5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Чотирикутники, їх властивості. Повторення

Додано: 24 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 281 раз
38 запитань
Запитання 1

Кути чотирикутника пропорційні числам 1, 2, 3, 4, знайдіть градусну міру найбільшого кута чотирикутника.

варіанти відповідей

36°

72°

108°

144°

інша відповідь

Запитання 2

Сума протилежних кутів паралелограма 220° .Знайдіть менший кут паралелограма.

варіанти відповідей

110°

80°

70°

35°

50°

Запитання 3

Два кути трапеції 39° і 152°.Знайдіть найменший кут трапеції.

варіанти відповідей

39°

14°

28°

78°

неможливо визначити

Запитання 4

У трапеції основи відносяться, як 2 : 3, а середня лінія дорівнює 10 см. Знайти довжину більшої основи.

варіанти відповідей

6 см

8 см

12 см

16 см

інша відповідь

Запитання 5

Прямокутник із сторонами 1 см і 9 см має таку саму площу, як і квадрат. Знайти периметр квадрата

варіанти відповідей

18 см

16 см

14 см

12 см

інша відповідь

Запитання 6

Периметр паралелограма 84 см, а сума його двох протилежних сторін - 58 см.Знайти меншу сторону паралелограма.

варіанти відповідей

11 см

29 см

17 см

23 см

13 см

Запитання 7

Знайти периметр трапеції зображеної на рисунку

варіанти відповідей

20 см

23 см

14 см

24 см

32 см

Запитання 8

 Периметр рівнобічної трапеції становить 36 см, а середня лінія трапеції дорівнює 10 см. Знайдіть її бічну сторону.


варіанти відповідей

26 см;

20 см;

16 см;

8 см;

25 см;

Запитання 9

Діагональ ромба утворює з його стороною кут 25. Знайдіть більший кут ромба

варіанти відповідей

130

120⁰

140⁰

50⁰

170⁰

Запитання 10

Який з перерахованих чотирикутників не є паралелограмом?

варіанти відповідей

квадрат

ромб

прямокутник

трапеція

Запитання 11

Яка з перерахованих фігур, являється одночасно і ромбом, і прямокутником?

варіанти відповідей

трапеція

коло

паралелограм

квадрат

Запитання 12

У якої з перерахованих фігур діагоналі рівні?

варіанти відповідей

прямокутних

ромб

паралелограм

трапеція

Запитання 13

У якого паралелограма діагоналі перпендикулярні і рівні?

варіанти відповідей

прямокутник

ромб

квадрат

будь-якого

Запитання 14

У якого чотирикутника усі кути рівні?

варіанти відповідей

ромб

паралелограм

прямокутник

трапеція

Запитання 15

Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

якщо у паралелограма всі кути рівні, то він квадрат

якщо у паралелограма рівні діагоналі, то він прямокутник

якщо у паралелограма діагоналі взаємноперепендикулярні і є бісектрисами кутів, то він ромб

Запитання 16

Знайти трапецію

варіанти відповідей
Запитання 17

ABCD - паралелограм. Знайдіть правильну відповідь

варіанти відповідей

АВ і ВС протилежні сторони

Точка перетину діагоналей ділить їх пополам

діагоналі рівні

діагоналі є бісектрисами кутів паралелограма

Запитання 18

Паралелограмом називається...

варіанти відповідей

чотирикутник, у якого протилежні сторони рівні

чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні

п’ятикутник , у якого протилежні сторони рівні

геометрична фігура, у якої протилежні сторони паралельні

Запитання 19

Прямокутником називається...

варіанти відповідей

паралелограм, у якого протилежні сторони рівні

паралелограм, у якого протилежні кути рівні

паралелограм, у якого всі сторони рівні

паралелограм, у якого всі кути рівні

Запитання 20

Квадратом називається...

варіанти відповідей

паралелограм, у якого протилежні сторони рівні

паралелограм, у якого протилежні кути рівні

паралелограм, у якого всі сторони рівні

паралелограм, у якого всі кути і сторони відповідно рівні

Запитання 21

Ромбом називається...

варіанти відповідей

паралелограм, у якого протилежні сторони рівні

паралелограм, у якого протилежні кути рівні

паралелограм, у якого всі сторони рівні

паралелограм, у якого всі кути рівні

Запитання 22

Трапецією називається...

варіанти відповідей

паралелограм, у якого протилежні сторони рівні

паралелограм, у якого протилежні кути рівні

чотирикутник, у якого всі сторони рівні

чотирикутник, у якого дві протилежні сторони паралельні

Запитання 23

Трапеція називається прямокутною, в якої...

варіанти відповідей

бічні сторони рівні

одна з бічних сторін перпендикулярна до основи

основи рівні

протилежні сторони паралельні

Запитання 24

Трапеція називається рівнобічною, в якої...

варіанти відповідей

бічні сторони рівні

одна з бічних сторін перпендикулярна до основи

всі сторони рівні

основи рівні

Запитання 25

Середньою лінією трапеції називається відрізок, який...

варіанти відповідей

сполучає дві сторони трапеції

сполучає середини основ трапеції

сполучає середини бічних сторін трапеції

перпендикулярний до основ трапеції

Запитання 26

Висотою трапеції називається відрізок, який...

варіанти відповідей

сполучає дві сторони трапеції

сполучає середини основ трапеції

сполучає середини бічних сторін трапеції

перпендикулярний до основ трапеції

Запитання 27

Середня лінія трапеції

варіанти відповідей

паралельна бічним сторонам трапеції

є бісектрисою кутів трапеції

паралельна основам і дорівнює їх півсумі

паралельна основам і дорівнює їх сумі

Запитання 28

У квадрата ...

варіанти відповідей

дві сторони паралельні

дві протилежні сторони рівні

діагоналі є бісектрисами кутів

два кути прямі

Запитання 29

У ромба... 

варіанти відповідей

всі кути рівні

діагоналі рівні

дві сторони паралельні

діагоналі перпендикулярні

Запитання 30

Яке з позначень чотирикутника записано правильно?

варіанти відповідей

ABDC

ADBC

DCBA

ACBD

Запитання 31

Вкажіть неопуклий чотирикутник

варіанти відповідей
Запитання 32

Як називають паралелограм, у якого всі сторони рівні?

варіанти відповідей

квадрат

ромб

трапеція

рівнобедрена трапеція

Запитання 33

Сума кутів опуклого чотирикутника дорівнює

варіанти відповідей

90 0

180 0

360 0

Запитання 34

Який з чотирикутників має рівні сторони?

варіанти відповідей

паралелограм

квадрат

прямокутник

трапеція

ромб

Запитання 35

Діагоналі якого чотирикутника рівні?

варіанти відповідей

паралелограм

ромб

квадрат

прямокутник

трапеція

Запитання 36

Протилежні сторони якого чотирикутника попарно паралельні і рівні?

варіанти відповідей

неправильний чотирикутник

трапеція

паралелограм

квадрат

дельтоїд

ромб

прямокутник

Запитання 37

У якого чотирикутника діагоналі є бісектрисами кутів?

варіанти відповідей

У паралелограма.

У ромба.

У трапеції

У довільного чотирикутника

Запитання 38

У якого чотирикутника діагоналі не діляться точкою перетину навпіл?

варіанти відповідей

У ромба.

У квадрата

У трапеції

У паралелограма

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест