Цикли з лічильником, передумовою, післяумовою.

Додано: 8 квітня 2021
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 156 разів
11 запитань
Запитання 1

Повторення - це базова алгоритмічна структура, що....

варіанти відповідей

призначена для організації тільки одноразового виконання набору команд

призначена для організації багаторазового виконання набору команд

призначена для лінійного виконання команд

призначена для розгалуженого виконання команд

Запитання 2

У мовах програмування для опису структури повторення використовують

варіанти відповідей

оператори циклу

оператори розгалуження

лінійні оператори

правильної відповіді немає

Запитання 3

Цикл із передумовою описується

варіанти відповідей

оператором for....

оператором begin...

оператором while...

оператором end...

Запитання 4

Вираз "багаторазове виконання" означає, що команди будуть виконуватись

варіанти відповідей

нескінченну кількість разів

один раз

два рази

скінченну кількість разів

Запитання 5

Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення Х=7?

  Whіle Х <= 10 do X := X+1;

варіанти відповідей

0

4

2

6

7

10

Запитання 6

Визначте ознаки циклу Do..While. (оберіть декілька відповідей)

варіанти відповідей

Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова хибна 

Програма перевіряє умову циклу перед виконанням операторів тіла циклу 

Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова істинна 

Якщо умова приймає значення False, оператори тіла циклу перестають виконуватись, а керування переходить до наступного оператора 

Запитання 7

Цикл з лічильником починається з оператора

варіанти відповідей

while

for

begin

end

Запитання 8

Чому дорівнює S після виконання циклу:

     S := 0;

For і := 5 to 7 do

S := S+1;

варіанти відповідей

4

3

7

5

Запитання 9

Цикл з післяумовою починається з оператора

варіанти відповідей

for

repeat

while

begin

Запитання 10

Відмітьте ознаки циклу Repeat…Untіl. (оберіть декілька варіантів)

варіанти відповідей

Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова істинна 

Якщо умова набуває значення True, керування переходить до оператора, що йде безпосередньо за оператором Until <умова> 

Оператори тіла циклу виконуються мінімум один раз. Умова починає перевірятися лише після першого проходження циклу 

Оператори тіла циклу виконуються доти, доки умова хибна 

Запитання 11

Скільки разів виконається цикл, якщо початкове значення Х=11?

     Repeat X := X+1 untіl X>10;

варіанти відповідей

1

2

3

жодного

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест