24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Дз4 властивості функції

Додано: 14 вересня 2020
Предмет: Математика, 10 клас
Копія з тесту: Числові функції
12 запитань
Запитання 1

Яка з даних функцій не є лінійною ?

варіанти відповідей

y= -x+8

y=(x-1)(x+1)

y= 7x

y= - 0,5x - 0,4

y= -x3 +6

y= -4x - 2

у= х2 - 5

Запитання 2

Знайти значення функції у= -5х+3 , якщо значення аргументу дорівнює

-15.

варіанти відповідей

-3

3

2

-2

4

-4

5

Запитання 3

Знайти значення аргументу функції у= - 8х+9, якщо значення функції дорівнює

-31

варіанти відповідей

- 5

5

40

-40

72

-72

Запитання 4

Графіку функції у= 1,7х - 18 належить точка з координатами:

варіанти відповідей

(-1,-3)

(-10; -35)

(10; 1)

(3; -12,9)

(0; 18)

(10; -1)

Запитання 5

Графік якої функції не перетинає вісь абсцис?

варіанти відповідей

у= -3 ;

у= 0,25

у= 2х+1

у=5,6 - 0,2х

Запитання 6

Яка з лінійних функцій є зростаючою ?

варіанти відповідей

у= - 3

у= - ½ х - ¼

у= 2- 7х

у= -5 + ⅓ х

Запитання 7

Знайти нуль функції у= -12х -1,2

варіанти відповідей

-1

0,01

-0,1

1

-0,01

1∕12

-1,2

Запитання 8

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Способи задання функції : табличний, графічний, описовий, аналітичний

Множина значень лінійної функції - всі числа, крім нуля.

Графіком прямої пропорційності є пряма, паралельна осі ОХ

Графік лінійної функції завжди проходить через початок координат.

У рівнянні лінійної функції у= kx+b k називається кутовим коефіцієнтом

Правило, за допомогою якого за кожним значенням незалежної змінної можна знайти єдине значення залежної змінної, називається функцією

Запитання 9

Графіки функцій у=3х+4 та у= -6 -2х перетинаються в точці з координатами:

варіанти відповідей

(-2; -2)

(-3;-3)

(2;-2)

(0;0)

(-1;-1)

(1;1)

(4;-3)

Запитання 10

При якому значенні b графік функції y= -⅙ x+ b проходить через точку N(18;1) ?

варіанти відповідей

b= 1

b= - ½

b=4

b=-4

b=6

b=-6

b=-1

Запитання 11

Графік функції у= -½ х - 4 перетинає вісь абсцис та вісь ординат у точках з координатами:

варіанти відповідей

(-8;0) - з віссю абсцис

(0;-4) - з віссю ординат

(2;0) -з віссю абсцис

(0;8) - з віссю ординат

(0;-4) - з віссю абсцис

(-8,0) - з віссю ординат

(-4;0) з віссю абсцис

(0; -8) з віссю ординат

Запитання 12

Задайте формулою лінійну функцію, зображену на рисунку

варіанти відповідей

у= 2х+1

у=х+2

у= -2х -1

у= -х-2

у=½х - 2

у= - ½х +1

у= -½х - 1

у= -х - ½

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест