Сила пружності. Сила тяжіння

Додано: 12 лютого
Предмет: Фізика, 7 клас
16 запитань
Запитання 1

Сила, з якою Земля притягує до себе всі тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї, називають ...

варіанти відповідей

Сила тяжіння

Сила пружності

Сила тертя

Ядерна сила

Запитання 2

Сила пружності - це сила, яка....:

варіанти відповідей

діє на опору або підвіс

діє на будь-яке тіло з боку Землі

виникає в результаті деформації тіла

Запитання 3

Сила, з якою тіло внаслідок притягання його Землею тисне на опору або розтягує підвіс, називають ...

варіанти відповідей

вагою

масою

деформацією

пружністю

Запитання 4

Сила тяжіння визначається за формулою

варіанти відповідей

F=ma

F=kx

F=mg

P=mg

Запитання 5

Деформацією називають ...

варіанти відповідей

зміну форми або розмірів тіла

збереження тілом швидкості

проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої речовини

Запитання 6

Сила пружності завжди напрямлена

варіанти відповідей

вниз

вгору

в бік, протилежний деформації

Запитання 7

Куди напрямлена сила тяжіння, прикладена до тіла?

варіанти відповідей

в правий бік

в лівий бік

 вниз, до центра Землі

вгору

Запитання 8

Деформації, які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх

сил, називають

варіанти відповідей

пружними

зникаючими

пластичними

напівпружними

Запитання 9

Якщо маси тіл однакові, то сили тяжіння, які діють на них...

варіанти відповідей

різні

однакові

відсутні

Запитання 10

Одиниця вимірювання сили

варіанти відповідей

Н

кг

м

Н/кг

Запитання 11

Прилад для вимірювання сили

варіанти відповідей

терези

лінійка

мірний циліндр

динамометр

Запитання 12

У якому із перерахованих випадків тіло знаходиться у стані невагомості?

варіанти відповідей

машина їде по дорозі

камінь падає вниз

санки спускаються з гори

вантаж висить на пружині

Запитання 13

Якої деформації зазнає канат, по якому залазить людина?

варіанти відповідей

кручення

розтягування

стискання

вигину

Запитання 14

Який вид деформацій виникає в руках штангіста, що тримає штангу над собою ?

варіанти відповідей

розтягування

стискання

вигину

зсуву

Запитання 15

Невагомість - це стан, при якому тіло

варіанти відповідей

знаходиться у вакуумі

летить догори

не має ваги

Запитання 16

Який вид деформацій виникає у гілках яблуні, на якій росте багато яблук ?

варіанти відповідей

кручення

зсуву

вигину

стискання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест