Демографічні процеси

Додано: 12 лютого
Предмет: Географія, 11 клас
Копія з тесту: Демографічні процеси
16 запитань
Запитання 1

Населення Землі на даний час становить близько...

варіанти відповідей

7 млрд. осіб  

8 млрд. осіб

6,5 млрд. осіб

10 млрд. осіб

Запитання 2

Система заходів з боку держави, спрямована на регулювання демографічної ситуації, це...

варіанти відповідей

демографічна криза 

демографія

демографічний перехід 

демографічна політика 

Запитання 3

Демографічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як... 

варіанти відповідей

демографічний вибух

демографічна криза

стабільна з повільним природним приростом населення

стабільна, народжуваність приблизно дорівнює смертності  

Запитання 4

Який показник сучасної демографічної ситуації в Україні вищий за його середньосвітове значення?

варіанти відповідей

коефіцієнт народжуваності

коефіцієнт природного приросту  

 частка жінок у статевій структурі населення

частка дітей у віковій структурі населення 

Запитання 5

Різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання його природного приросту, це...

варіанти відповідей

демографічна криза

демографічний вибух  

депопуляція населення

демографічний перехід 

Запитання 6

Для якого типу відтворення населення характерним є: велика (іноді - половина) частка дітей і людей молодого віку та дуже мала частка літніх людей:

варіанти відповідей

першого (регресивного) типу

другого (прогресивного) типу 

 однаково для першого та другого типів   

не є характерним для жодного з типів

Запитання 7

Графічне зображення розподілу населення за віком і статтю має назву:

варіанти відповідей

статево-віковий графік

статево-вікова інфографіка  

статево-вікова піраміда

статево-вікова діаграма

Запитання 8

Якщо кількість народжених перевищуватиме кількість померлих, то це:

варіанти відповідей

Природних рух населення

Додатній природний приріст

Сальдо міграції

Діаспора

Запитання 9

"Демографічний вибух" спостерігається в регіонах (вибрати):

варіанти відповідей

Центральна Америка

Азія

Африка

Північна Америка

Латинська Америка

Австралія

Європа

Запитання 10

Статевий склад населення це ......


варіанти відповідей

співвідношення кількості чоловіків і жінок

  співвідношення населення окремих регіонів світу

  співвідношення населення в кожній країні

   співвідношення населення на різних континентах

Запитання 11

Старіння населення це ......


варіанти відповідей

зменшення населення

зниження частки молоді

збільшення народжуваності

 зниження народжуваності і зростання частки людей похилого віку

Запитання 12

Наука, що вивчає населення:

варіанти відповідей

Суспільствознавство

Соціологія

Демографія

Запитання 13

За останнє століття населення планети:

варіанти відповідей

Зростає

Зменшується

Запитання 14

Для країн Європи характерний природний приріст:

варіанти відповідей

Високий

Низький

Запитання 15

Демографічну кризу переживають країни:

варіанти відповідей

першого типу відтворення

другого типу відтворення

обох типів відтворення

демографічна криза не спостерігається в обох групах країн

Запитання 16

Проаналізуйте зміни в структурі населення України (див. діаграму).

Який процес відображено на діаграмі?

варіанти відповідей

депопуляції населення

відтворення населення

«старіння» населення

статеву структуру населення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест