Узагальнення з розділу 4 "ДЕМОКРАТИЧНЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ЙОГО ЦІННОСТІ"

Додано: 26 січня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
22 запитання
Запитання 1

Що таке "демократія"?

варіанти відповідей

Політичний режим, у якому влада належить невеликій, закритій та тісно згуртованій групі осіб

Політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визначається її народ

 Політичний режим, де вища державна влада належить одному суб'єктові

Політичний режим, що характеризується диктатурою і повним контролем держави над усіма сферами життя суспільства й особи

Запитання 2

До принципів демократії відносяться (3 відповіді):


варіанти відповідей

Поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову

Виборність органів влади

Контроль над ЗМІ

Однопартійна система

Культ особи вождя

Рівноправність громадян

Запитання 3

Які питання не виносяться на всеукраїнський референдум? 3 відповіді

варіанти відповідей

Про зміну території України

 Питання податків

Внесення змін до Конституції України

Питання амністії та помилування

Ухвалення бюджету

Питання введення надзвичайного або воєнного стану

Запитання 4

З якого віку в Україні можна стати членом політичної партії?

варіанти відповідей

з 14

з 15

з 17

з 18

Запитання 5

За якою виборчою системою відбуваються вибори Президента України?

варіанти відповідей

мажоритарною

пропорційною

змішаною

двоступеневою

Запитання 6

Вибори і референдум - це форми ...

варіанти відповідей

Прямої або безпосередньої демократії

Представницької демократії

Запитання 7

Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення ...

варіанти відповідей

16 р.

17 р.

18 р.

21 р.

Запитання 8

Що таке "громада"?

варіанти відповідей

Сукупність людей, які проживають у певній країні

Добровольне об'єднання громадян, які є прихільниками певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку і яке бере участь у виборах та інших політичних заходах

Об'єднання людей, які проживають в одній географічній місцевості, мають спільні інтереси та завдання

Сукупність людей, які проживають в одному місті

Запитання 9

Людина, яка бере участь у суспільних справах за власним бажанням та на безаплатній основі - це ...

варіанти відповідей

Опозиціонер

Волонтер

Дисидент

Підприємиць

Запитання 10

Добровільне об'єднання , метою існування якого є здобуття політичної влади, — це 

варіанти відповідей

громадянське суспільство 

політична партія 

територіальна громада 

волонтерська організація 

Запитання 11

Виберіть із переліку три основні принципи демократичних виборів

варіанти відповідей

регулярність проведення виборів 

дотримання порядку етапів виборів 

 недопущення "шкідливих" громадян 

добровільність участі 

належне законодавче забезпечення

загальність участі 

таємне голосування 

Запитання 12

За якої виборчої системи передбачається такий порядок визначення результатів голосування, коли розподіл мандатів між партіями здійснюється відповідно до кількості отриманих ними голосів?

варіанти відповідей

представницька   

пропорційна    

мажоритарна   

  змішана

Запитання 13

Об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів характеризує 

варіанти відповідей

місцеву громаду 

громадський рух 

 політичну партію 

громадську організацію 

Запитання 14

Право громадянина обирати - це ...

варіанти відповідей

Пасивне виборче право

 Активне виборче право

Запитання 15

 Який нормативно-правовий акт має вищу юридичну силу?

варіанти відповідей

Закон України

Постанова Верховної Ради України

Конституція України

Указ Президента України

Запитання 16

Укажіть, що НЕ є ознакою демократії:

варіанти відповідей

 виборність органів влади;

наявність законодавчого органу та конституції;

взаємодія організованих об'єднань суспільства, що відбувається без прямого втручання держави;

однопартійність і наявність офіційної державної ідеології.

Запитання 17

Визначте виборчу систему держави: "Склад Національних зборів - 540 депутатів. З них 270 обирається в одномандатних виборчих округах на основі відносної більшості, а 270 - за списками кандидатів у депутати від політичних партій у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі"

варіанти відповідей

мажоритарна

змішана

пропорційна

солідарна

Запитання 18

Сукупність самостійних і незалежних від держави суспільних інститутів і відносин, які представляють волю і інтереси громадян це ...

варіанти відповідей

асоціації

самоуправління

громадянське суспільство

громада

Запитання 19

Існування правової держави можливе за умови ...?

варіанти відповідей

 демократичного суспільства;

 громадянського суспільства;

 суспільства в якому існує порядок;

тоталітарної держави.

Запитання 20

Який з прикладів функцій учнівського самоврядування є зайвим?

варіанти відповідей

забезпечення порядку, організація чергування в школі, у класі;

участь у проведенні педагогічних нарад, на яких розглядають питання життєдіяльності уч­нівських колективів;

участь у складанні навчального плану роботи школи на новий навчальний рік;

проведення соціологічних досліджень із проблем життєдіяльності учнівських колективів

Запитання 21

Школа, де всі суб’єкти шкільного життя слухають і поважають один одного, а всі важливі рішення обговорюються і приймаються усіма сторонами, яких ці рішення стосуються - це

варіанти відповідей

толерантна школа

 школа нового покоління

 демократична школа

сучасна школа

Запитання 22

Який стиль керівництва школою xарактеризується суворим контролем керівника за виконанням завдань, обмеженням творчоі діяльності учасників навчального процесу, наданням переваги репресивним методам впливу?

варіанти відповідей

авторитарний

ліберальний

 демократичний

консервативний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест