Біосфера

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 13 разів
10 запитань
Запитання 1

Місце, де найбільше контактують між собою зовнішні оболонки Землі В.І. Вернадський назвав

варіанти відповідей

біосфера

середовище існування

«плівка життя»

біогеоценоз

Запитання 2

Відомо, що найбідніша рослинність в арктичних та тропічних широтах. Укажіть обмежувальний чинник для арктичних широт

варіанти відповідей

А вологість

Б грунти

В тривалість світлового дні

Г температура

Запитання 3

Термін "біосфера" запропонував вчений:

варіанти відповідей

Ж.Б.Ламарк

В.І.Вернадський

Е.Зюсс

В.Шелфорд

Запитання 4

У структурі біосфери виокремлюють компоненти:

варіанти відповідей

абіотичний і біотичний

абіотичний і антропічний

антропічний і біотичний

Запитання 5

Колообіг речовин у біосфері - це:

варіанти відповідей

колообіг атомів

колообіг хімічних елементів

колообіг молекул речовин

Запитання 6

Роль заповідних територій у збереженні біологічного різноманіття:

варіанти відповідей

збереження генофонду тваринного і рослинного світу

збереження типових і унікальних природних комплексів

прогнозування змін довкілля та розробка наукових рекомендацій щодо охорони біосфери

сільськогосподарська діяльність людей

Запитання 7

16. Укажіть, що таке "Чорний список":

варіанти відповідей

перелік цінних видів;

перелік головних шкідників;

перелік зникаючих видів;

перелік зниклих видів.

Запитання 8

18.  Яким природоохоронним територіям належить характеристика: "Території, на яких заборонені будь-які види господарської діяльності й туризм. На території України їх є 20"?

     

  

варіанти відповідей

Заповідники;

заказники;

національні парки;

заповідно-мисливські господарства;

 пам'ятки природи.


Запитання 9

20. Укажіть, які тварини занесені до Червоної книги України:

варіанти відповідей
Запитання 10

Функції живої речовини

варіанти відповідей

біохімічна

окисно-відновна

газова

мінералізація

концентраційна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест