11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Червона книга і зелена книга

Додано: 23 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Поняття  «біосфера» запропонував 1875  року австрійський геолог

варіанти відповідей

Е. Леруа

Е. Зюсс

П. Т. де Шарден

Ч. Дарвін

Запитання 2

З скількох компонентів складається біосфера, які є важливими для її нормального функціонування.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 3

Вища категорія природоохоронних територій, де під охороною закону в незайманому стані зберігається весь природний комплекс, та ведуться наукові дослідження _ це...

варіанти відповідей

зоологічний парк

ботанічний сад

заказник

заповідник

Запитання 4

Скільки налічується на території України заповідників?

варіанти відповідей

12

20

16

9

Запитання 5

Червона книга — це

варіанти відповідей

 документ, що на відміну від Червоної книги України, звертає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних угрупувань.

затверджений перелік рідкісних видів і таких, що зникають, який містить короткі відомості про їхню біологію, поширення та вжиті заходи охорони.

Запитання 6

В Україні є кілька видів природоохоронних територій.

варіанти відповідей

Заповідники

Заказники

Ландшафти

національні парки

музеї

Пам’ятки природи

Запитання 7

Як називається вид забруднення, при якому в екосистемі з’являться не властиві їй організми

варіанти відповідей

біологічне

  

фізичне

  

хімічне

 

 механічне

Запитання 8


 Виберіть з переліку приклади біологічного забруднення гідросфери


 

 

варіанти відповідей

збільшення у воді нерозчинних домішок – піску, глини, мулу

  

  

  наявність великої кількості яєць гельмінтів у водоймі

 

 

 забруднення нафтопродуктами океану

  


надходження у водойму теплої води від ТЕС, АЕС

Запитання 9

В чому полягає причина деградації грунтівваріанти відповідей

дотримання сівозміни

 

 внесення мінеральних добрив

 

 внесення органічних добрив

  

неправильне землекористування

Запитання 10

Як називається масове розмноження фітопланктону, що спричиняє зміну забарвлення води ?


 

варіанти відповідей

запліснявіння водойм

 

 евтрофікація води

 

 цвітіння води

 

 розмноження

Запитання 11

Руйнування і знесення верхніх найбільш родючих горизонтів ґрунту під дією вітру, потоків води, перевипасання, зрошення, оранки називається ... 

варіанти відповідей

ерозія ґрунтів 

  

забрудненняі ґрунтів

 

 деградація ґрунтів 

 

 засолення ґрунтів 

Запитання 12

Найважливішими парниковими газами є


 

варіанти відповідей

 вуглекислий газ

 

нітроген

гідроген

гелій

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест