Демократичне суспільство та його цінності

Додано: 8 січня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 3 рази
15 запитань
Запитання 1

Що таке "демократія"?

варіанти відповідей

Політичний режим, у якому влада належить невеликій, закритій та тісно згуртованій групі осіб

Політичний режим, де вища державна влада належить одному суб'єктові

Політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визначається її народ

Політичний режим, що характеризується диктатурою і повним контролем держави над усіма сферами життя суспільства й особи

Запитання 2

До принципів демократії відносяться:

варіанти відповідей

Поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову

Однопартійна система

Виборність органів влади

Культ особи вождя

Контроль над ЗМІ

Рівноправність громадян

Запитання 3

Вибори Президента України відбуваються за ...

варіанти відповідей

Пропорційною виборчою системою

Мажоритарною виборчою системою

Змішаною виборчою системою

Запитання 4

Які питання не виносяться на всеукраїнський референдум?

варіанти відповідей

Про зміну території України

Питання амністії та помилування

Питання податків

Питання введення надзвичайного або воєнного стану

Внесення змін до Конституції України

Про схвалення нової Конституції України

Запитання 5

З якого віку в Україні можна стати членом політичної партії?

варіанти відповідей

14 р.

16 р.

18 р.

21 р.

Запитання 6

Вибори і референдум - це форми ...

варіанти відповідей

Прямої або безпосередньої демократії

Представницької демократії

Запитання 7

Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення ...

варіанти відповідей

16 р.

17 р.

18 р.

21 р.

Запитання 8

Право громадянина обирати - це ...

варіанти відповідей

Пасивне виборче право

Активне виборче право

Запитання 9

зареєстроване згідно із законом добровільне об’єднання громадян — прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, яке має на меті сприяння формуванню й вираженню волі громадян і яке бере участь у виборах та інших політичних за ходах

варіанти відповідей

Громадська організація

Опозиція

Партія

Євромайдан

Запитання 10

За рівнем стабільності громадські об'єднання є:

варіанти відповідей

Професійні або демографічні

Постійні або тимчасові

Запитання 11

Виберіть форми, які відносяться до представницької демократії

варіанти відповідей

Вибори

Діяльність ВРУ

Референдум

Громадські слухання

Діяльність органів місцевого самоврядування

Запитання 12

3. Як перекладається з грецької термін "демократія"?

варіанти відповідей

вільні вибори

народовладдя

представництво

рівність

Запитання 13

4. Який нормативно-правовий акт має вищу юридичну силу?

варіанти відповідей

Закон України

Конституція України

Постанова Верховної Ради України

Указ Президента України

Запитання 14

7. Укажіть, що не є ознакою демократії:

варіанти відповідей

виборність органів влади;

взаємодія організованих об'єднань суспільства, що відбувається без прямого втручання держави;

наявність законодавчого органу та конституції;

однопартійність і наявність офіційної державної ідеології.

Запитання 15

Визначте виборчу систему держави: "Склад Національних зборів - 540 депутатів. З них 270 обирається в одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості, а 270 - за списками кандидатів у депутати від політичних партій у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі"

варіанти відповідей

змішана

пропорційна

мажоритарна

солідарна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест