Узагальнення знань з тем "Гідросфера та системи Землі" та "Біосфера та системи Землі"

Додано: 13 лютого
Предмет: Географія, 11 клас
15 запитань
Запитання 1

Чи вірне твердження? Запаси води на Землі величезні. Проте це переважно солона вода Світового океану.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 2

До Світового океану входять такі складові...

варіанти відповідей

Затоки

Океани

Моря

Річки

Джерела

Протоки

Озера

Всі варіанти правильні

Запитання 3

До мінеральних ресурсів Світового океану відносяться...

варіанти відповідей

Кити

Молюски

Нафта

Мідії

Природний газ

Кам'яне вугілля

Креветки

Бурштин

Запитання 4

Які біологічні ресурси ви знаєте?

варіанти відповідей

Молюски

Природний газ

Золото

Криль

Алмази

Пісок

Краби

Запитання 5

До вод суходолу відносяться...

варіанти відповідей

Болота

Озера

Штучні водойми

Льодовики

Протоки

Всі варіанти правильні

Запитання 6

Як поділяються річки за умовами протікання?

варіанти відповідей

На рівнинні

На низинні

На гірські

На мішані

Запитання 7

Що називається озером?

варіанти відповідей

Вода, що заповнює глибоку яму.

Великий і глибокий водний потік

Надмірно зволожена ділянка дземної поверхні

Замкнута природна улоговина на суходолі, заповнена водою

Запитання 8

Назвіть основні напрями вирішення проблеми забезпечення людства прісною водою.

варіанти відповідей

Раціональне водокористування

Отримання спеціальних дозволів

Збільшення забруднення природних вод

Освоєння старих джерел прісної води

Перерозподіл річкового стоку

Запитання 9

До способів очищення стічних вод відноситься

варіанти відповідей

Механічне очищення

Автоматичне очищення

Біологічне очищення

Оглядове очищення

Запитання 10

Хто ввів у науку термін "біосфера"?

варіанти відповідей

Австрійський геолог Е. Зюсс

В. Вернадський

Французький природознавець Ж.Б. Ламарк

М. Амосов

Запитання 11

Яку кулькість царств живої природи налічують усі організми?

варіанти відповідей

10

15

4

6

Запитання 12

Від нього залежать інтенсивність процесів вивітрювання, надходження вологи й тепла в грунт, характер рослинного світу. Про що йдеться мова?

варіанти відповідей

Про материнську гірську породу

Про органічний світ

Про клімат

Про час

Запитання 13

Скільки потрібно років, щоб утворився шар грунту в 1 см, у якому є гумус?

варіанти відповідей

Потрібно 250-300 років

Потрібно 10 років

Приблизно 50 років

Від 1 до 5 років

Запитання 14

Який головний чинник утворення природних зон?

варіанти відповідей

Внутрішні води

Рельєф

Клімат

Тваринний світ

Запитання 15

Що мав на увазі засновник вчення про біосферу академік Володимир Вернадський, ввівши поняття «плівки життя»?

варіанти відповідей

Організми розселилися по земній поверхні не суцільним шаром, а окремими «плямами»

Живі організмів заселяють не всю поверхня планети, а лише незначну її частину

Організми поширені по вертикалі нерівномірно, тонкий шар їхньої найщільнішої концентрації спостерігається на стику всіх зовнішніх оболонок


Живі істоти рівномірно заселяють усі широти біля земної поверхні, а на великих глибинах і висотах існують лише «плівками»

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест