Соціальні цілі економіки. Сталий розвиток

Додано: 11 січня 2021
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 2628 разів
12 запитань
Запитання 1

За допомогою чого людина задовольняє свої потреби?

варіанти відповідей

виробництво

споживання

 блага

обмін

Запитання 2

Як називається все те, чим задовольнються потреби?

варіанти відповідей

ресурси

блага

виробництво

Запитання 3

Хто є автором піраміди потреб?

  

варіанти відповідей

Лоренс Пітер

Джон Кейнс

Абрагам Маслоу

Запитання 4

Що таке економічні блага?

варіанти відповідей

блага, які вироблені людьми

блага, які людина отримує від природи

ресурси

Запитання 5

В чому полягає головна проблема економіки?

варіанти відповідей

безмежність ресурсів

різноманітність ресурсів

обмеженість ресурсів

Запитання 6

Усвідомлене відчуття нестачі чогось необхідного для забезпечення життєдіяльності організму та розвитку особистості - це ...

варіанти відповідей

блага

ресурси

потреби

Запитання 7

Господарська діяльність суспільства, що включає стосунки виробництва, споживання, обміну та розподілу - це...

варіанти відповідей

блага

економіка

виробництво

Запитання 8

Визначте зайвий процес щодо забезпечення задоволення потреб людини


варіанти відповідей

виробництво

 обмін

споживання

інвестиція

Запитання 9

Основною метою економіки є


варіанти відповідей

задоволення потреб кожної людини, організацій, підприємств та суспільства загалом

задоволення потреб організацій та підприємств

задоволення потреб кожної людини

Запитання 10

Використання створених благ для задоволення потреб - це...


варіанти відповідей

споживання

виробництво

розподіл в економічному аспекті

Запитання 11

Існує класифікація потреб людини, що створена американським психологом. Яку геометричну фігуру вона нагадує і які потреби вона в себе включає?


варіанти відповідей

Піраміда.Самовираження,повага,соціальні потреби,безпека,фізіологічні потреби

Ромб.Фізіологічні потреби,самовираження повага,безпека,соціальні потреби

Квадрат.Самовираження,повага,безпека,соціальні потреби

Прямокутник.Самовираження,повага,соціальні потреби,безпека,фізіологічні потреби

Запитання 12

Господарська діяльність суспільства, що включає в себе відносини виробництва, споживання, обміну та розподілу - це...


варіанти відповідей

Екологія

Економіка

Менеджмент

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест