Будова атома. Спектральний аналіз

Додано: 6 квітня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 37 разів
10 запитань
Запитання 1

Як розподіляється позитивний заряд в атомі згідно з планетарною моделлю? 

варіанти відповідей

Зосереджений по коловим орбітам        

По всьому об'єму атома

в центрі атома

в нейтральному атомі заряду немає

Запитання 2

За яких умов атом випромінює енергію?

варіанти відповідей

Коли перебуває в стаціонарному стані

При переході із стану з більшою енергією у стан з меншою енергією

При переході із стану з меншою енергією у стан з більшою енергією

За жодних умов

Запитання 3

Стан речовини, в якому вона створює лінійчастий спектр випромінювання

варіанти відповідей

Тверді та рідкі розжарені тіла

Розжарені гази в атомарному стані

Розжарені гази в молекулярному стані

Холодні тверді тіла та рідини

Запитання 4

У якому з перелічених станів речовина може випускати суцільний спектр випромінювань? (1 бали)

1 – твердий стан за високої температури

2 – рідкий стан за високої температури

3 – розріджені гази за високої температури

4 – гази високої густини за високої температури


варіанти відповідей

1,2, 4

1

1, 2

3, 4

4

У будь- якому стані

Запитання 5

На рисунку подана діаграма енергетичних рівнів атома. Який із зазначених стрілками переходів між енергетичними рівнями супроводжується випроміненням кванта мінімальної частоти? 

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

6

7

Запитання 6

Позначте всі правильні відповіді

варіанти відповідей

Атом, перебуваючи в основному стані, може як випромінювати, так і поглинати фотони.


Модель атома Резерфорда не пояснює стійкості атома

Другий постулат Бора стверджує, що практично вся маса атома зосереджена в його ядрі.


За допомогою спектрального аналізу можна визначити склад тільки сильно нагрітих газів.

При поглинанні світла атом переходить із більш низького енергетичного рівня на більш високий

Перший постулат Бора стверджує, що існують стаціонарні стани, перебуваючи в яких, електрон не випромінює електромагнітних хвиль.

Запитання 7

На рисунках подано спектри випромінювання газів А та В і газової суміші Б. Що можна сказати на підставі аналізу цих ділянок спектрів про суміші газів?

варіанти відповідей

В суміші газів (Б) є газ А

В суміші газів (Б) є газ В

В суміші газів (Б) є гази А і В

В суміші газів (Б) немає газів А і В

Запитання 8

На рисунку подана діаграма енергетичних рівнів атома. Який із зазначених стрілками переходів між енергетичними рівнями супроводжується поглинанням енергії? 

варіанти відповідей

2,3,6,7

1,4,5

6,4

Всі

Запитання 9

Електрон рухається зі швидкістю 600 км/с. Визначте довжину відповідної хвилі де Бройля. 

варіанти відповідей

2нм

1,2нм

1,2 мкм

0,2нм

Запитання 10

Як розподіляється позитивний заряд в атомі згідно з моделлю Томсона?

варіанти відповідей

В центрі атома

Обертається по коловим орбітам             

По всьому об’єму атома                            

В нейтральному атомі зарядів немає

 


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест