Демократичне суспільство та його цінності.

Додано: 31 січня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 19 разів
22 запитання
Запитання 1

Добровільна організація, метою існування якої є здобуття політичної влади

варіанти відповідей

громадянське суспільство

територіальна громада 

політична партія 

волонтерські організації 

Запитання 2

Об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів  

варіанти відповідей

місцева громада 

політична партія 

громадський рух 

громадська організація 

Запитання 3

Яке з визначень найповніше визначає волонтерство? 


 

варіанти відповідей

 опікування природою та довкіллям 

 обов'язкова допомога оточуючим 

 безкорислива системна допомога соціально незахищеним верствам населення 

 добровільна соціально спрямована неприбуткова діяльність

Запитання 4

Хто може брати участь у громадських слуханнях? 


варіанти відповідей

 члени місцевої громади та запрошені ними особи, представники мас-медіа 

лише члени місцевої громади 

будь-хто охочий 

члени місцевої громади, місцеві підприємці, представники мас-медіа 

Запитання 5

Сукупність форм людської діяльності, свідомо орієнтованої на вирішення завдань, що стоять перед людською спільнотою, суспільством

варіанти відповідей

політична діяльність

 соціальна активність 

медійна активність 

публічна активність 

Запитання 6

Одним із головних принципів функціонування місцевої громади є 


варіанти відповідей

 задоволення власних потреб за допомогою інших людей 

 співпраця різних людей заради спільної користі 

 проживання на спільній території

доступ до використання державних ресурсів 

Запитання 7

Виберіть правильне твердження. 


варіанти відповідей

громадські організації та політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань 

часте проведення референдумів є ознакою демократичності суспільства 

завданням існування громадянського суспільства є здобуття повної влади в країні 

школи зобов’язані проводити дні учнівського самоврядування 

Запитання 8

Виберіть головні ознаки молодіжної громадської організації. 


варіанти відповідей

 наявність програми дій та спеціального приміщення для зібрань 

існування суворої формальної ієрархії та ведення документації, сплата внесків 

 наявність статуту, участь її членів в управлінні організацією, фінансування держагою

наявність статуту, офіційно оформлених членів, існування формальної звітності 

Запитання 9

Яке із цих понять позначає участь громадян у діяльності органів державної влади, прийнятті й реалізації політичних рішень через обраних представників? 


варіанти відповідей

пряма демократія

загальна демократія

народна демократія

представницька демократія

Запитання 10

Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення ...


варіанти відповідей

16

17

18

21

Запитання 11

Який нормативно-правовий акт має вищу юридичну силу?варіанти відповідей

Закон України

Конституція України

Постанова Верховної Ради України

Указ Президента України

Запитання 12

Відповідно до українського законодавства молодіжна організація об'єднує учасників віком

варіанти відповідей

12-18

14-18

18-28

14-28

Запитання 13

Укажіть, що НЕ є ознакою демократії

варіанти відповідей

виборність органів влади

однопартійність і наявність офіційної державної ідеології

наявність законодавчого органу та Конституції

взаємодія організованих об'єднань суспільства, що відбувається без прямого втручання держави

Запитання 14

Громада-це

варіанти відповідей

неконтрольований натовп людей

сукупність людей, які проживають в одному регіоні та мають спільні інтереси

опозиційна група

група людей, яка представляє команду

Запитання 15

Опозиція - це

варіанти відповідей

особлива партія правих сил, що займає в уряді країни важливе місце

вороги уряду, яким депутати та партії намагються протистояти

противники демократичних сил, здебільшого радикально налаштовані

протидія, опір комусь або чомусь, наприклад, до політики уряду

Запитання 16

Назвіть рік створення Декларації прав людини.

варіанти відповідей

1939

1948

1945

1992

Запитання 17

До принципів демократії НЕ відноситься:

варіанти відповідей

верховенство права

підпорядкування всього населння закону

рівність голосів всіх виборців

надання середньому класу переваги у суді

Запитання 18

До демократичних цінностей НЕ відноситься:

варіанти відповідей

влада сили

толерантність

компроміс

вибір

Запитання 19

Політичний спектр поділяеться на дві сторони:

варіанти відповідей

люди та влада

правляча партія й опозиція

націоналісти та соціалісти

праві та ліві

Запитання 20

Існування безлічі поглядів на політичний процес - це:


варіанти відповідей

плюралізм

констуціалізм

гласність

націоналізм

Запитання 21

До основних гілок влади відносяться:


варіанти відповідей

законодавча, виконавча і юридична

законодавча, виконавча і судова

законодавча, судова і контролююча

виконавча, політична і економічна

Запитання 22

Право на свободу слова виражається в ...

варіанти відповідей

суворому підпорядкуванні закону

вільному переміщенні

наявності засобів масової інформації

можливості вільно вибирати професію

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест