10 клас. Будова та властивості твердих тіл. Механічні властивості твердих тіл

Додано: 6 березня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 173 рази
10 запитань
Запитання 1

Стан речовини, який поєднує плинність рідини й анізотропію кристалів. 

варіанти відповідей

Монокристал  

Рідкий кристал

Полікристал

Аморфне тіло

Запитання 2

Яка властивість характерна для аморфних тіл? 

варіанти відповідей

Ентропія  

Жорсткість  

Капілярність 

Ізотропія

 

Запитання 3

Яка властивість характерна для монокристалічних тіл? 

варіанти відповідей

Анізотропія  

Капілярність 

Ізотропія

Жорсткість

Запитання 4

Як називають процес переходу речовини з рідкого стану до твердого? 

варіанти відповідей

Сублімація

Кристалізація

Випаровування 

Плавлення

Запитання 5

Тверде тіло, яке складаються з багатьох хаотично орієнтованих маленьких кристаликів, що зрослися між собою.

варіанти відповідей

Рідкий кристал

Монокристал 

Полікристал

Аморфне тіло

Запитання 6

Як називається деформація, при якій шари молекул зсунуться один відносно одного, а саме тіло змінює свою форму. 

варіанти відповідей

Розтягнення

Стиснення 

Зсуву  

Вигину 

Кручення

Запитання 7

Як називається деформація, при якій зсув шарів молекул відбуватиметься неоднаково – кожний шар буде повертатися на певний кут відносно іншого шару. 

варіанти відповідей

Розтягнення 

Стиснення 

Зсуву   

Вигину  

Кручення

Запитання 8

Яка механічна напруга виникає у балці з площею поперечного перерізу 100 см2 під дією сили 10 кН?

варіанти відповідей

1 кПа

10 кПа

0,1 МПа

1 МПа

Запитання 9

Визначте механічну напругу, яка виникла у мідному дроті, якщо його відносне видовження становить 0,001. Модуль Юнга вважайте рівним 82 ГПа.

варіанти відповідей

82 кПа

820 кПа

82 МПа

820 МПа

Запитання 10

Позначте всі правильні твердження, які пояснюють діаграму розтягу

варіанти відповідей

CD – ділянка пластичних деформацій

OAB – ділянка пружних деформацій

EK – руйнування зразка

ВС – ділянка плинності матеріалу

σміцмежа міцності(найбільша напруга, у разі перевищення якої зразок руйнується)

σпрмежа пружності (найбільша напруга, за якої деформація залишається пружною)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест