Демографічні процеси в світосистемі

Додано: 18 січня 2022
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 139 разів
10 запитань
Запитання 1

Населення Землі на даний час становить близько...

варіанти відповідей

7 млрд. осіб  

7,6 млрд. осіб

6,5 млрд. осіб

10 млрд. осіб

Запитання 2

Система заходів з боку держави, спрямована на регулювання демографічної ситуації, це...

варіанти відповідей

демографічна криза 

демографія

демографічний перехід 

демографічна політика 

Запитання 3

Демографічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як... 

варіанти відповідей

демографічний вибух

демографічна криза

стабільна з повільним природним приростом населення

стабільна, народжуваність приблизно дорівнює смертності  

Запитання 4

Який показник сучасної демографічної ситуації в Україні вищий за його середньосвітове значення?

варіанти відповідей

коефіцієнт народжуваності

коефіцієнт природного приросту  

 частка жінок у статевій структурі населення

частка дітей у віковій структурі населення 

Запитання 5

Різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання його природного приросту, це...

варіанти відповідей

демографічна криза

демографічний вибух  

депопуляція населення

демографічний перехід 

Запитання 6

Укажіть ймовірні наслідки демографічної кризи

варіанти відповідей

високий рівень безробіття через брак робочих місць

старіння населення країни

зростання трудових ресурсів у перспективі

загострення продовольчої та екологічної проблем

Запитання 7

Для якого типу відтворення населення характерним є: велика (іноді - половина) частка дітей і людей молодого віку та дуже мала частка літніх людей:

варіанти відповідей

першого (регресивного) типу

другого (прогресивного) типу 

 однаково для першого та другого типів   

не є характерним для жодного з типів

Запитання 8

Графічне зображення розподілу населення за віком і статтю має назву:

варіанти відповідей

статево-віковий графік

статево-вікова інфографіка  

статево-вікова піраміда

статево-вікова діаграма

Запитання 9

Зміну кількості населення у світі та окремих регіонах і країнах регулюють процеси:

варіанти відповідей

механічного руху

природного руху

обидва варіанти правильні

Запитання 10

 Послідовне зниження показників народжуваності, смертності та природного приросту, яке пов’язане із соціально-економічним розвитком світу, - це...

варіанти відповідей

демографічний перехід

демографічний вибух

демографічний занепад

демографічний стан

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест