Деформація тіл. Види деформацій. Сила пружності.Закон Гука.

Додано: 11 лютого
Предмет: Фізика, 7 клас
16 запитань
Запитання 1

Сила пружності - це сила, яка....:

варіанти відповідей

діє на опору або підвіс

виникає в результаті деформації тіла

діє на будь-яке тіло з боку Землі

Запитання 2

Деформацією називають ...

варіанти відповідей

зміну форми або розмірів тіла

проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої речовини

збереження тілом швидкості

Запитання 3

Сила пружності завжди напрямлена

варіанти відповідей

вгору

вниз

в бік протилежний деформації

вправо

вліво

Запитання 4

Буквою k позначають:

варіанти відповідей

видовження

жорсткiсть тіла

прискорення вільного падіння

Запитання 5

Видовження позначають буквою

варіанти відповідей

х

k

р

Запитання 6

Одиницею вимірювання видовження є

варіанти відповідей

H

H/м

м

Запитання 7

Деформації, які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх

сил, називають

варіанти відповідей

пружними

пластичними

напівпружними

напівпластичними

зникаючими

незникаючими

правильної відповіді немає

Запитання 8

Який прилад слугує для вимірювання сили?

варіанти відповідей

терези

динамометр

лінійка

мензурка

годинник

Запитання 9

Одиниця вимірювання сили є

варіанти відповідей

Н

м

Н/м

кг

Запитання 10

Яка формула закона Гука?

варіанти відповідей

F=mg

F=kx

F=ma

F=F1-F2

Запитання 11

Якої деформації зазанає канат, по якому залазить людина?

варіанти відповідей

кручення

згину

розтягування

стискання

зсуву

ніякої

правильної відповіді немає

Запитання 12

Види пружних деформацій

варіанти відповідей

розтягнення

вигин

плавлення

стиснення

кручення

зсув

нахилення

розрив

Запитання 13

Який вид деформацій виникає в руках штангіста, що тримає штангу над собою ?

варіанти відповідей

розтягування

стиснення

згин

кручення

зсув

ніякої

Запитання 14

Який вид деформацій виникає у свердлі працюючої електродрелі ?

варіанти відповідей

розтягування

стиснення

згин

кручення

зсув

Запитання 15

Який вид деформацій виникає у гілках яблуні, на якій росте багато яблук ?

варіанти відповідей

розтягування

стискання

згин

кручення

зсув

Запитання 16

Який вид деформацій в першу чергу виникає у автомобілі, що потрапив у ДТП ?

варіанти відповідей

розтягування

стискання

згин

кручення

зсув

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест