Будова атома. Спектри

Додано: 2 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Будова атома. Спектри
Тест виконано: 208 разів
12 запитань
Запитання 1

Хто з вчених запропонував планетарну модель атома?

варіанти відповідей

Коперник

Томсон

Резерфорд

Бор

Запитання 2

Який термін з'явився в фізиці після досліду Резерфорда?

варіанти відповідей

Електрон

Протон

Ядро

Атом

Запитання 3

Де згідно планетарної моделі зосереджена маса атому?

варіанти відповідей

В електронах

В протонах

В ядрі

Рівномірно розподілена по атому

Запитання 4

Оберіть вірне твердження:

варіанти відповідей

Атом не випромінює енергії, якщо електрони обертаються навколо ядра по дозволеним орбітам.

Електрони обертаються навколо ядра атома по довільним орбітам

Кожній орбіті відповідає певний енергетичний рівень, на якому може знаходитися електрон.

Енергія електрона в атомі може набувати довільні значення

Запитання 5

Який з переходів відповідає випромінюванню кванта з найбільшою енергією?

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 6

При якому переході поглинається світло з найбільшою довжиною хвилі?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 7

Порівняйте квант випроміненої енергії та квант поглиненої енергії.

варіанти відповідей

Випромінюється більша енергія, ніж поглинається

Поглинається більша енергія, ніж випромінюється

Випромінюється та поглинається однакова енегрія

Запитання 8

Закінчіть речення: При випромінюванні енергії...

варіанти відповідей

електрони атома переходять на вищі енергетичні рівні

електрони атома сповільнюють свій рух по орбіті

електрони атома переходять на нижні енергетичні рівні

електрони атома прискорюють свій рух по орбіті

Запитання 9

Скільки квантів енергії поглинає атом при вказаному переході?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 10

Яке явище лежить в основі роботи спектроскопу?

варіанти відповідей

Інтерференція

Дифракція

Дисперсія

Поляризація

Запитання 11

Серед спектрів оберіть спектри випромінювання.

варіанти відповідей
Запитання 12

Серед спектрів знайдіть смугастий спектр випромінювання

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест