"Числові послідовності. Способи задання послідовностей"

Додано: 10 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
7 запитань
Запитання 1

1.    Що називають послідовністю?


варіанти відповідей

функцію, яка за-дана на множині всіх цілих чисел

функцію, яка за-дана на множині всіх дійсних чисел

функцію, яка задана на множині всіх, або пер-ших n натуральних чисел

множина натураль-них чисел

Запитання 2

   Числа, які утворюють послідовність називають

варіанти відповідей

вільними членами

коефіцієнтами послідовності

коефіцієнтами


членами послідовності

Запитання 3

Укажіть правильне закінчення правила.

«Послідовність називається нескінченною, якщо вона…»


варіанти відповідей

не має ні початку, ні кінця

має нескінченне число членів

не має останнього члена

не упорядкована


Запитання 4

Укажіть номери неправильних тверджень.

1)Послідовність вважають заданою, якщо кожний її член можна визначити.

2)(Послідовність можна задавати такими способами: описово, формулою п-го члена, рекурентною формулою, за допомогою таблиці.

3)Для позначення послідовності а1, а2,а3,…аn,… використовують запис [аn].


варіанти відповідей

1,3

1

3

1,2

Запитання 5

Послідовності бувають:

варіанти відповідей

Скінчення

Нескінченна

Закінчена

Скорочена

Запитання 6

Оберіть способи опису послідовності:

варіанти відповідей

Описовий

Зразковий

Таблицею

Проект у Lazarus

формулою n-го члена

Запитання 7

Послідовність називається спадною,

варіанти відповідей

 якщо кожний її член, починаючи з другого, менший від попереднього

якщо кожний її член, починаючи з другого, більший від попереднього

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест