19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Структура клітини

Додано: 13 серпня
Предмет: Біологія, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

 Укажіть сполуки, з яких переважно складається плазматична мембрана:

варіанти відповідей

білки та вуглеводи

вуглеводи та ліпіди

білки та ліпіди

ліпіди і мінеральні солі

Запитання 2

Укажіть організми, до складу оболонки клітин яких входить глікокалікс

варіанти відповідей

бактерії

гриби

рослини

тварини

Запитання 3

Назвіть органели, яким притаманний певний ступінь автономії в клітині:

варіанти відповідей

лізосоми

комплекс Гольджі

мітохондрії

ендоплазматична сітка.

Запитання 4

Зазначте органели, які регулюють внутрішньоклітинний тиск у клітинах одноклітинних прісноводних організмів

варіанти відповідей

травні вакуолі

лізосоми

клітинний центр

скоротливі вакуолі

Запитання 5

Назвіть органели, у яких міститься ДНК

варіанти відповідей

рибосоми

мітохондрії

лізосоми

комплекс Гольджі.

Запитання 6

Назвіть органели, які мають власні рибосоми

варіанти відповідей

комплекс Гольджі

лізосоми

хлоропласти

травні вакуолі. 

Запитання 7

Укажіть сполуки, з яких переважно складаються хромосоми

варіанти відповідей

білки та ліпіди

білки та ДНК

білки та РНК

ліпіди та РНК.

РНК та ферменти

Запитання 8

Назвіть структури, які наявні у хлоропластах

варіанти відповідей

кристи

центріолі

строма

тилакоїди

нуклеосоми.

Запитання 9

Укажіть органели, які трапляються у клітинах прокаріотів

варіанти відповідей

комплекс Гольджі

рибосоми

ендоплазматична сітка

кільцева молекула ДНК

мітохондрії. 

Запитання 10

Назвіть структури, які трапляються всередині ядра

варіанти відповідей

субодиниці рибосом

ядерця

тилакоїди

ламели

кристи