Контрольна робота "Еволюція органічного світу "

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 13 разів
42 запитання
Запитання 1

Сукупність подібностей особин виду за будовою - це критерій

варіанти відповідей

генетичний 

морфологічний

біохімічний

фізіологічний

Запитання 2

Для якої властивості популяції справедливе наступне твердження – середнє число особин на одиницю площі чи об’єму:

варіанти відповідей

Темп росту

Щільність

Чисельність

Приріст

Запитання 3

Як називається різниця між народжуваністю та смертністю у популяції:

варіанти відповідей

Чисельність

Приріст

Темп росту

Популяційні хвилі

Запитання 4

Сукупність особин одного виду, які відтворюють себе протягом великої кількості поколінь і тривалий час займають певну територію, функціонуючи і розвиваючись в одному або в кількох угрупованнях живих організмів — це


варіанти відповідей

біогеоценоз

екосистема

популяція

біоценоз

Запитання 5

Яку з названих сукупностей живих організмів можна вважати популяцією:

варіанти відповідей

коропи, що живуть в одному ставку

усі трави, що ростуть на одній лісовій галявині

водоплавні птахи, що живуть в одному ставку

паразитичні організми, що використовують спільного хазяїна

Запитання 6

Який фактор не може стимулювати ріст чисельності популяції?

варіанти відповідей

збільшення народжуваності

зменшення смертності

біологічна ізоляція частини особин

міграція особин з інших популяцій

Запитання 7

Елементарною одиницею еволюції є:

варіанти відповідей

організм

популяція

вид

екосистема

Запитання 8

Серед наведених біологічних систем озера Синевир популяцією є:

варіанти відповідей

саме озеро

фауна озера

усі риби озера

струмкова форель озера

прибережна рослинність озера

Запитання 9

Добре відомо, що комарі, які так набридають нам влітку, кудись діваються на зиму. Тобто їх чисельність в зимовий період зводиться практично до нуля. Як називається таке явище:

варіанти відповідей

1. Гальмування.

2. Відмирання.

3. Популяційні хвилі.

4. Дрейф генів.

Запитання 10

Еволюційні процеси в межах популяції, що завершуються формуванням пристосованості організмів та утворення нових популяцій й підвідів, називається......

варіанти відповідей

мікроеволюція

макроеволюція

видоутворення

Запитання 11

Утворення різноманітних видів в'юрків на різних островах Галапагоського архіпелагу це приклад-

варіанти відповідей

екологічного видоутворення

географічного видоутворення

Запитання 12

Збереження обтічної форми у риб Це приклад-

варіанти відповідей

рушійного добору

стабілізуючого добору

розриваючого добору

Запитання 13

Виникнення популяцій комах з довгими крилами та без крил на островах, де постійно дме сильний вітер. Це приклад-

варіанти відповідей

рушійного добору

стабілізуючого доборру

розриваючого добору

Запитання 14

Періодичні або неперіодичні випадкові коливання чисельності попуяції-це

варіанти відповідей

дрейф генів

популяційні хвилі

ізоляція

природний добір

Запитання 15

Оберіть елементарні чинники еволюції.

варіанти відповідей

спадкова мінливість

ізоляція

дрейф генів

природний добір

хвилі життя

Запитання 16

Рушійною силою еволюції Ч. Дарвін уважав

варіанти відповідей

 внутрішнє прагнення організму до прогресу

зміни в організмі в результаті тренування органів

добір людиною організмів з найбільш корисними для неї ознаками

процес виживання організмів, найбільш пристосованих до умов існування

Запитання 17

Елементарною одиницею еволюції за сучасними поглядами вважається

варіанти відповідей

вид

особина

популяція

біосфера

Запитання 18

Процес виживання найбільш пристосованих організмів до умов існування Ч. Дарвін назвав

варіанти відповідей

внутрішнім прагненням до прогресу

боротьбою за існування

природним добором

штучним добором

Запитання 19

Дрейф генів найбільше проявляється в популяціях        

     

варіанти відповідей

із великою чисельністю

 із невеликою чисельністю 

які постійно збільшуються

  репродуктивно неізольованих

Запитання 20

Як називається характеристика популяції, що визначає співвідношення чисельності особин різних вікових класів і поколінь?

варіанти відповідей

Чисельність

Щільність

Статева структура

Вікова структура

Запитання 21

До прибуття європейців жителі Америки мали тільки І або ІІ групу крові. Це є прикладом дії такого еволюційного фактору, як

варіанти відповідей

мутації

популяційні хвилі

дрейф генів

природний добір

Запитання 22

Способами видоутворення є:

варіанти відповідей

географічне (алопатричне)

гібридизація

екологічне (симпатричне)

поліплоїдія

хромосомна мутація

Запитання 23

У наслідок дивергенції виникають органи:

варіанти відповідей

аналогічні

гомологічні

ідентичні

рудиментарні

Запитання 24

Він добре пристосований до життя в савані й прямоходіння. Жив 4-2,5 млн років тому в Африці. Представники його групи дали початок двом еволюційним лініям, одна з яких зумовила появу перших представників роду Людина. Хто це?

варіанти відповідей

орорин

ардіпітек

парантроп

австралопітек

Запитання 25

Гіпотеза Опаріна-Холдейна пояснює походження життя з точки зору теорії:

варіанти відповідей

креаціонізму

стаціонарного стану

панспермії

абіогенезу

Запитання 26

Перше еволюційне вчення розробив у своїй праці «Філософія зоології»

варіанти відповідей

Ж. Б. Ламарк

Ч. Дарвін

К. Лінней

Ф. Реді

Запитання 27

Прикладом рудиментів є 

варіанти відповідей

зябра рака річкового та зябра окуня річкового

риюча кінцівка крота та плавець дельфіна

наявність апендикса в людини

наявність тазових кісток у кита

Запитання 28

Прикладом атавізмів є

варіанти відповідей

крило метелика та крило кажана

крило лелеки та риюча кінцівка крота

надмірна волосатість тіла людини

наявність тазових кісток у кита

Запитання 29

Прикладом внутрішньовидової боротьби за існування є

варіанти відповідей

запилення квіток вітром

полювання ведмедя на рибу

взаємодопомога слонів на шляху до водойми 

турнірні бої оленів за самицю

Запитання 30

Рушійною силою еволюції Ч. Дарвін уважав

варіанти відповідей

 внутрішнє прагнення організму до прогресу

зміни в організмі в результаті тренування органів

добір людиною організмів з найбільш корисними для неї ознаками

процес виживання організмів, найбільш пристосованих до умов існування

Запитання 31

Теорія, прихильники якої вважають, що життя занесене з космосу

варіанти відповідей

креаціонізм

абіогенез

панспермія

стаціонарного стану

Запитання 32

Укажіть назву системи поглядів про незмінність живої природи із часів її виникнення: 

варіанти відповідей

еволюційне вчення

гіпотеза панспермії

креаціонізм

гіпотеза абіогенезу

Запитання 33

Назвіть учених, які висунули абіогенетичну (біохімічну) гіпотезу виникнення життя: 

варіанти відповідей

С. Арреніус та В. Вернадський

О. Опарін та Дж. Холдейн

Л. Пастер та Р. Вірхов

Е. Геккель та К.Тиміряз

Запитання 34

Незворотний, спрямований історичний розвиток живої природи, що супроводжується змінами на всіх рівнях організації життя - це ...

варіанти відповідей

біологічна еволюція

біологічна революція

біологічний прогрес

біологічне зростання

Запитання 35

На малюнку зображено порівняльно-анатомічний доказ еволюції -

варіанти відповідей

рудимент

атавізм

гомологічний орган

аналогічний орган

Запитання 36

Розгляньте малюнок. За яким критерієм визначають види синиць: синиця велика (зліва) і синиця блакитна (справа)?

варіанти відповідей

генетичним

фізіологічним

біохімічним

морфологічним

Запитання 37

Відомі раси жука бруху (горохової зернівки), одні з яких живляться бобами гороху, а інші - бобами квасолі. Це приклад ізоляції

варіанти відповідей

поведінкової (етологічної)

репродуктивної

харчової

кліматичної

Запитання 38

Еволюційні процеси , які відбуваються на рівні популяцій та зумовлюють утворення нового виду, називають:

варіанти відповідей

макроеволюція

мінієволюція

революція

мікроеволюція

Запитання 39

Виберіть декілька вірних відповідей.Які зміни в будові людини відбулись в процесі еволюції?

 

варіанти відповідей

 Збільшення лицьового відділу черепа, зменшення мозкового

 Збільшення мозкового відділу черепа, зменшення щелеп

Видовження нижніх кінцівок, вкорочення верхніх

 Виникнення мовного апарату

  Виражені надбрівні дуги

Збільшення об'єму головного мозку

  Зміна форми кисті

Запитання 40

Рушійною силою еволюції органічного світу за Ж.-Б. Ламарком є


варіанти відповідей

природний добір

боротьба за існування

внутрішнє прагнення до прогресу

реальне існування видів, що постійно змінюються

Запитання 41

Розвиток членороздільної мови характерний для:

варіанти відповідей

людини прямоходячої

кроманьйонської людини

австралопітека

людини умілої

Запитання 42

Людиноподібні мавпи,яким було притаманне прямоходіння, мали назву :

варіанти відповідей

австралопітеки

кроманьйонці

людина розумна

людина уміла

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест