24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Біологія - наука про живу природу.

Додано: 22 липня 2019
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 43 рази
30 запитань
Запитання 1

Ознаками живих організмів є:

1) Ріст; 2) Саморегуляція; 3) Лояльність; 4) Бактерицидність;

5) Метаболізм; 6) Виділення; 7) Розвиток; 8) Подразливість;

9) Рефлекс. Виберіть правильний варіант відповіді.

варіанти відповідей

А) 1,2,3,4,5,7.

Б) 1,2,3,5,6,7.

В) 1,2,5,6,7,8.

Г) 1,2,3,6,7,9.

Запитання 2

Метод - за допомогою якого, на основі припущення, створюється прогноз, який можна перевірити експериментально називається:

варіанти відповідей

А) Гіпотезою;

Б) Експериментом;

В) Спостереженням;

Г) Науковим.

Запитання 3

Досліджуючи зріз корка він вперше бачить порожнисті камери ,що нагадують бджолині соти, які називає клітинами. Відтоді прижилася ця назва. Хто цей науковець?

варіанти відповідей

А) Т. Шванн

Б) Р. Гук

В) Р. Вірхов

Г) А. Клод

Запитання 4

Здатність рослин відновлювати втрачені чи ушкоджені частини тіла - це

варіанти відповідей

А) розвиток

Б) розмноження

В) реставрація

Г) регенерація

Запитання 5

До імперії Клітинні не належать

  

  

варіанти відповідей

 віруси

бактерії

 гриби

ціанобактерії

Запитання 6

На малюнку зображено царство

варіанти відповідей

А) Рослини

Б) Тварини

В) Гриби

Г) Віруси

Запитання 7

На малюнку зображені

варіанти відповідей

А) Рослини

Б) Тварини

В) Бактерії

Г) Віруси

Запитання 8

Уважно розгляньте зображених істот і спробуйте відгадати

варіанти відповідей

А) Це одноклітинні тварини

Б) Це віруси

В) Це пріони

Г) Це бактерії

Запитання 9

Тваринка загинула під ковпаком тому, що

варіанти відповідей

А) Не вистачало вуглекислого газу

Б) Не вистачало азоту

 

В) Не вистачало кисню

Г) Їй сумно

Запитання 10

На малюнку зображена

варіанти відповідей

А) Рослина

Б) Еукаріот

В) Прокаріот

Г) Бактерія

Запитання 11

Збільшення зображення у мікроскопі визначається:

варіанти відповідей

А) Сумою збільшення лінз окуляра та об’єктива

Б) Добутком збільшення лінз окуляра та об’єктива

В) Різницею збільшення лінз окуляра та об’єктива

Г) Часткою збільшення лінз окуляра та об’єктива

Запитання 12

Які хімічні елементи є біогенними:

варіанти відповідей

А) Карбон, Нітроген, Оксиген, Гідроген

Б) Кальцій, Магній, Оксиген, Карбон

В)  Ферум, Магній, Фосфор, Гідроген

Г)  Карбон, Кальцій, Фосфор, Гідроген

Запитання 13

Запасні поживні речовини в рослинній клітині відкладаються у:

варіанти відповідей

А) Лейкопластах

Б) Мітохондріях

В) Вакуолях з клітинним соком

Г) Ядрі

Запитання 14

Подвійну мембрану в клітині мають:

варіанти відповідей

А) Ядро

Б) ЕПС

В) Вакуолі

Г) Включення

Запитання 15

Дана органела характерна для

варіанти відповідей

А) Тварин

Б) Рослин

В) Вірусів

Г) Бактерій

Запитання 16

Якою цифрою позначений тилакоїд:

варіанти відповідей

А) 4

Б) 1

В) 5

Г) 6

Запитання 17

Під цифрою 5 позначена:

варіанти відповідей

А) Строма

Б) Ламели

В) Тилакоїд

Г) Грана

Запитання 18

Вкажіть найпоширеніший запасний вуглевод рослинних клітин:

 

 

 

 

варіанти відповідей

А) Глюкоза;

Б) Крохмаль;

В) Целюлоза;

Г) Вода.

Запитання 19

Вкажіть, як називають постійні структури клітини, кожна з яких виконує притаманні їй функції:

 

  

 

варіанти відповідей

А) Органи;

Б) Органели;

 В) Bключення;

 Г) Тканини

Запитання 20

Вивченням різноманітності живих організмів займається наука:

 

 

 

варіанти відповідей

А) Мікробіологія;

 Б) Систематика;

В) Генетика;

 Г) Морфологія.

Запитання 21

Вивченням будови клітини займається наука:

 

   

   

варіанти відповідей

А) Мікробіологія;

Б) Фізіологія;

 В) Цитологія;

Г) Морфологія.

Запитання 22

Екологія досліджує…

 

  

 

варіанти відповідей

А) Неживі об’єкти

Б) Живі об’єкти;

В) Зв’язки організмів між собою;

Г) Різноманітність організмів.

Запитання 23

Всі організми побудовані з…

   

варіанти відповідей

А) Клітин;

Б) Атомів;

 В) Молекул;

Г) Органел.

Запитання 24

Як би цього не було, життя на Землі зникло б.

 

варіанти відповідей

А) дихання;

Б) Живлення;

В) Розмноження;

Г) Розвиток.

Запитання 25

Добери декілька правильних відповідей.

Морфогенез рослини - зміни на клітинному рівні, які впливають на формування окремих органів та організму в цілому, включає процеси

варіанти відповідей

гістогенез

органогенез

цитогенез

філогенез

Запитання 26

Розрізняють типи росту рослин

 

 

варіанти відповідей

 верхівковий(апікальний)

 вставний (інтеркалярний)

бічний (латеральний)

  всі, вище перелічені

Запитання 27

Індивідуальний розвиток рослин, або онтогенез

варіанти відповідей

А) це сукупність перетворень рослинного організму – від зародження до природного відмирання

 Б) це період від проростання до природного відмирання рослинного організму

 

В)триває від зиготи до дозрівання насіння

Г) це період від зиготи до цвітіння

Запитання 28

Прикладом явища позитивного фототропізму є

варіанти відповідей

ріст кореня під час проростання насіння вглиб ґрунту

сприйняття сили земного тяжіння і ріст пагона у протилежному від неї напрямку

 ріст пагонів у бік джерела світла

ріст пагона у напрямку від джерела світла

Запитання 29

Збереження гомеостазу (постійності параметрів внутрішнього середовища) та створення умов для розвитку рослин (епігенезу) забезпечується

 

 

 

варіанти відповідей

регуляцією

 розвитком

ростом

регенерацією

Запитання 30

За тривалістю життя розрізняють рослини

  

 

варіанти відповідей

 однорічні, дворічні, трирічні

однорічні, вічнозелені, багаторічні

однорічні, дворічні, багаторічні

однорічні, багаторічні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест