Біосфера та системи Землі. Загальні суспільно-географічні закономірності світу.

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Географія, 11 клас
6 запитань
Запитання 1

Рік у якому Е.Зюсс ввів термін «біосфера» у науку:

варіанти відповідей

1800р.

1875р.

1917р.

Запитання 2

На території України сформувалися природні зони:

варіанти відповідей

лісова зона

зона широколистих лісів

зона мішаних лісів

лісостепова зона

степова зона

зона саван

Запитання 3

Демографічне старіння - це процес...

варіанти відповідей

переважання у структурі населення осіб молодшого віку

переважання у структурі населення осіб працездатного віку

переважання у структурі населення осіб похилого віку

переважання у структурі населення осіб непрацездатного віку

Запитання 4

Що є основними елементами інфраструктури сучасного міжнародного ринку товарів:

варіанти відповідей

міжнародні товарні біржі

міжнародні аукціони, ярмарки

міжнародні комерційно-виставкові комплекси, торгові доми

усі відповіді правильні

Запитання 5

Укажіть, які розрізняють «сили», що характеризують геополітичні процеси у світі зокрема.

варіанти відповідей

економічну, військову, «м’яку»

економічну, політичну, військову

економічну, мілітарну, суспільну

економічну, мілітарну, «м’яку»

Запитання 6

Укажіть, що є об’єктом дослідження політичної географії.

варіанти відповідей

природні комплекси

природно-територіальні системи

територіально-політичні системи

антропогенні комплекси 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест