11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Проблеми біологічного різноманіття

Додано: 23 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 33 рази
9 запитань
Запитання 1

На початкових етапах свого існування людина була частиною природи і не могла завдавати їй великої шкоди. Коли ж людина стала такою, що здатна завдавати значної шкоди природі:

варіанти відповідей

1. В ХVІ столітті.

2. Із того часу, як вона почала застосовувати хоч якісь технології.

3. Тоді, коли вона перейшла до прямоходіння.

4. Тоді, коли вона перейшла з дерева до життя на землі.

Запитання 2

Вчені вважають, що вплив людини на природу посилився із виникненням землеробства. Як можна пояснити таку думку:

варіанти відповідей

1. Людина вилучала із природи окремі види для того, щоб вирощувати їх на своїх полях.

2. Людина внаслідок селекційної роботи створювала види, які були більш агресивними і витісняли із природи менш стійкі види.

3. Людина захоплювала території для землеробства і змінювала при цьому природні екосистеми.

4. Людина активно використовувала гербіциди, які знищували багато диких видів.

Запитання 3

Яка тварина була винищена людиною через те, що її вважали загрозою для скотарства:

варіанти відповідей

1. Тасманійський сумчастий вовк.

2. Білка звичайна (вивірка).

3. Ведмідь бурий.

4. Кінь Прживальського.

Запитання 4

Яким чином мореплавство впливало на біорізноманіття островів:

варіанти відповідей

1. Воно мало позитивний вплив, бо моряки привозили на острови нові рослини і це збільшувало їх видове різноманіття.

2. Воно впливало негативно, бо мореплавці часто використовували рослинний і тваринний світ островів для поповнення запасів їжі.

3. Воно мало позитивний вплив, бо мореплавці часто заселяли острови тими видами тварин, які там раніше не зустрічалися.

4. Воно мало негативний вплив, бо нові види організмів часто не маючи конкурентів та шкідників завойовували нові території і змінювали їх екосистеми.

Запитання 5

Яким чином технічна революція вплинула на біорізноманіття:

варіанти відповідей

1. Вона привела до викидів в середовище багатьох шкідливих речовин, що завдало шкоди багатьом видам.

2. Вона вимагала нових територій для спорудження підприємств і це привело до зникнення деяких видів.

3. Вона спричинила загибель окремих видів через те, що людина, зайнята на роботі, не мала часу доглядати за тваринами та рослинами.

4. Вона зробила людину байдужою до середовища існування багатьох видів організмів.

Запитання 6

Одним із улюблених овочів у нас є томат. Його вирощують заради смачних та корисних плодів. Батьківщиною цієї рослини є Центральна Америка. Як називаються види, які були завезені на інші території:

варіанти відповідей

1. Культурні види.

2. Інтродуковані види.

3. Реакліматизовані види.

4. Конкурентні види.

Запитання 7

Який із перерахованих тут видів раніше жив у Передкарпатті, але потім був винищений і тільки наприкінці ХХ століття його знову реакліматизували на цій території:

варіанти відповідей

1. Лисиця руда.

2. Орел беркут.

3. Зубр.

4. Кіт лісовий.

Запитання 8

Навіщо людина говорить сьогодні про збереження кожного із існуючих сьогодні видів, адже серед них є хижаки, паразити і просто отруйні організми:

варіанти відповідей

1. Чим більша видова різноманітність, тим стійкіша екосистема.

2. Під поняттям "всі види" людина не має на увазі хижаків та паразитів.

3. Бо людина не задумується над тим, якої шкоди в майбутньому їй можуть завдати хижаки і паразити.

4. Бо людина планує з часом переселити ці види подалі від власного житла.

Запитання 9

Багату сучасних автомагістралей обладнані невеличкими містками, які є частиною магістралі, але під цими містками не протікають ніякі річки. Навіщо дорожні служби витрачають додаткові кошти, щоб споруджувати такі містки:

варіанти відповідей

1. Вони є окрасою автомагістралі.

2. Вони є інженерними спорудами, які роблять магістраль безпечнішою.

3. Вони створюються в тих місцях, де в майбутньому можуть протікати річки.

4. Вони є місцями безпечних переміщень у середовищі земноводних та плазунів.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест