стовбурових клітин?

варіанти відповідей

А) кров та кістковий мозок

Б) лімфа та кістки

В) плазма та спинний мозок

Г) форменні елементи крові

Запитання 70

10. Спеціальний метод лікування, що полягає в пересадці анатомічного матеріалу від донора реципієнту і спрямований на відновлення здоров'я людини - це:

варіанти відповідей

А) трансплантологія

Б) експлантація

В) репродуктивна медицина

Г) донорство органів

Запитання 71

7. Кавун, кава, тверда пшениця - походять з одного з цих центрів походження культурних рослин - це:

варіанти відповідей

А) Середземноморський

Б) Центральноамериканський

В) Абіссінський

Г) Східноазійський

Запитання 72

6. Явище, за якого перше покоління гібридів , одержаних унаслідок неспорідненого схрещування , має підвищені життєздатність і продуктивність - це:

варіанти відповідей

А) добір

Б) поліплоїдизація

В) мутагенез

Г) гетерозис

Запитання 73

3. Метод одержання нащадків внаслідок поєднання генетичного матеріалу різних клітин або організмів - це:

варіанти відповідей

А) гібридизація

Б) гетерозис

В) добір

Г) мутагенез

Запитання 74

2. Знайдіть правильну відповідність:

варіанти відповідей

А) маркерна селекція - виведення сортів і порід звисоким адаптивним потенціалом

Б) геномна селекція - це тестування геному одразу за великою кількістю маркерів

В) адаптивна селекція - це виведення нових штамів мікроорганізмів

Г) гетерозис - це метод штучного одержання мутацій

Запитання 75

1. Наука про створення нових і поліпшення вже існуючих сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів - це:

варіанти відповідей

А) генетика

Б) селекція

В) валеологія

Г) гібридизація

Запитання 76

Галузь біології, що вивчає молекулярні основи спадковості й мінливості живих організмів і вірусів

варіанти відповідей

Генетика

Біохімія

Молекулярна генетика

Молекулярна біологія

Запитання 77

Метод клонування організмів - це ...

варіанти відповідей

Поєднання соматичних клітин різних тканин або організмів

Виділення й перенесення клітин з організму на поживні середовища

Наука про хімічний склад і хімічні процеси

Отримання із застосуванням нестатевих способів розмноження клонів

Запитання 78

Методи соматичної гібридизації, культури клітин та клонування організмів - це методи ...

варіанти відповідей

Молекулярної генетики

Молекулярної біології

Біохімії

Біотехнології

Біоетики

Запитання 79

Вкажіть, який центр різноманітності і походження культур є батьківщиною капусти:

варіанти відповідей

Середземноморський

Центральноамериканський

Південноамериканський

Південноазійський тропічний

Запитання 80

Практичне застосування результатів генної інженерії:

варіанти відповідей

в медицині

в металургії

в селекції

в будівельній справі

Запитання 81

На фото - мул, результат схрещування віслюка та кобили.Для тварини характерна висока витривалість, невибагливість до їжі, велика працездатність. Але є і проблемна риса. Яка?

варіанти відповідей

великі вуха

висока сприятливість до хвороб

неплідність

невелика тривалість життя

Запитання 82

Обєктами біотехнології можуть бути різні організми. Який організм використовується для отримання антибіотика "Пеніцилін"

варіанти відповідей

Віруси

Бактерії

Гриби

Ензими

Запитання 83

Вкажіть головне призначення генної терапії:

варіанти відповідей

лікування спадкових захворювань 

схрещування різних видів 

створення ГМО 

отримання продуктів харчування

Запитання 84

Виберіть географічний цент походження кукурудзи

варіанти відповідей

Середземноморський

Центральноамериканський

Абіссінський 

Південноамериканський

Запитання 85

Що означає зображенний знак?

варіанти відповідей

Біологічна небезпека

Радіація

Екологічна небезпека

Токсичні речовини

Запитання 86

У селекції споріднене схрещування застосовують для одержання:

варіанти відповідей

гетерозигот

дигетерозигот

міжвидових гібридів

чистих ліній

Запитання 87

Найбільше досягнення клітинної інженерії у лікуванні людини :

варіанти відповідей

репарація ДНК

використання стовбурових клітин

клонування

створення ГМО

Запитання 88

Розділ науки ,що вивчає проблеми моралі

варіанти відповідей

етика

екологія

біоетика

Запитання 89

Одного з перших, 10-15 тис. років тому одомашнено тварину...

варіанти відповідей

 Коня

Собаку

 Верблюда

Голуба

Запитання 90

Молекула ДНК, що поєднує генетичний матеріал з різних біологічних джерел - це:

варіанти відповідей

комбінантна ДНК

рекомбінантна ДНК

кільцева ДНК

плазміда

Запитання 91

 Одним із досягнень клітинної інженерії стала розробка методів використання:

варіанти відповідей

стовбурових клітин у лікуванні людини; 

клітин ембріонів;

стовбурових клітин

статевих клітин

Запитання 92

Нащадків однієї клітини мікроорганізмів (чиста культура) називають:

варіанти відповідей

сорт

порода

штам

генофонд

Запитання 93

Особливий спосіб штучного об'єднання частин різних особин - це:

варіанти відповідей

клонування

гібридизація

щеплення

гетерозис

Запитання 94

Класичними методами селекції є:

варіанти відповідей

природний добір

штучний добір

гібридизація

клонування

Запитання 95

Вкажіть, які лікарські препарати виробляють за допомогою генетично модифікованих організмів варіанти відповідей

гормон росту 

анальгін 

 інтерферон

інсулін 

Запитання 96

Зазначте, яке угруповання організмів у природі відповідає породі тварин чи сорту рослин:

варіанти відповідей

вид

зграя

родина

популяція

Запитання 97

Вкажіть, які продукти харчування виробляють за допомогою мікроорганізмів:

варіанти відповідей

хліб

молоко 

сир 

йогурт 

Запитання 98

Практичне застосування результатів генної інженерії:

варіанти відповідей

в медицині

в металургії

в селекції

в будівельній справі

Запитання 99

Схарактеризуйте особливості процесу клонування організмів:

варіанти відповідей

метод, за якого здійснюють клонування - клітинна інженерія

явище, яке лежить в основі клонування - реплікація ДНК

унаслідок клонування отримують геномних мутантів

клоновані рослини можна розмножувати вегетативно

принцип клонування полягає в заміні гаплоїдного ядра яйцеклітини ядром будь-якої клітини організму, окрім статевої

Запитання 100

Розгляньте малюнок, виберіть всі правильні твердження, які стосуються даного зображення.

варіанти відповідей

цей метод використовують у селекції мікроорганізмів

цей метод використовують для перенесення бактеріальних генів з однієї клітини в іншу за участі бактеріофага

цей малюнок ілюструє процес трансформації

за допомогою цього методу можна отримати бактерію зі зміненою генетичною інформацією

Запитання 101

Розгляньте рисунок, який ілюструє один із методів селекції. Виберіть правильні твердження, що його стосуються.

варіанти відповідей

назва методу - поліплоїдія

за допомогою цього методу отримують рослини із збільшеною кількістю хромосом, кратною гаплоїдному набору

спостерігається явище гетерозису

даний метод часто використовують в селекції тварин

Запитання 102

Зображена на рисунку риба є важливим об'єктом аквакультури в багатьох країнах. Її було виведено шляхом штучного схрещування білуги зі стерляддю у 1952 р. професорами Н. Ніколюкіним та Н. Тимофєєвою. Схрещування мало на меті створити організм, який би поєднував швидкий ріст білуги та раннє статеве дозрівання стерляді. Схарактеризуйте метод селекції, який при цьому було використано.

варіанти відповідей

був використаний метод віддаленої гібридизації

сутність даного методу полягає в схрещуванні особин однієї породи (сорту)

недоліком методу є можлива стерильність гібридів

отриманий організм - генетично модифікований

Запитання 103

Розгляньте малюнок. Проаналізуйте твердження щодо зображення і виберіть правильні.

І. На малюнку літерою Г показаний Південноамериканський центр походження культурних рослин.

ІІ. Це центр походження томату і картоплі

ІІІ. В цьому центрі були окультурнені какао і соняшник.

варіанти відповідей

правильне І

правильне ІІ

правильне ІІІ

всі твердження не правильні

всі твердження правильні

Запитання 104

Особливий спосіб штучного об'єднання частин різних особин - це:

варіанти відповідей

клонування

гібридизація

щеплення

гетерозис

Запитання 105

Вкажіть головне призначення генної терапії:

варіанти відповідей

лікування спадкових захворювань 

схрещування різних видів 

створення ГМО 

отримання продуктів харчування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест